SFS 2010:831 Lag om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning

100831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.