SFS 2011:478 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

110478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.