SFS 2010:877 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

100877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i skollagen (2010:800);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 22 kap. 11 � skollagen (2010:800)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Hemkommunen �r skyldig att se till att utbildning i svenska f�r</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">invandrare erbjuds dem som enligt 13 � har r�tt att delta i utbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningen ska finnas tillg�nglig s� snart som m�jligt efter det att en r�tt</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">till utbildning i svenska f�r invandrare intr�tt. Om det inte finns s�rskilda<br/>sk�l ska utbildningen kunna p�b�rjas inom tre m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje kommun ska aktivt verka f�r att en nyanl�nd som omfattas av lagen</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">(2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare kan p�-<br/>b�rja utbildningen inom en m�nad fr�n det att den nyanl�nde anm�lt sig till<br/>utbildning i svenska f�r invandrare hos kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2010 och ska till�mpas p� ut-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bildning fr�n och med den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:877</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skollagen (2010:800);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 22 kap. 11 � skollagen (2010:800)

ska ha f�ljande lydelse.

22 kap.

11 �

Hemkommunen �r skyldig att se till att utbildning i svenska f�r

invandrare erbjuds dem som enligt 13 � har r�tt att delta i utbildningen.

Utbildningen ska finnas tillg�nglig s� snart som m�jligt efter det att en r�tt

till utbildning i svenska f�r invandrare intr�tt. Om det inte finns s�rskilda
sk�l ska utbildningen kunna p�b�rjas inom tre m�nader.

Varje kommun ska aktivt verka f�r att en nyanl�nd som omfattas av lagen

(2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare kan p�-
b�rja utbildningen inom en m�nad fr�n det att den nyanl�nde anm�lt sig till
utbildning i svenska f�r invandrare hos kommunen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2010 och ska till�mpas p� ut-

bildning fr�n och med den 1 juli 2012.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:877

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;