SFS 2011:1167 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;

111167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.