SFS 2010:864 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

100864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.