SFS 2010:914 Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

100914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.