SFS 2011:1171 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;

111171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.