SFS 2010:873 Lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

100873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.