SFS 2010:879 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag;utfärdad den 23

100879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.