SFS 2010:978 Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

100978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.