SFS 2011:1177 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

111177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.