SFS 2011:1168 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling;

111168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.