SFS 2011:1166 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

111166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.