SFS 2010:824 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

100824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.