SFS 2011:456 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

110456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.