SFS 2010:877 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

100877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.