SFS 2010:888 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

100888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.