SFS 2010:821 Lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

100821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.