SFS 2011:532 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

110532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.