SFS 2010:832 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)

100832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.