SFS 2011:1110 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

111110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.