SFS 2010:839 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

100839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.