SFS 2011:426 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

110426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.