SFS 2010:907 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

100907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.