SFS 2010:998 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

100998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.