SFS 2010:899 Lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

100899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.