SFS 2011:694 Lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD- konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

110694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft76{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft77{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft102{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft105{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft122{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft125{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft126{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft127{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft128{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft132{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft135{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft136{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft137{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft138{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft139{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1311{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft141{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft144{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft151{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft152{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft154{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft155{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft156{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft157{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft161{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft162{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft163{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft164{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft171{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft172{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft173{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft181{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft182{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft183{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft190{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft191{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft192{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft193{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft194{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft200{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft201{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft202{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft203{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft204{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft205{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft206{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft210{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft211{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft213{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft214{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft215{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft216{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft220{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft221{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft222{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft223{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft224{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft230{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft231{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft232{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft233{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft234{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft240{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft241{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft242{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft243{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft250{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft251{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft252{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft253{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft260{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft261{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft262{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft263{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft264{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft265{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft266{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft270{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft271{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft272{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft273{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft274{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft275{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft276{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft280{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft281{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft282{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft283{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft284{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft285{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft286{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft287{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft288{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft290{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft291{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft292{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft293{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft294{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft295{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft296{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft297{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft298{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft299{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft300{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft301{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft302{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft303{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft304{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft310{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft311{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft312{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft313{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft314{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft315{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft316{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft317{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft320{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft321{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft322{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft330{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft331{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft332{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft333{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft340{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft341{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft342{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft343{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft350{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft351{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft352{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft353{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft354{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft355{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft360{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft361{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft362{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft363{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft370{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft371{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft372{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft373{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft374{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft380{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft381{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft382{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft383{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft384{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft385{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft386{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft390{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft391{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft392{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft393{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft394{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft395{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft400{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft401{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft402{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft410{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft411{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft412{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft420{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft421{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft422{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft423{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft424{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft425{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft426{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft430{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft431{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft432{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft433{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft434{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft435{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft436{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft440{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft441{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft442{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft443{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft444{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft450{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft451{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft452{font-size:10px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft453{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft454{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft455{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft456{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft457{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft460{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft461{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft462{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft463{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft470{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft471{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft472{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft473{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft474{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft475{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft476{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft480{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft481{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft482{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft483{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft484{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft490{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft491{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft492{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft493{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft494{font-size:10px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft495{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft496{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft497{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft500{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft501{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft502{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft503{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft510{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft511{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft512{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft513{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft520{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft521{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft522{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft530{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft531{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft532{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft533{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft534{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft535{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft540{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft541{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft542{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft543{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft550{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft551{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft552{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft553{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft554{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft555{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft556{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft560{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft561{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft562{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft570{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft571{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft572{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft580{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft581{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft582{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft590{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft591{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft592{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft600{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1990:313) om Europar�ds- och <br/>OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i <br/>skatte�renden;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 � lagen (1990:313) om</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Europar�ds- och OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i skatte-<br/>�renden och bilaga 1 till lagen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Den av Europar�det och OECD uppr�ttade konventionen om</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�msesidig handr�ckning i skatte�renden, som �ppnades f�r undertecknande<br/>den 25 januari 1988, i den lydelse som denna erh�llit genom det protokoll<br/>om �ndring i konventionen som �ppnades f�r undertecknande den 27 maj<br/>2010, ska g�lla f�r Sveriges del. Konventionen �r avfattad p� engelska och<br/>franska spr�ken. B�da texterna har samma giltighet. Den engelska och fran-<br/>ska texten liksom en svensk �vers�ttning finns intagen i <i>bilaga 1</i> till denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.<br/>2. Denna lag till�mpas p� handr�ckning avseende beskattningsperioder</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som b�rjar den 1 januari det �r som f�ljer n�rmast efter det �r d� den av<br/>Europar�det och OECD uppr�ttade konventionen om �msesidig handr�ck-<br/>ning i skatte�renden (konventionen) i dess lydelse enligt det protokoll om<br/>�ndring i konventionen som �ppnades f�r undertecknande den 27 maj 2010<br/>(2010 �rs protokoll) tr�der i kraft i f�rh�llande till en part eller senare. Om<br/>n�gon beskattningsperiod inte f�religger till�mpas denna lag p� handr�ck-<br/>ning avseende skatteanspr�k som uppkommer den 1 januari det �r som f�ljer<br/>n�rmast efter det �r d� konventionen i dess lydelse enligt 2010 �rs protokoll<br/>tr�dde i kraft i f�rh�llande till en part eller senare. I �renden som innefattar<br/>ett upps�tligt handlande som �r straffbart enligt den ans�kande partens<br/>lagstiftning till�mpas lagen emellertid �ven i fr�ga om tidigare beskattnings-<br/>perioder eller skatteanspr�k.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i f�rh�llande till parter som har</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tilltr�tt konventionen, men inte 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Ingela Willfors<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:84, bet. 2010/11:SkU31, rskr. 2010/11:241.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:220px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>CONSEIL DE LEUROPE<br/>CONVENTION CONCER-<br/>NANT LASSISTANCE<br/>ADMINISTRATIVE MU-<br/>TUELLE EN MATI�RE<br/>FISCALE</b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>CONVENTION CONCER-<br/>NANT LASSISTANCE<br/>ADMINISTRATIVE MU-<br/>TUELLE EN MATI�RE<br/>FISCALE</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Pr�ambule</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">Les Etats membres du Conseil de</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">l'Europe et les pays Membres de<br/>l'Organisation de Coop�ration et de<br/>D�veloppement Economiques,<br/>(OCDE), signataires de la pr�sente<br/>Convention,</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">Consid�rant que le d�veloppe-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ment des mouvements internationaux<br/>de personnes, de capitaux, de biens et<br/>de services  par ailleurs largement<br/>b�n�fique  a accru les possibilit�s<br/>d'�vasion et de fraude fiscales, ce qui<br/>n�cessite une coop�ration croissante<br/>entre les autorit�s fiscales;</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">Prenant note avec satisfaction de</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">tous les efforts d�ploy�s au cours<br/>des derni�res ann�es sur le plan<br/>international, que ce soit � titre<br/>bilat�ral ou multilat�ral, pour lutter<br/>contre l'�vasion et la fraude fiscales;</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft20">Consid�rant qu'une coordination</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">des efforts est n�cessaire entre les<br/>Etats pour encourager toutes les for-<br/>mes d'assistance administrative en<br/>mati�re fiscale, pour les imp�ts de<br/>toute nature, tout en assurant une<br/>protection appropri�e des droits des<br/>contribuables;</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>COUNCIL OF EUROPE<br/>CONVENTION ON MU-<br/>TUAL ADMINISTRA-<br/>TIVE ASSISTANCE IN<br/>TAX MATTERS</b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>CONVENTION ON MU-<br/>TUAL ADMINISTRA-<br/>TIVE ASSISTANCE IN<br/>TAX MATTERS</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Preamble</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft20">The member States of the Council</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft25">of Europe and the Member countries<br/>of the Organisation for Economic<br/>Co-operation and Development<br/>(OECD), signatories of this Conven-<br/>tion,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft20">Considering that the development</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft25">of international movement of per-<br/>sons, capital, goods and services <br/>although highly beneficial in itself <br/>has increased the possibilities of tax<br/>avoidance and evasion and there-<br/>fore requires increasing co-operation<br/>among tax authorities;</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft20">Welcoming the various efforts</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft25">made in recent years to combat tax<br/>avoidance and tax evasion on an<br/>international level, whether<br/>bilaterally or multilaterally;</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft20">Considering that a co-ordinated</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft25">effort between States is necessary in<br/>order to foster all forms of<br/>administrative assistance in matters<br/>concerning taxes of any kind whilst<br/>at the same time ensuring adequate<br/>protection of the rights of taxpayers;</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>EUROPAR�DS- OCH<br/>OECD-KONVENTIONEN<br/>OM �MSESIDIG HAND-<br/>R�CKNING I SKATTE-<br/>�RENDEN</b></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>KONVENTION OM �M-<br/>SESIDIG HANDR�CK-<br/>NING I SKATTE�REN-<br/>DEN</b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Inledning</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Undertecknarna av denna kon-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">vention, medlemsstater i Europa-<br/>r�det och medlemsl�nder i Orga-<br/>nisationen f�r ekonomiskt samar-<br/>bete och utveckling (OECD)</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>som beaktar</i> att den i och f�r sig</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">positiva utvecklingen av det interna-<br/>tionella fl�det av personer, kapital,<br/>varor och tj�nster har �kat m�jlighe-<br/>terna till skatteundandragande och<br/>skatteflykt och att detta medf�rt<br/>behov av ett ut�kat samarbete<br/>skattemyndigheter emellan;</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>som v�lkomnar</i> de olika �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">som under senare �r vidtagits p�<br/>internationell niv�, s�v�l bilateralt<br/>som multilateralt, f�r att motverka<br/>skatteundandragande och skatte-<br/>flykt;</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>som konstaterar</i> att internatio-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">nellt samordnade anstr�ngningar �r<br/>n�dv�ndiga f�r att befr�mja alla<br/>former av handr�ckning i �renden<br/>som r�r skatter av varje slag och f�r<br/>att p� samma g�ng ge de skattskyldi-<br/>gas r�ttigheter fullgott skydd;</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft30">�vers�ttning</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40">Reconnaissant que la coop�ration</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">internationale peut jouer un r�le<br/>important en facilitant une �va-<br/>luation correcte des obligations<br/>fiscales et en aidant le contribuable �<br/>faire respecter ses droits;</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40">Consid�rant que les principes</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">fondamentaux en vertu desquels<br/>toute personne peut, dans la<br/>d�termination de ses droits et obliga-<br/>tions, pr�tendre � une proc�dure<br/>r�guli�re doivent �tre reconnus dans<br/>tous les Etats comme s'appliquant en<br/>mati�re fiscale et que les Etats<br/>devraient s'efforcer de prot�ger les<br/>int�r�ts l�gitimes du contribuable, en<br/>lui accordant notamment une protec-<br/>tion appropri�e contre la discrimina-<br/>tion et la double imposition;</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40">Convaincus d�s lors que les Etats</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">devraient prendre des mesures ou<br/>fournir des renseignements en tenant<br/>compte de la n�cessit� de prot�ger la<br/>confidentialit� des renseignements<br/>ainsi que des instruments internatio-<br/>naux relatifs � la protection de la vie<br/>priv�e et au flux de donn�es de ca-<br/>ract�re personnel;</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40">Consid�rant quun nouveau cadre</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">de coop�ration sest mis en place et<br/>quil est souhaitable de disposer<br/>dun instrument multilat�ral pour<br/>permettre au plus grand nombre<br/>dEtats de b�n�ficier du nouveau<br/>cadre de coop�ration et �galement<br/>dappliquer les normes internationa-<br/>les de coop�ration les plus �lev�es<br/>dans le domaine fiscal;</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft40">Recognising that international co-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft42">operation can play an important part<br/>in facilitating the proper deter-<br/>mination of tax liabilities and in<br/>helping the taxpayer to secure his<br/>rights;</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft40">Considering that fundamental</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft42">principles entitling every person to<br/>have his rights and obligations deter-<br/>mined in accordance with a proper<br/>legal procedure should be recogni-<br/>sed as applying to tax matters in all<br/>States and that States should endea-<br/>vour to protect the legitimate inte-<br/>rests of taxpayers, including appro-<br/>priate protection against discrimina-<br/>tion and double taxation;</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft40">Convinced therefore that States</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft42">should carry out measures or supply<br/>information, having regard to the<br/>necessity of protecting the confiden-<br/>tiality of information, and taking<br/>account of international instruments<br/>for the protection of privacy and<br/>flows of personal data; </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft40">Considering that a new co-opera-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft42">tive environment has emerged and<br/>that it is desirable that a multilateral<br/>instrument is made available to al-<br/>low the widest number of States to<br/>obtain the benefits of the new co-<br/>operative environment and at the<br/>same time implement the highest in-<br/>ternational standards of co-operation<br/>in the tax field;</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>som �r medvetna om</i> att interna-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">tionellt samarbete kan spela en vik-<br/>tig roll f�r att underl�tta ett korrekt<br/>best�mmande av skattskyldighet och<br/>f�r att underl�tta f�r den skatt-<br/>skyldige att f� sina r�ttigheter<br/>tillgodosedda;</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>som finner</i> att de grundl�ggande</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">principer, vilka ger varje person r�tt<br/>att f� sina r�ttigheter och skyldig-<br/>heter pr�vade i enlighet med ett<br/>r�ttsligt reglerat f�rfarande, b�r<br/>erk�nnas s�som tilll�mpliga p�<br/>skatte�renden i alla stater och att<br/>staterna b�r efterstr�va att skydda de<br/>skattskyldigas ber�ttigade intressen,<br/>d�ri inbegripet sk�ligt skydd mot<br/>diskriminering och dubbelbeskatt-<br/>ning;</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>som d�rf�r �r �vertygade om </i>att</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">stater b�r vidta �tg�rder eller l�mna<br/>upplysningar, med beaktande av<br/>kravet p� sekretesskydd f�r upplys-<br/>ningarna, och med beaktande av<br/>internationella instrument f�r skyd-<br/>dande av integritet och fl�den av<br/>personuppgifter;</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft53">2</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>med beaktande av </i>att en ny</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">samarbetsvillig omgivning har vuxit<br/>fram och att det �r �nskv�rt att ett<br/>multilateralt instrument g�rs till-<br/>g�ngligt som ger st�rsta m�jliga<br/>antal stater m�jlighet att dra nytta av<br/>den nya samarbetsvilliga omgiv-<br/>ningen och samtidigt att genomf�ra<br/>de h�gst utvecklade normerna f�r<br/>samarbete p� skatteomr�det;</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft53">3</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft54">2 Preambeln har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft54">3 Preambeln har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">D�sireux de conclure une Con-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">vention d'assistance administrative<br/>mutuelle en mati�re fiscale,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">Sont convenus de ce qui suit:</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>Chapitre I<br/>Champ d'application de la<br/>Convention</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft67">Article 1<br/><i>Objet de la Convention et personnes<br/>vis�es</i></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">1. Les Parties s'accordent mutuel-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">lement, sous r�serve des dispositions<br/>du chapitre IV, une assistance admi-<br/>nistrative en mati�re fiscale. Cette<br/>assistance couvre, le cas �ch�ant,<br/>des actes accomplis par des organes<br/>juridictionnels.</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Cette assistance administrative</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">comprend:</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">a. l'�change de renseignements, y</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">compris les contr�les fiscaux simul-<br/>tan�s et la participation � des contr�-<br/>les fiscaux men�s � l'�tranger;</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">b. le recouvrement des cr�ances</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">fiscales y compris les mesures<br/>conservatoires; et</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft64">c. la notification de documents.<br/>3. Une Partie accordera son</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">assistance administrative, que la<br/>personne affect�e soit un r�sident ou<br/>un ressortissant d'une Partie ou de<br/>tout autre Etat.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">Article 2<br/><i>Imp�ts vis�s</i></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">1. La pr�sente Convention s'appli-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">que:</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft60">a. aux imp�ts suivants:</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">i. imp�ts sur le revenu ou les b�-</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">n�fices,</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">ii. imp�ts sur les gains en capital</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">qui sont per�us s�par�ment de l'im-<br/>p�t sur le revenu ou les b�n�fices,</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">Desiring to conclude a convention</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft64">on mutual administrative assistance<br/>in tax matters;</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">Have agreed as follows:</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>Chapter I <br/>Scope of the Convention</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft67">Article 1<br/><i>Object of the Convention and per-<br/>sons covered</i></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">1. The Parties shall, subject to the</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft64">provisions of Chapter IV, provide<br/>administrative assistance to each<br/>other in tax matters. Such assistance<br/>may involve, where appropriate,<br/>measures taken by judicial bodies.</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Such administrative assistance</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft60">shall comprise:</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">a. exchange of information, inclu-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft64">ding simultaneous tax examinations<br/>and participation in tax examina-<br/>tions abroad;</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">b. assistance in recovery, inclu-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft60">ding measures of conservancy; and</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft64">c. service of documents.<br/>3. A Party shall provide admi-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft64">nistrative assistance whether the per-<br/>son affected is a resident or national<br/>of a Party or of any other State.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft64">Article 2<br/><i>Taxes covered</i></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">1. This Convention shall apply:</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft60">a. to the following taxes:</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft60">i. taxes on income or profits,</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft60">ii. taxes on capital gains which</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft64">are imposed separately from the tax<br/>on income or profits,</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>som �nskar</i> ing� en konvention</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">om �msesidig handr�ckning i skatte-<br/>�renden;</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>har kommit �verens </i>om f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>Kapitel I<br/>Konventionens till�mpnings-<br/>omr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft77">Artikel 1<br/><i>Konventionens syfte och personer<br/>som omfattas av konventionen</i></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Parterna skall, om inte best�m-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">melserna i kapitel IV f�ranleder<br/>annat, bitr�da varandra med hand-<br/>r�ckning i skatte�renden. Handr�ck-<br/>ningen f�r, d�r s� �r l�mpligt,<br/>omfatta �tg�rder vidtagna av r�tts-<br/>till�mpande myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">2. S�dan handr�ckning skall avse</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">a) utbyte av upplysningar, h�ri</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">inbegripet samtidiga skatteutred-<br/>ningar och deltagande i skatteutred-<br/>ning i utlandet;</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">b) bist�nd vid indrivning, h�ri</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">inbegripet s�krings�tg�rder; och</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft74">c) delgivning av handlingar.<br/>3. Part skall bitr�da med</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">handr�ckning oavsett om personen<br/>som ber�rs har hemvist i eller �r<br/>medborgare i en part eller i annan<br/>stat.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft77">Artikel 2<br/><i>Skatter som omfattas av konventio-<br/>nen</i></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Denna konvention skall till�m-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">pas p� </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">a) f�ljande skatter:</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft70">i) skatter p� inkomst eller vinst,</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft70">ii) skatter p� realisationsvinst</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">vilka p�f�rs vid sidan av skatt p�<br/>inkomst eller vinst,</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft80">iii. imp�ts sur l'actif net, qui</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">sont per�us pour le compte d'une<br/>Partie; et</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft80">b. aux imp�ts suivants:</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft80">i. imp�ts sur le revenu, les b�n�-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">fices ou les gains en capital ou l'actif<br/>net qui sont per�us pour le compte<br/>des subdivisions politiques ou des<br/>collectivit�s locales d'une Partie,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft80">ii. cotisations de s�curit� sociale</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">obligatoires dues aux administra-<br/>tions publiques ou aux organismes<br/>de s�curit� sociale de la droit public,<br/>et</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft80">iii. imp�ts d'autres cat�gories, �</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">l'exception des droits de douane,<br/>per�us pour le compte d'une Partie,<br/>savoir:</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">A. imp�ts sur les successions</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">ou les donations,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">B. imp�ts sur la propri�t� im-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">mobili�re,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">C. imp�ts g�n�raux sur les bi-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">ens et services, tels que taxes sur la<br/>valeur ajout�e ou imp�ts sur les ven-<br/>tes,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">D. imp�ts sur des biens et ser-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">vices d�termin�s, tels que droits<br/>d'accises,</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">E. imp�ts sur l'utilisation ou la</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">propri�t� des v�hicules � moteur,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">F. imp�ts sur l'utilisation ou la</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">propri�t� de biens mobiliers autres<br/>que les v�hicules � moteur,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft80">G. tout autre imp�t;</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft80">iv. imp�ts des cat�gories vis�es</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">� l'alin�a iii ci dessus, qui sont<br/>per�us pour le compte des subdivi-<br/>sions politiques ou des collectivit�s<br/>locales d'une Partie.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft80">2. Les imp�ts existants auxquels</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft82">s'applique la pr�sente Convention<br/>sont �num�r�s � l'annexe A selon les<br/>cat�gories mentionn�es au para-<br/>graphe 1.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft80">iii. taxes on net wealth, imposed</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80">on behalf of a Party; and</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft80">b. to the following taxes:</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft80">i. taxes on income, profits, capi-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft82">tal gains or net wealth which are im-<br/>posed on behalf of political subdivi-<br/>sions or local authorities of a Party,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft80">ii. compulsory social security</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft82">contributions payable to general go-<br/>vernment or to social security insti-<br/>tutions established under public law,<br/>and;</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft80">iii. taxes in other categories, ex-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft82">cept customs duties, imposed on be-<br/>half of a Party, namely:</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">A. estate, inheritance or gift</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80">taxes,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">B. taxes on immovable pro-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80">perty,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">C. general consumption taxes,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80">such as value-added or sales taxes,</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">D. specific taxes on goods and</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80">services such as excise taxes,</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">E. taxes on the use or owner-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft80">ship of motor vehicles,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">F. taxes on the use or owner-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft82">ship of movable property other than<br/>motor vehicles,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft80">G. any other taxes;</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft80">iv. taxes in categories referred</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft82">to in sub-paragraph (iii) above<br/>which are imposed on behalf of poli-<br/>tical sub-divisions or local authori-<br/>ties of a Party. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft80">2. The existing taxes to which the</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft82">Convention shall apply are listed in<br/>Annex A in the categories referred<br/>to in paragraph 1.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft90">iii) skatter p� f�rm�genhet, som</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">p�f�rs f�r en parts r�kning; och</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">b) f�ljande skatter:</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft90">i) skatter p� inkomst, vinst, rea-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">lisationsvinst eller f�rm�genhet,<br/>vilka p�f�rs f�r en parts politiska un-<br/>deravdelningars eller lokala myndig-<br/>heters r�kning;</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft90">ii) obligatoriska socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">ringsavgifter som betalas till myn-<br/>dighet eller till offentligr�ttslig soci-<br/>alf�rs�kringsinstitution;</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft90">iii) skatter av annat slag (tullav-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">gifter undantagna) som p�f�rs f�r en<br/>parts r�kning, s�som:</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">A. skatter p� kvarl�tenskap,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">arv eller g�va;</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">B. skatter p� fast egendom;</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">C. allm�nna konsumtionsskat-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">ter, s�som merv�rdeskatter och om-<br/>s�ttningsskatter;</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">D. specifika skatter p� varor</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">och tj�nster, s�som acciser;</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">E. skatter p� brukandet eller</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">innehavet av motorfordon;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">F. skatter p� brukandet eller</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">innehavet av annan l�s egendom �n<br/>motorfordon;</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft90">G. andra skatter;</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft90">iv) skatter av annat slag som an-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">givits i punkt iii), vilka p�f�rs f�r en<br/>parts politiska underavdelningars<br/>eller lokala myndigheters r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">2. De f�r n�rvarande utg�ende</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92">skatter p� vilka konventionen till�m-<br/>pas finns f�rtecknade i bilaga A<br/>enligt klassificeringen i punkt 1.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft100">3. Les Parties communiquent au</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">Secr�taire G�n�ral du Conseil de<br/>l'Europe ou au Secr�taire G�n�ral de<br/>l'OCDE (ci apr�s d�nomm�s �D�po-<br/>sitaires�) toute modification devant<br/>�tre apport�e � l'annexe A et r�sul-<br/>tant d'une modification de la liste<br/>mentionn�e au paragraphe 2. Ladite<br/>modification prendra effet le pre-<br/>mier jour du mois qui suit l'expira-<br/>tion d'une p�riode de trois mois ap-<br/>r�s la date de r�ception de la notifi-<br/>cation par le D�positaire.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft100">4. La pr�sente Convention s'appli-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">que aussi, d�s leur introduction, aux<br/>imp�ts de nature identique ou analo-<br/>gue qui seraient �tablis dans une<br/>Partie apr�s l'entr�e en vigueur de la<br/>Convention � son �gard et qui s'ajou-<br/>teraient aux imp�ts existants �nu-<br/>m�r�s � l'annexe A, ou qui les rem-<br/>placeraient. Dans ce cas, la Partie in-<br/>t�ress�e informera l'un des D�posi-<br/>taires de l'introduction de ces<br/>imp�ts.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>Chapitre II <br/>D�finitions g�n�rales</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">Article 3<br/><i>D�finitions</i></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft100">1. Aux fins de la pr�sente Con-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">vention, � moins que le contexte<br/>n'exige une interpr�tation diff�rente:</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft100">a. les expressions �Etat requ�rant�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">et �Etat requis� d�signent respective-<br/>ment toute Partie qui demande assis-<br/>tance administrative en mati�re fis-<br/>cale et toute Partie � laquelle cette as-<br/>sistance est demand�e;</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft100">b. le terme �imp�t� d�signe tout</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104">imp�t ou cotisation de s�curit� soci-<br/>ale, vis� par la pr�sente Convention<br/>conform�ment � l'article 2;</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft100">c. l'expression �cr�ance fiscale�</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">d�signe tout montant d'imp�t ainsi</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">3. The Parties shall notify the Se-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft104">cretary General of the Council of Eu-<br/>rope or the Secretary General of<br/>OECD (hereinafter referred to as the<br/>Depositaries) of any change to be<br/>made to Annex A as a result of a<br/>modification of the list mentioned in<br/>paragraph 2. Such change shall take<br/>effect on the first day of the month<br/>following the expiration of a period<br/>of three months after the date of re-<br/>ceipt of such notification by the De-<br/>positary.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">4. The Convention shall also</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft104">apply, as from their adoption, to any<br/>identical or substantially similar<br/>taxes which are imposed in a Cont-<br/>racting State after the entry into<br/>force of the Convention in respect of<br/>that Party in addition to or in place<br/>of the existing taxes listed in Annex<br/>A and, in that event, the Party con-<br/>cerned shall notify one of the Depo-<br/>sitaries of the adoption of the tax in<br/>question.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>Chapter II <br/>General definitions</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft104">Article 3 <br/><i>Definitions</i></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">1. For the purposes of this Con-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft104">vention, unless the context otherwise<br/>requires:</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">a. the terms applicant State and</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft104">requested State mean respectively<br/>any Party applying for administra-<br/>tive assistance in tax matters and any<br/>Party requested to provide such<br/>assistance;</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">b. the term tax means any tax or</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft104">social security contribution to which<br/>the Convention applies pursuant to<br/>Article 2;</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">c. the term tax claim means any</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft100">amount of tax, as well as inte-</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. Parterna skall underr�tta gene-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">ralsekreteraren i Europar�det eller<br/>generalsekreteraren i OECD (i fort-<br/>s�ttningen ben�mnda deposita-<br/>rierna) om varje �ndring som skall<br/>g�ras i bilaga A till f�ljd av att den<br/>f�rteckning som avses i punkt 2 mo-<br/>difierats. S�dan �ndring tr�der i kraft<br/>den f�rsta dagen i den m�nad som<br/>f�ljer p� utg�ngen av en tidrymd om<br/>tre m�nader efter den dag deposita-<br/>rien mottagit underr�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">4. Om en part, vid sidan av eller i</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">st�llet f�r de skatter som finns f�r-<br/>tecknade i bilaga A, inf�r en skatt av<br/>samma eller i huvudsak likartat slag<br/>efter det att konventionen tr�tt i kraft<br/>i denna part �r konventionen till-<br/>l�mplig �ven p� denna skatt fr�n och<br/>med dess inf�rande. Parten skall i<br/>s�dant fall underr�tta endera deposi-<br/>tarien om inf�randet av skatten.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Kapitel II<br/>Allm�nna definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">Artikel 3<br/><i>Definitioner</i></p> <p style="position:absolute;top:722px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Om inte sammanhanget f�ran-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">leder annat, har vid till�mpningen av<br/>denna konvention f�ljande uttryck<br/>nedan angiven betydelse:</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">a) den ans�kande staten och</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">den anmodade staten �syftar den<br/>part som framst�llt beg�ran om<br/>handr�ckning i skatte�rende respek-<br/>tive den part som anmodats att ge<br/>s�dan handr�ckning;</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">b) skatt �syftar varje skatt eller</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft114">socialf�rs�kringsavgift p� vilken<br/>konventionen till�mpas i enlighet<br/>med artikel 2;</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">c) skattefordran �syftar skatte-</p> <p style="position:absolute;top:1004px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">belopp och r�nta p� s�dant belopp</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">que les int�r�ts, les amendes admi-<br/>nistratives et les frais de recouvre-<br/>ment y aff�rents, qui sont dus et non<br/>encore acquitt�s;</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft120">d. l'expression �autorit� comp�-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">tente� d�signe les personnes et auto-<br/>rit�s �num�r�es � l'annexe B;</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft120">e. le terme �ressortissants�, �</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">l'�gard d'une Partie, d�signe:</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft120">i. toutes les personnes physiques</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">qui poss�dent la nationalit� de cette<br/>Partie, et</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft120">ii. toutes les personnes morales,</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">soci�t�s de personnes, associations<br/>et autres entit�s constitu�es confor-<br/>m�ment � la l�gislation en vigueur<br/>dans cette Partie.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft120">Pour toute Partie qui fait une</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">d�claration � cette fin, les termes uti-<br/>lis�s ci dessus devront �tre entendus<br/>au sens des d�finitions contenues<br/>dans l'annexe C.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft120">2. Pour l'application de la Con-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">vention par une Partie, toute expres-<br/>sion qui n'y est pas d�finie a le sens<br/>que lui attribue le droit de cette Par-<br/>tie concernant les imp�ts vis�s par la<br/>Convention, � moins que le contexte<br/>n'exige une interpr�tation diff�rente.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft120">3. Les Parties communiquent �</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125">l'un des D�positaires toute modifica-<br/>tion devant �tre apport�e aux an-<br/>nexes B et C. Ladite modification<br/>prendra effet le premier jour du mois<br/>qui suit l'expiration d'une p�riode de<br/>trois mois apr�s la date de r�ception<br/>de la notification par le D�positaire.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft126"><b>Chapitre III <br/>Formes d'assistance</b></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125"><b>Section I<br/></b><i>Echange de renseignements<br/></i>Article 4<br/><i>Disposition g�n�rale</i></p> <p style="position:absolute;top:990px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft120">1. Les Parties �changent,</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125">rest thereon, related administrative<br/>fines and costs incidental to reco-<br/>very, which are owed and not yet<br/>paid;</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft120">d. the term competent authority</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125">means the persons and authorities<br/>listed in Annex B;</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft120">e. the term nationals, in rela-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft120">tion to a Party, means:</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft120">i. all individuals possessing the</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft120">nationality of that Party, and</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft120">ii. all legal persons, partner-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125">ships, associations and other entities<br/>deriving their status as such from the<br/>laws in force in that Party.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft120">For each Party that has made a de-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125">claration for that purpose, the terms<br/>used above will be understood as de-<br/>fined in Annex C.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft120">2. As regards the application of</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125">the Convention by a Party, any term<br/>not defined therein shall, unless the<br/>context otherwise requires, have the<br/>meaning which it has under the law<br/>of that Party concerning the taxes<br/>covered by the Convention.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft120">3. The Parties shall notify one of</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125">the Depositaries of any change to be<br/>made to Annexes B and C. Such<br/>change shall take effect on the first<br/>day of the month following the expi-<br/>ration of a period of three months af-<br/>ter the date of receipt of such notifi-<br/>cation by the Depositary in question.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft126"><b>Chapter III <br/>Forms of assistance</b></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft125"><b>Section I<br/></b><i>Exchange of information<br/></i>Article 4<br/><i>General provision</i></p> <p style="position:absolute;top:990px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft120">1. The Parties shall exchange any</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138">samt d�rmed sammanh�ngande ad-<br/>ministrativa p�lagor och kostnader i<br/>samband med indrivning, vilka �r<br/>f�rfallna men �nnu inte betalda;</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">d) beh�rig myndighet �syftar</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138">personer och myndigheter som<br/>anges i bilaga B;</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">e) medborgare �syftar i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">om en part:</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft130">i) fysisk person som �r medbor-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">gare i denna part, och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft130">ii) juridisk person, handelsbo-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138">lag, sammanslutning och annan en-<br/>het som bildats i enlighet med den<br/>lagstiftning som g�ller i denna part.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">I fr�ga om part som avgett f�rkla-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138">ring i detta syfte skall ovan anv�nda<br/>uttryck f�rst�s s� som de definierats<br/>i bilaga C.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">2. D� en part till�mpar konventio-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138">nen har, s�vida inte sammanhanget<br/>f�ranleder annat, varje uttryck som<br/>inte definierats i konventionen den<br/>betydelse som uttrycket har enligt<br/>denna parts lagstiftning i fr�ga om<br/>skatter som omfattas av konventio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">3. Parterna skall underr�tta endera</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138">depositarien om alla de �ndringar<br/>som b�r g�ras i bilagorna B och C.<br/>S�dan �ndring tr�der i kraft den f�r-<br/>sta dagen i den m�nad som f�ljer p�<br/>utg�ngen av en tidrymd om tre m�-<br/>nader efter den dag depositarien<br/>mottagit underr�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft139"><b>Kapitel III<br/>Handr�ckningens former</b></p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft138"><b>Avdelning I<br/></b><i>Utbyte av upplysningar<br/></i>Artikel 4<br/><i>Allm�n best�mmelse</i></p> <p style="position:absolute;top:987px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">1.</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft135">4 Parterna ska utbyta alla</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft136">4 Artikel 4 punkt 1 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft143">notamment comme il est pr�vu dans<br/>la pr�sente section, les renseigne-<br/>ments vraisemblablement pertinents<br/>pour ladministration ou lapplica-<br/>tion de leurs l�gislations internes re-<br/>latives aux imp�ts vis�s par la pr�-<br/>sente Convention. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft143">2. (Supprim�)<br/>3. Une Partie peut, par une d�cla-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft143">ration adress�e � l'un des D�positai-<br/>res, indiquer que, conform�ment � sa<br/>l�gislation interne, ses autorit�s peu-<br/>vent informer son r�sident ou ressor-<br/>tissant avant de fournir des renseig-<br/>nements le concernant en applica-<br/>tion des articles 5 et 7<i>.</i> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft144">Article 5<br/><i>Echange de renseignements sur de-<br/>mande</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft140">1. A la demande de l'Etat requ�-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft143">rant, l'Etat requis lui fournit tout ren-<br/>seignement vis� � l'article 4 concer-<br/>nant une personne ou une transac-<br/>tion d�termin�e.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft140">2. Si les renseignements dispo-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft143">nibles dans les dossiers fiscaux de<br/>l'Etat requis ne lui permettent pas de<br/>donner suite � la demande de ren-<br/>seignements, il doit prendre toutes<br/>les mesures n�cessaires afin de four-<br/>nir � l'Etat requ�rant les renseigne-<br/>ments demand�s.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft144">Article 6<br/><i>Echange automatique de renseigne-<br/>ments</i> </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft140">Pour des cat�gories de cas et selon</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft143">les proc�dures qu'elles d�terminent<br/>d'un commun accord, deux ou plu-<br/>sieurs Parties �changent automati-<br/>quement les renseignements vis�s �<br/>l'article 4.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">information, in particular as provided<br/>in this section, that is foreseeably<br/>relevant for the administration or<br/>enforcement of their domestic laws<br/>concerning the taxes covered by this<br/>Convention.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft143">2. (Deleted)<br/>3. Any Party may, by a declara-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">tion addressed to one of the Deposi-<br/>taries, indicate that, according to its<br/>internal legislation, its authorities<br/>may inform its resident or national<br/>before transmitting information con-<br/>cerning him, in conformity with Ar-<br/>ticles 5 and 7<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">Article 5<br/><i>Exchange of information on request</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft140">1. At the request of the applicant</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">State, the requested State shall pro-<br/>vide the applicant State with any in-<br/>formation referred to in Article 4<br/>which concerns particular persons or<br/>transactions. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft140">2. If the information available in</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">the tax files of the requested State is<br/>not sufficient to enable it to comply<br/>with the request for information, that<br/>State shall take all relevant measures<br/>to provide the applicant State with<br/>the information requested.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">Article 6<br/><i>Automatic exchange of information</i></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft140">With respect to categories of</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft143">cases and in accordance with proce-<br/>dures which they shall determine by<br/>mutual agreement, two or more Par-<br/>ties shall automatically exchange the<br/>information referred to in Article 4.</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft156">upplysningar, s�rskilt s�dana som<br/>anges i denna avdelning, som kan<br/>antas vara relevanta f�r administra-<br/>tion eller verkst�llighet av intern<br/>lagstiftning i fr�ga om skatter som<br/>omfattas av denna konvention.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft150">2.</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft152">5 (Upph�vd)</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft150">3.</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft152">6 En part f�r, genom en f�rkla-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft156">ring som riktas till endera deposita-<br/>rien, ange att dess myndigheter i en-<br/>lighet med intern lagstiftning f�r un-<br/>derr�tta en person med hemvist eller<br/>medborgarskap i denna part innan<br/>upplysningar avseende honom �ver-<br/>s�nds i enlighet med artikel 5 eller 7<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft157">Artikel 5<br/><i>Utbyte av upplysningar efter s�r-<br/>skild framst�llning</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft150">1. Efter framst�llning av den an-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft156">s�kande staten skall den anmodade<br/>staten till den ans�kande staten l�m-<br/>na s�dana upplysningar som anges i<br/>artikel 4 och som g�ller s�rskilda<br/>personer eller transaktioner.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft150">2. Om de upplysningar i form av</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft156">handlingar i skatte�renden som �r<br/>tillg�ngliga f�r den anmodade sta-<br/>ten inte r�cker till f�r att tillm�tesg�<br/>framst�llningen, skall denna stat<br/>vidta alla relevanta �tg�rder som er-<br/>fordras f�r att l�mna de beg�rda<br/>upplysningarna till den ans�kande<br/>staten.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft156">Artikel 6<br/><i>Automatiskt utbyte av upplysningar</i></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft150">Tv� eller flera parter skall auto-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft156">matiskt utbyta i artikel 4 angivna<br/>upplysningar i fr�ga om s�dana kate-<br/>gorier av fall och i enlighet med de<br/>tillv�gag�ngss�tt som de skall be-<br/>st�mma genom �msesidig �verens-<br/>kommelse.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft154">5 Artikel 4 punkt 2 har upph�vts genom 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft154">6 Artikel 4 punkt 3 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft164">Article 7<br/><i>Echange spontan� de renseigne-<br/>ments</i></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">1. Une Partie communique, sans</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">demande pr�alable, � une autre Par-<br/>tie les informations dont elle a con-<br/>naissance dans les situations suivan-<br/>tes:</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">a. la premi�re Partie a des raisons</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">de pr�sumer qu'il existe une r�duc-<br/>tion ou une exon�ration anormales<br/>d'imp�t dans l'autre Partie; </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">b. un contribuable obtient, dans la</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">premi�re Partie, une r�duction ou<br/>une exon�ration d'imp�t qui devrait<br/>entra�ner pour lui une augmentation<br/>d'imp�t ou un assujettissement �<br/>l'imp�t dans l'autre Partie;</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">c. des affaires entre un contribua-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">ble d'une Partie et un contribuable<br/>d'une autre Partie sont trait�es par le<br/>biais d'un ou plusieurs autres pays,<br/>de mani�re telle qu'il peut en r�sulter<br/>une diminution d'imp�t dans l'une ou<br/>l'autre ou dans les deux;</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">d. une Partie a des raisons de pr�-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">sumer qu'il existe une diminution<br/>d'imp�t r�sultant de transferts fictifs<br/>de b�n�fices � l'int�rieur de groupes<br/>d'entreprises;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">e. � la suite d'informations com-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">muniqu�es � une Partie par une autre<br/>Partie, la premi�re Partie a pu<br/>recueillir des informations qui<br/>peuvent �tre utiles � l�tablissement<br/>de l'imp�t dans l'autre Partie.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft160">2. Chaque Partie prend les mesu-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft163">res et met en Suvre les proc�dures<br/>n�cessaires pour que les renseigne-<br/>ments vis�s au paragraphe 1 lui par-<br/>viennent en vue de leur transmission<br/>� une autre Partie.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft164">Article 7<br/><i>Spontaneous exchange of informa-<br/>tion</i></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">1. A Party shall, without prior</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">request, forward to another Party<br/>information of which it has know-<br/>ledge in the following circumstan-<br/>ces:</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">a. the first-mentioned Party has</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">grounds for supposing that there<br/>may be a loss of tax in the other<br/>Party;</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">b. a person liable to tax obtains a</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">reduction in or an exemption from<br/>tax in the first mentioned Party<br/>which would give rise to an increase<br/>in tax or to liability to tax in the<br/>other Party;</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">c. business dealings between a</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">person liable to tax in a Party and a<br/>person liable to tax in another Party<br/>are conducted through one or more<br/>countries in such a way that a saving<br/>in tax may result in one or the other<br/>Party or in both;</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">d. a Party has grounds for suppo-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">sing that a saving of tax may result<br/>from artificial transfers of profits<br/>within groups of enterprises;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">e. information forwarded to the</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">first-mentioned Party by the other<br/>Party has enabled information to be<br/>obtained which may be relevant in<br/>assessing liability to tax in the latter<br/>Party.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft160">2. Each Party shall take such mea-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft163">sures and implement such procedu-<br/>res as are necessary to ensure that in-<br/>formation described in paragraph 1<br/>will be made available for transmis-<br/>sion to another Party.</p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft170">17</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">Artikel 7<br/><i>Spontant utbyte av upplysningar</i></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">1. Upplysningar som part har k�n-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">nedom om skall part utan f�reg�en-<br/>de framst�llning meddela annan part<br/>i fall d�:</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">a) den f�rstn�mnda parten har</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">anledning att anta att den andra par-<br/>ten kan g� miste om skatteint�kter;</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">b) en skattskyldig f�r s�dan ned-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">s�ttning eller befrielse fr�n skatt i<br/>den f�rstn�mnda parten som b�r f�r-<br/>anleda att h�gre skatt p�f�rs eller att<br/>skattskyldighet intr�der i den andra<br/>parten;</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">c) aff�rstransaktioner mellan en</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">skattskyldig i en part och en skatt-<br/>skyldig i en annan part sker via ett<br/>eller flera andra l�nder s� att skatte-<br/>l�ttnader kan uppn�s i endera eller<br/>b�da parterna;</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">d) en part har anledning att anta</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">att skattel�ttnader kan uppn�s<br/>genom konstlade vinst�verf�ringar<br/>inom grupper av f�retag;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">e) upplysningar som tillst�llts den</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">f�rstn�mnda parten av en annan part<br/>har gjort det m�jligt att erh�lla upp-<br/>lysningar som kan vara relevanta vid<br/>fastst�llandet av skatt i den senare<br/>parten.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft170">2. Varje part skall vidta s�dana �t-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft173">g�rder och till�mpa s�dana f�rfaran-<br/>den som beh�vs f�r att s�kra att upp-<br/>lysningar som avses i punkt 1 blir<br/>tillg�ngliga f�r �verl�mnande till en<br/>annan part.</p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft180">18</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft183">Article 8<br/><i>Contr�les fiscaux simultan�s</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft180">1. A la demande de l'une d'entre</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft183">elles, deux ou plusieurs Parties se<br/>consultent pour d�terminer les cas<br/>devant faire l'objet d'un contr�le fis-<br/>cal simultan� et les proc�dures � su-<br/>ivre. Chaque Partie d�cide si elle<br/>souhaite ou non participer, dans un<br/>cas d�termin�, � un contr�le fiscal<br/>simultan�.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft180">2. Aux fins de la pr�sente Con-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft183">vention, on entend par contr�le fis-<br/>cal simultan� un contr�le entrepris<br/>en vertu d'un accord par lequel deux<br/>ou plusieurs Parties conviennent de<br/>v�rifier simultan�ment, chacune sur<br/>son territoire, la situation fiscale<br/>d'une ou de plusieurs personnes qui<br/>pr�sente pour elles un int�r�t com-<br/>mun ou compl�mentaire, en vue<br/>d'�changer les renseignements ainsi<br/>obtenus.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft183">Article 9<br/><i>Contr�les fiscaux � l'�tranger</i></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft180">1. A la demande de l'autorit� com-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft183">p�tente de l'Etat requ�rant l'autorit�<br/>comp�tente de l'Etat requis peut au-<br/>toriser des repr�sentants de l'autorit�<br/>comp�tente de l'Etat requ�rant � as-<br/>sister � la partie appropri�e d'un con-<br/>tr�le fiscal dans l'Etat requis.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft180">2. Si la demande est accept�e,</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft183">l'autorit� comp�tente de l'Etat requis<br/>fait conna�tre aussit�t que possible �<br/>l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�-<br/>rant la date et le lieu du contr�le,<br/>l'autorit� ou le fonctionnaire charg�<br/>de ce contr�le, ainsi que les proc�du-<br/>res et conditions exig�es par l'Etat<br/>requis pour la conduite du contr�le.<br/>Toute d�cision relative � la conduite<br/>du contr�le fiscal est prise par l'Etat<br/>requis.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft183">Article 8<br/><i>Simultaneous tax examinations</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft180">1. At the request of one of them,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft183">two or more Parties shall consult to-<br/>gether for the purposes of determi-<br/>ning cases and procedures for simul-<br/>taneous tax examinations. Each<br/>Party involved shall decide whether<br/>or not it wishes to participate in a<br/>particular simultaneous tax exami-<br/>nation.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft180">2. For the purposes of this Con-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft183">vention, a simultaneous tax exami-<br/>nation means an arrangement bet-<br/>ween two or more Parties to exa-<br/>mine simultaneously, each in its own<br/>territory, the tax affairs of a person<br/>or persons in which they have a<br/>common or related interest, with a<br/>view to exchanging any relevant in-<br/>formation which they so obtain.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft183">Article 9<br/><i>Tax examinations abroad</i></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft180">1. At the request of the competent</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft183">authority of the applicant State, the<br/>competent authority of the requested<br/>State may allow representatives of<br/>the competent authority of the appli-<br/>cant State to be present at the appro-<br/>priate part of a tax examination in<br/>the requested State. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft180">2. If the request is acceded to, the</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft183">competent authority of the requested<br/>State shall, as soon as possible, no-<br/>tify the competent authority of the<br/>applicant State about the time and<br/>place of the examination, the autho-<br/>rity or official designated to carry<br/>out the examination and the proce-<br/>dures and conditions required by the<br/>requested State for the conduct of<br/>the examination. All decisions with<br/>respect to the conduct of the tax exa-<br/>mination shall be made by the re-<br/>quested State.</p> </div> <div id="page19-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft190">19</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft191"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft193">Artikel 8<br/><i>Samtidiga skatteutredningar</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft190">1. Efter framst�llning av en av</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft193">parterna skall tv� eller flera parter<br/>samr�da f�r att best�mma f�rem�l<br/>och tillv�gag�ngss�tt f�r samtidiga<br/>skatteutredningar. Varje part avg�r<br/>sj�lv om den vill medverka vid viss<br/>samtidig skatteutredning.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft190">2. Vid till�mpningen av denna</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft193">konvention f�rst�s med en samtidig<br/>skatteutredning en �verenskommel-<br/>se mellan tv� eller flera parter, enligt<br/>vilken var och en inom sitt omr�de<br/>f�ranstaltar om en samtidig under-<br/>s�kning av skattef�rh�llanden r�ran-<br/>de en eller flera personer av<br/>gemensamt eller komplement�rt<br/>intresse i syfte att utbyta de upplys-<br/>ningar av betydelse som d�rvid<br/>framkommer.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft194">Artikel 9<br/><i>Utomlands utf�rda skatteutred-<br/>ningar</i></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft190">1. Efter framst�llning av den be-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft193">h�riga myndigheten i den ans�-<br/>kande staten kan den beh�riga myn-<br/>digheten i den anmodade staten<br/>medge, att f�retr�dare f�r den beh�-<br/>riga myndigheten i den ans�kande<br/>staten �r n�rvarande vid l�mpliga<br/>delar av en skatteutredning som ut-<br/>f�rs i den anmodade staten.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft190">2. Bifalls framst�llningen skall</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft193">den beh�riga myndigheten i den an-<br/>modade staten snarast m�jligt med-<br/>dela den beh�riga myndigheten i den<br/>ans�kande staten tid och plats f�r ut-<br/>redningen, den myndighet eller<br/>tj�nsteman som utsetts att utf�ra ut-<br/>redningen samt de f�rfaranden och<br/>villkor som den anmodade staten<br/>fastst�llt f�r utf�randet av utred-<br/>ningen. Alla beslut betr�ffande utf�-<br/>randet av skatteutredningen skall<br/>fattas av den anmodade staten.</p> </div> <div id="page20-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft200">20</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft201"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft200">3. Une Partie peut informer l'un</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204">des D�positaires de son intention de<br/>ne pas accepter, de fa�on g�n�rale,<br/>les demandes vis�es au paragraphe<br/>1. Cette d�claration peut �tre faite ou<br/>retir�e � tout moment.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204">Article 10<br/><i>Renseignements contradictoires</i></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft200">Si une Partie re�oit d'une autre</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204">Partie des renseignements sur la situ-<br/>ation fiscale d'une personne qui lui<br/>paraissent en contradiction avec ceux<br/>dont elle dispose, elle en avise la Par-<br/>tie qui a fourni les renseignements.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>Section II<br/></b><i>Assistance en vue du recouvrement<br/></i>Article 11<br/><i>Recouvrement des cr�ances fiscales</i></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft200">1. A la demande de l'Etat requ�-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204">rant, l'Etat requis proc�de, sous r�-<br/>serve des dispositions des articles 14<br/>et 15, au recouvrement des cr�ances<br/>fiscales du premier Etat comme s'il<br/>s'agissait de ses propres cr�ances fis-<br/>cales.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft200">2. Les dispositions du paragraphe</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204">1 ne s'appliquent qu'aux cr�ances<br/>fiscales qui font l'objet d'un titre per-<br/>mettant d'en poursuivre le recouvre-<br/>ment dans l'Etat requ�rant et qui, �<br/>moins que les Parties concern�es<br/>n'en soient convenus autrement, ne<br/>sont pas contest�es. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft200">Toutefois, si la cr�ance concerne</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft204">une personne qui n'a pas la qualit�<br/>de r�sident dans l'Etat requ�rant, le<br/>paragraphe 1 sapplique seulement<br/>lorsque la cr�ance ne peut plus �tre<br/>contest�e, � moins que les Parties<br/>concern�es nen soient convenus<br/>autrement. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft200">3. A Party may inform one of the</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204">Depositaries of its intention not to<br/>accept, as a general rule, such re-<br/>quests as are referred to in paragraph<br/>1. Such a declaration may be made<br/>or withdrawn at any time.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204">Article 10<br/><i>Conflicting information</i></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft200">If a Party receives from another</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204">Party information about a person's<br/>tax affairs which appears to it to<br/>conflict with information in its pos-<br/>session, it shall so advise the Party<br/>which has provided the information.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>Section II<br/></b><i>Assistance in recovery <br/></i>Article 11<br/><i>Recovery of tax claims</i></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft200">1. At the request of the applicant</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204">State the requested State shall, sub-<br/>ject to the provisions of Articles 14<br/>and 15, take the necessary steps to<br/>recover tax claims of the first-men-<br/>tioned State as if they were its own<br/>tax claims.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft200">2. The provisions of paragraph 1</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204">shall apply only to tax claims which<br/>form the subject of an instrument<br/>permitting their enforcement in the<br/>applicant State and, unless otherwise<br/>agreed between the Parties concer-<br/>ned, which are not contested. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft200">However, where the claim is</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft204">against a person who is not a resi-<br/>dent of the applicant State, para-<br/>graph 1 shall only apply, unless oth-<br/>erwise agreed between the Parties<br/>concerned, where the claim may no<br/>longer be contested.</p> </div> <div id="page21-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft210">21</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft210">3. En part kan meddela endera de-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214">positarien om sin avsikt att i regel<br/>inte bifalla s�dana framst�llningar<br/>som avses i punkt 1. En s�dan f�r-<br/>klaring kan avges och �terkallas n�r<br/>som helst.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214">Artikel 10<br/><i>Motstridiga upplysningar</i></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft210">Erh�ller part fr�n en annan part</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214">upplysningar om en persons skatte-<br/>f�rh�llanden, vilka enligt den f�rst-<br/>n�mnda partens uppfattning f�refal-<br/>ler att strida mot de upplysningar<br/>som den sj�lv f�rfogar �ver, skall<br/>den underr�tta den part som gett<br/>upplysningarna. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214"><b>Avdelning II<br/></b><i>Handr�ckning vid indrivning<br/></i>Artikel 11<br/><i>Indrivning av skattefordringar</i></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft210">1. Efter framst�llning av den an-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214">s�kande staten skall den anmodade<br/>staten, om inte best�mmelserna i ar-<br/>tiklarna 14 och 15 f�ranleder annat,<br/>vidta n�dv�ndiga �tg�rder f�r att<br/>driva in den f�rstn�mnda statens<br/>skattefordringar som om de vore<br/>dess egna.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft210">2. Best�mmelserna i punkt 1 g�l-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214">ler endast s�dan skattefordran be-<br/>tr�ffande vilken finns en i den ans�-<br/>kande staten giltig verkst�llighetsti-<br/>tel och, s�vida inte parterna i fr�ga<br/>kommit �verens om annat, som inte<br/>�r tvistig.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft210">Om emellertid fordran avser per-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft214">son som inte har hemvist i den ans�-<br/>kande staten g�ller punkt 1 endast<br/>om fordran inte l�ngre kan �verkla-<br/>gas, s�vida inte parterna i fr�ga kom-<br/>mit �verens om annat.</p> </div> <div id="page22-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft220">22</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft221"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">3. L'obligation d'accorder une as-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">sistance en vue du recouvrement des<br/>cr�ances fiscales concernant une<br/>personne d�c�d�e ou sa succession<br/>est limit�e � la valeur de la succes-<br/>sion ou des biens re�us par chacun<br/>des b�n�ficiaires de la succession se-<br/>lon que la cr�ance est � recouvrer sur<br/>la succession ou aupr�s des b�n�fici-<br/>aires de celle ci.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">Article 12<br/><i>Mesures conservatoires</i></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">A la demande de l'Etat requ�rant,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">l'Etat requis prend des mesures con-<br/>servatoires en vue du recouvrement<br/>d'un montant d'imp�t, m�me si la<br/>cr�ance est contest�e ou si le titre<br/>ex�cutoire n'a pas encore �t� �mis.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft224">Article 13<br/><i>Documents accompagnant la de-<br/>mande</i></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">1. La demande d'assistance admi-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">nistrative, pr�sent�e en vertu de la<br/>pr�sente Section, est accompagn�e:</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">a. d'une attestation pr�cisant que</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">la cr�ance fiscale concerne un imp�t<br/>vis� par la pr�sente Convention et,<br/>en ce qui concerne le recouvrement,<br/>que, sous r�serve de l'article 11,<br/>paragraphe 2, elle n'est pas ou ne<br/>peut �tre contest�e,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">b. d'une copie officielle du titre</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">permettant l'ex�cution dans l'Etat re-<br/>qu�rant, et</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">c. de tout autre document exig�</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">pour le recouvrement ou pour<br/>prendre les mesures conservatoires. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft220">2. Le titre permettant l'ex�cution</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft223">dans l'Etat requ�rant est, s'il y a lieu<br/>et conform�ment aux dispositions en<br/>vigueur dans l'Etat requis, admis,<br/>homologu�, compl�t� ou remplac�<br/>dans les plus brefs d�lais suivant la<br/>date de r�ception de la demande<br/>d'assistance par un titre permettant<br/>l'ex�cution dans l'Etat requis.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">3. The obligation to provide assis-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">tance in the recovery of tax claims<br/>concerning a deceased person or his<br/>estate, is limited to the value of the<br/>estate or of the property acquired by<br/>each beneficiary of the estate, accor-<br/>ding to whether the claim is to be re-<br/>covered from the estate or from the<br/>beneficiaries thereof.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">Article 12<br/><i>Measures of conservancy</i></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">At the request of the applicant</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">State the requested State shall, with<br/>a view to the recovery of an amount<br/>of tax, take measures of conservancy<br/>even if the claim is contested or is<br/>not yet the subject of an instrument<br/>permitting enforcement.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft224">Article 13<br/><i>Documents accompanying the re-<br/>quest</i></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">1. The request for administrative</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">assistance under this Section shall be<br/>accompanied by:</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">a. a declaration that the tax claim</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">concerns a tax covered by the Con-<br/>vention and, in the case of recovery<br/>that, subject to paragraph 2 of<br/>Article 11, the tax claim is not or<br/>may not be contested,</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">b. an official copy of the instru-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">ment permitting enforcement in the<br/>applicant State, and</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">c. any other document required</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">for recovery or measures of conser-<br/>vancy. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft220">2. The instrument permitting</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft223">enforcement in the applicant State<br/>shall, where appropriate and in<br/>accordance with the provisions in<br/>force in the requested State, be<br/>accepted, recognised, supplemented or<br/>replaced as soon as possible after the<br/>date of the receipt of the request for<br/>assistance, by an instrument permitt-<br/>ing enforcement in the latter State.</p> </div> <div id="page23-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft230">23</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft231"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">3. Skyldigheten att ge handr�ck-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">ning vid indrivning av skattefordran<br/>som avser avliden person eller den-<br/>nes d�dsbo �r begr�nsad till d�dsbo-<br/>ets v�rde respektive v�rdet av d�ds-<br/>bodel�garnas andelar av d�dsboet,<br/>beroende p� om indrivningen av for-<br/>dran skall riktas mot d�dsboet eller<br/>dess del�gare.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">Artikel 12<br/><i>S�krings�tg�rder</i></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">Efter framst�llning av den ans�-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">kande staten skall den anmodade<br/>staten vidta �tg�rder f�r att s�ker-<br/>st�lla indrivning av skatt, �ven om<br/>skattefordran har �verklagats eller<br/>om ingen verkst�llighetstitel �nnu<br/>f�religger. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft234">Artikel 13<br/><i>Handlingar som skall fogas till<br/>framst�llningen</i></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">1. Till framst�llning om hand-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">r�ckning i enlighet med denna<br/>avdelning skall fogas:</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">a) en f�rs�kran att skattefordran</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">g�ller skatt som omfattas av konven-<br/>tionen och, i det fall d� framst�ll-<br/>ningen avser indrivning och inte ar-<br/>tikel 11 punkt 2 f�ranleder annat, en<br/>f�rs�kran att skattefordran inte �r<br/>eller kan komma att bli tvistig;</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">b) en officiell kopia av den i den</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">ans�kande staten giltiga verkst�llig-<br/>hetstiteln; och</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">c) de �vriga handlingar som</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">beh�vs f�r indrivning eller s�krings-<br/>�tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft230">2. En verkst�llighetstitel som �r</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft233">giltig i den ans�kande staten skall vid<br/>behov och i enlighet med de<br/>best�mmelser som g�ller i den<br/>anmodade staten snarast m�jligt efter<br/>det att framst�llningen har inkommit<br/>godk�nnas, erk�nnas, kompletteras<br/>eller ers�ttas med en verkst�llighets-<br/>titel som �r giltig i den senare staten.</p> </div> <div id="page24-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft240">24</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft241"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">Article 14<br/><i>D�lais</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft240">1. Les questions concernant le</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">d�lai au del� duquel la cr�ance fis-<br/>cale ne peut �tre exig�e sont r�gies<br/>par la l�gislation de l'Etat requ�rant.<br/>La demande d'assistance contient<br/>des renseignements sur ce d�lai.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft240">2. Les actes de recouvrement</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">accomplis par l'Etat requis � la suite<br/>d'une demande d'assistance et qui,<br/>suivant la l�gislation de cet Etat, au-<br/>raient pour effet de suspendre ou<br/>d'interrompre le d�lai mentionn� au<br/>paragraphe 1 ont le m�me effet au<br/>regard de la l�gislation de l'Etat re-<br/>qu�rant. L'Etat requis informe l'Etat<br/>requ�rant des actes ainsi accomplis. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft240">3. En tout �tat de cause, l'Etat</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">requis n'est pas tenu de donner suite<br/>� une demande d'assistance qui est<br/>pr�sent�e apr�s une p�riode de<br/>quinze ans � partir de la date du titre<br/>ex�cutoire initial.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">Article 15<br/><i>Privil�ges</i></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft240">La cr�ance fiscale pour le recouv-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">rement de laquelle une assistance est<br/>accord�e ne jouit dans l'Etat requis<br/>d'aucun des privil�ges sp�cialement<br/>attach�s aux cr�ances fiscales de cet<br/>Etat m�me si la proc�dure de re-<br/>couvrement utilis�e est celle qui<br/>sapplique � ses propres cr�ances<br/>fiscales.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">Article 16<br/><i>D�lais de paiement</i></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft240">Si sa l�gislation ou sa pratique ad-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft243">ministrative le permet dans des<br/>circonstances analogues, l'Etat re-<br/>quis peut consentir un d�lai de paie-<br/>ment ou un paiement �chelonn�,<br/>mais il en informe au pr�alable l'Etat<br/>requ�rant.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">Article 14<br/><i>Time limits</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft240">1. Questions concerning any</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">period beyond which a tax claim<br/>cannot be enforced shall be gover-<br/>ned by the law of the applicant State.<br/>The request for assistance shall give<br/>particulars concerning that period. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft240">2. Acts of recovery carried out by</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">the requested State in pursuance of a<br/>request for assistance, which, accor-<br/>ding to the laws of that State, would<br/>have the effect of suspending or in-<br/>terrupting the period mentioned in<br/>paragraph 1, shall also have this ef-<br/>fect under the laws of the applicant<br/>State. The requested State shall<br/>inform the applicant State about<br/>such acts.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft240">3. In any case the requested State</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">is not obliged to comply with a<br/>request for assistance which is sub-<br/>mitted after a period of 15 years<br/>from the date of the original instru-<br/>ment permitting enforcement.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">Article 15<br/><i>Priority</i></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft240">The tax claim in the recovery of</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">which assistance is provided shall<br/>not have in the requested State any<br/>priority specially accorded to the tax<br/>claims of that State even if the reco-<br/>very procedure used is the one appli-<br/>cable to its own tax claims.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">Article 16<br/><i>Deferral of payment</i></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft240">The requested State may allow</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft243">deferral of payment or payment by<br/>instalments if its laws or administra-<br/>tive practice permit it to do so in si-<br/>milar circumstances, but shall first<br/>inform the applicant State.</p> </div> <div id="page25-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft250">25</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft251"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">Artikel 14<br/><i>Tidsfrister</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft250">1. I fr�gor som g�ller tidsfrist ef-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">ter vilken skattefordran inte kan<br/>verkst�llas skall den ans�kande sta-<br/>tens lagstiftning till�mpas. Fram-<br/>st�llning om handr�ckning skall<br/>inneh�lla detaljerade uppgifter om<br/>s�dan tidsfrist.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft250">2. Indrivnings�tg�rder, som vidtas</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">av den anmodade staten efter fram-<br/>st�llning om handr�ckning och som<br/>enligt lagstiftningen i denna stat<br/>uppskjuter eller avbryter tidsfrist<br/>som avses i punkt 1 skall ocks� ha<br/>denna verkan vid till�mpningen av<br/>lagstiftningen i den ans�kande sta-<br/>ten. Den anmodade staten skall un-<br/>derr�tta den ans�kande staten i de<br/>fall att s�dana �tg�rder vidtas.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft250">3. Under inga f�rh�llanden �r den</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">anmodade staten skyldig att bifalla<br/>en handr�ckningsframst�llning som<br/>gjorts mer �n 15 �r efter den dag d�<br/>den ursprungliga verkst�llighetsti-<br/>teln �r daterad.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">Artikel 15<br/><i>F�rm�nsr�tt</i></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft250">Skattefordran f�r vilken hand-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">r�ckning f�r indrivning l�mnas �t-<br/>njuter inte i den anmodade staten n�-<br/>gon s�dan s�rskild f�rm�nsr�tt som<br/>tillkommer denna stats skatteford-<br/>ringar �ven om vid indrivningen till-<br/>l�mpas samma f�rfarande som �r<br/>tilll�mpligt vid indrivningen av dess<br/>egna skattefordringar.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">Artikel 16<br/><i>Anst�nd med betalning</i></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft250">Den anmodade staten f�r efter att</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft253">f�rst ha underr�ttat den ans�kande<br/>staten d�rom, bevilja anst�nd med<br/>betalningen eller medge att denna<br/>sker genom delbetalningar, n�r detta<br/>�r till�tet under liknande omst�ndig-<br/>heter enligt lagstiftning eller admi-<br/>nistrativ praxis i den anmodade<br/>staten.</p> </div> <div id="page26-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft260">26</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft261"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266"><b>Section III<br/></b><i>Notification de documents<br/></i>Article 17<br/><i>Notification de documents</i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">1. A la demande de l'Etat requ�-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266">rant, l'Etat requis notifie au destina-<br/>taire les documents, y compris ceux<br/>ayant trait � des d�cisions judiciai-<br/>res, qui �manent de l'Etat requ�rant<br/>et concernent un imp�t vis� par la<br/>pr�sente Convention.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">2. L'Etat requis proc�de � la noti-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft260">fication:</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">a. selon les formes prescrites par</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266">sa l�gislation interne pour la notifi-<br/>cation de documents de nature iden-<br/>tique ou analogue;</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">b. dans la mesure du possible,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266">selon la forme particuli�re deman-<br/>d�e par l'Etat requ�rant, ou la forme<br/>la plus approchante pr�vue par sa<br/>l�gislation interne.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">3. Une Partie peut faire proc�der</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266">directement par voie postale � la no-<br/>tification d'un document � une per-<br/>sonne se trouvant sur le territoire<br/>d'une autre Partie.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">4. Aucune disposition de la Con-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266">vention ne peut avoir pour effet d'en-<br/>tacher de nullit� une notification de<br/>documents effectu�e par une Partie<br/>conform�ment � sa l�gislation.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft260">5. Lorsqu'un document est notifi�</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft266">conform�ment au pr�sent article, sa<br/>traduction n'est pas exig�e.<br/>Toutefois, lorsqu'il lui para�t �tabli<br/>que le destinataire ne conna�t pas la<br/>langue dans laquelle le document est<br/>libell�, l'Etat requis en fait effectuer<br/>une traduction ou �tablir un r�sum�<br/>dans sa langue officielle ou l'une de<br/>ses langues officielles. Il peut<br/>�galement demander � l'Etat<br/>requ�rant que le document soit<br/>traduit ou accompagn� d'un r�sum�<br/>dans l'une des langues officielles de<br/>l'Etat requis, du Conseil de l'Europe<br/>ou de l'OCDE.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266"><b>Section III<br/></b><i>Service of documents <br/></i>Article 17<br/><i>Service of documents</i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">1. At the request of the applicant</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266">State, the requested State shall serve<br/>upon the addressee documents, in-<br/>cluding those relating to judicial de-<br/>cisions, which emanate from the<br/>applicant State and which relate to a<br/>tax covered by this Convention.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">2. The requested State shall effect</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft260">service of documents:</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">a. by a method prescribed by its</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266">domestic laws for the service of<br/>documents of a substantially similar<br/>nature;</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">b. to the extent possible, by a par-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266">ticular method requested by the app-<br/>licant State or the closest to such<br/>method available under its own<br/>laws.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">3. A Party may effect service of</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266">documents directly through the post<br/>on a person within the territory of<br/>another Party.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">4. Nothing in the Convention</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266">shall be construed as invalidating<br/>any service of documents by a Party<br/>in accordance with its laws.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft260">5. When a document is served in</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft266">accordance with this Article, it need<br/>not be accompanied by a translation.<br/>However, where it is satisfied that<br/>the addressee cannot understand the<br/>language of the document, the re-<br/>quested State shall arrange to have it<br/>translated into or a summary drafted<br/>in its or one of its official languages.<br/>Alternatively, it may ask the appli-<br/>cant State to have the document<br/>either translated into or accompa-<br/>nied by a summary in one of the of-<br/>ficial languages of the requested<br/>State, the Council of Europe or the<br/>OECD.</p> </div> <div id="page27-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft270">27</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft271"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276"><b>Avdelning III<br/></b><i>Delgivning av handlingar<br/></i>Artikel 17<br/><i>Delgivning av handlingar</i></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">1. Efter framst�llning av den an-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276">s�kande staten skall den anmodade<br/>staten delge adressaten s�dana hand-<br/>lingar, h�ri inbegripna handlingar<br/>som h�nf�r sig till r�ttsliga avg�-<br/>randen, som h�rr�r fr�n den ans�-<br/>kande staten och som avser skatt<br/>som omfattas av denna konvention.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">2. Den anmodade staten skall</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft270">verkst�lla delgivning av handlingar</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">a) p� det s�tt som f�reskrivs i dess</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276">egen lagstiftning i fr�ga om hand-<br/>lingar av i huvudsak likartat slag;</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">b) n�r s� kan ske, p� det s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276">s�tt som beg�rts av den ans�kande<br/>staten eller p� det s�tt enligt lagstift-<br/>ningen i den anmodade staten som<br/>n�rmast motsvarar det beg�rda.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">3. En part kan verkst�lla delgiv-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276">ning av handlingar direkt per post<br/>till en person inom en annan parts<br/>omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">4. Konventionen medf�r inte att</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276">en delgivning som en part har verk-<br/>st�llt i enlighet med sin egen lagstift-<br/>ning, skall anses sakna verkan.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft270">5. Handlingar som delgivits i</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft276">enlighet med denna artikel beh�ver<br/>inte �tf�ljas av �vers�ttning. Om det<br/>emellertid visar sig att mottagaren<br/>inte f�rst�r det spr�k som handling-<br/>arna �r uppr�ttade p� skall den<br/>anmodade staten l�ta g�ra en �ver-<br/>s�ttning till eller en sammanfattning<br/>p� sitt officiella spr�k eller n�got av<br/>dessa. Alternativt kan den anmodade<br/>staten be att den ans�kande staten l�-<br/>ter g�ra en �vers�ttning eller en<br/>sammanfattning av handlingarna p�<br/>n�got av den anmodade statens, Eu-<br/>ropar�dets eller OECD:s officiella<br/>spr�k.</p> </div> <div id="page28-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft280">28</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft281"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft285"><b>Chapitre IV<br/>Dispositions communes aux<br/>diverses formes d'assis-<br/>tance</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft288">Article 18<br/><i>Renseignements � fournir par l'Etat<br/>requ�rant</i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">1. La demande d'assistance pr�ci-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft280">se, en tant que de besoin:</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">a. l'autorit� ou le service qui est �</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">l'origine de la demande pr�sent�e<br/>par l'autorit� comp�tente;</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">b. le nom, l'adresse<i>,</i> ou tous autres</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">d�tails permettant d'identifier la per-<br/>sonne au sujet de laquelle la<br/>demande est pr�sent�e;</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">c. dans le cas d'une demande de</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">renseignements, la forme sous laqu-<br/>elle l'Etat requ�rant souhaite rece-<br/>voir le renseignement pour r�pondre<br/>� ses besoins; </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">d. dans le cas d'une demande d'as-</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">sistance en vue d'un recouvrement<br/>ou de mesures conservatoires, la na-<br/>ture de la cr�ance fiscale, les �l�-<br/>ments constitutifs de cette cr�ance et<br/>les biens sur lesquels elle peut �tre<br/>recouvr�e;</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">e. dans le cas d'une demande de</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">notification, la nature et l'objet du<br/>document � notifier;</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">f. si la demande est conforme � la</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">l�gislation et � la pratique admini-<br/>strative de l'Etat requ�rant et si elle<br/>est justifi�e au regard de l'article<br/>21.2.g.</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft280">2. L'Etat requ�rant communique �</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft287">l'Etat requis, d�s qu'il en a connais-<br/>sance, tous autres renseignements<br/>relatifs � la demande d'assistance.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft286"><b>Chapter IV<br/>Provisions relating to all<br/>forms of assistance</b> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft288">Article 18<br/><i>Information to be provided by the<br/>applicant state</i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">1. A request for assistance shall</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft280">indicate where appropriate:</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">a. the authority or agency which</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">initiated the request made by the<br/>competent authority;</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">b. the name, address<i>,</i> or any other</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">particulars assisting in the identifica-<br/>tion of the person in respect of<br/>whom the request is made;</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">c. in the case of a request for</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">information, the form in which the<br/>applicant State wishes the informa-<br/>tion to be supplied in order to meet<br/>its needs;</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">d. in the case of a request for</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">assistance in recovery or measures<br/>of conservancy, the nature of the tax<br/>claim, the components of the tax<br/>claim and the assets from which the<br/>tax claim may be recovered;</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">e. in the case of a request for ser-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">vice of documents, the nature and<br/>the subject of the document to be<br/>served;</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">f. whether it is in conformity with</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">the law and administrative practice<br/>of the applicant State and whether it<br/>is justified in the light of the require-<br/>ments of Article 21.2.g. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft280">2. As soon as any other informa-</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft287">tion relevant to the request for assis-<br/>tance comes to its knowledge, the<br/>applicant State shall forward it to the<br/>requested State.</p> </div> <div id="page29-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft290">29</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft291"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft297"><b>Kapitel IV<br/>Best�mmelser avseende alla<br/>former av handr�ckning</b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft299">Artikel 18<br/><i>Uppgifter som skall ges av den ans�-<br/>kande staten</i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">1. En framst�llning om hand-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">r�ckning skall i m�n av behov inne-<br/>h�lla uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">a) den myndighet eller inr�ttning</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">p� vars initiativ den beh�riga myn-<br/>digheten har gjort framst�llningen;</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">b)</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft294">7 namn, adress<i>,</i> eller andra upp-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">gifter som underl�ttar identifikatio-<br/>nen av den person som framst�ll-<br/>ningen avser;</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">c) vid framst�llning om upplys-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">ningar, den form i vilken den ans�-<br/>kande staten �nskar att upplysning-<br/>arna skall l�mnas f�r att tillgodose<br/>dess behov;</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">d) vid framst�llning om handr�ck-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">ning f�r indrivning eller s�krings�t-<br/>g�rder, arten och sammans�ttningen<br/>av skattefordran samt de tillg�ngar<br/>som kan tas i anspr�k vid indriv-<br/>ningen;</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">e) vid framst�llning om delgiv-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">ning, slag av handling som skall del-<br/>ges och vad denna avser;</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">f)</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft294">8 huruvida framst�llningen �r i</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">�verensst�mmelse med lagstiftning<br/>och administrativ praxis i den ans�-<br/>kande staten samt huruvida den �r<br/>ber�ttigad med h�nsyn till de i arti-<br/>kel 21 punkt 2 g) angivna kraven.</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft290">2. S� snart den ans�kande staten</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft298">f�r k�nnedom om ytterligare om-<br/>st�ndigheter av betydelse f�r fram-<br/>st�llningen skall den anmodade<br/>staten underr�ttas h�rom.</p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft294">7 Artikel 18 punkt 1 b) har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft294">8 Artikel 18 punkt 1 f) har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page30-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft300">30</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft301"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">Article 19<br/>(Supprim�)</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft304">Article 20<br/><i>Suite r�serv�e � la demande d'assis-<br/>tance</i></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">1. S'il est donn� suite � la</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">demande d'assistance, l'Etat requis<br/>informe l'Etat requ�rant, dans les<br/>plus brefs d�lais, des mesures prises<br/>ainsi que du r�sultat de son assis-<br/>tance. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">2. Si la demande est rejet�e, l'Etat</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">requis en informe l'Etat requ�rant<br/>dans les plus brefs d�lais, en lui indi-<br/>quant les motifs du rejet.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">3. Si, dans le cas d'une demande</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">de renseignement, l'Etat requ�rant a<br/>pr�cis� la forme sous laquelle il sou-<br/>haite recevoir le renseignement et<br/>l'Etat requis est en mesure de le<br/>faire, ce dernier fournira le renseig-<br/>nement dans la forme souhait�e.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft304">Article 21<br/><i>Protection des personnes et limites<br/>de l'obligation d'assistance</i></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">1. Aucune disposition de la pr�-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">sente Convention ne peut �tre inter-<br/>pr�t�e comme limitant les droits et<br/>garanties accord�s aux personnes<br/>par la l�gislation ou la pratique<br/>administrative de l'Etat requis.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">2. Sauf en ce qui concerne l'article</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">14, les dispositions de la pr�sente<br/>Convention ne peuvent �tre interpr�-<br/>t�es comme imposant � l'Etat requis<br/>l'obligation:</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">a. de prendre des mesures qui</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft303">d�rogent � sa l�gislation ou � sa pra-<br/>tique administrative, ou � la l�gisla-<br/>tion ou � la pratique administrative<br/>de l'Etat requ�rant;</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft300">b. de prendre des mesures qui se-</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft300">raient contraires � l'ordre public;</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">Article 19<br/>(Deleted)</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft304">Article 20<br/><i>Response to the request for assis-<br/>tance</i></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">1. If the request for assistance is</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">complied with, the requested State<br/>shall inform the applicant State of<br/>the action taken and of the result of<br/>the assistance as soon as possible.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">2. If the request is declined, the</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">requested State shall inform the app-<br/>licant State of that decision and the<br/>reason for it as soon as possible. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">3. If, with respect to a request for</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">information, the applicant State has<br/>specified the form in which it wishes<br/>the information to be supplied and<br/>the requested State is in a position to<br/>do so, the requested State shall<br/>supply it in the form requested.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft304">Article 21<br/><i>Protection of persons and limits to<br/>the obligation to provide assistance</i></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">1. Nothing in this Convention</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">shall affect the rights and safeguards<br/>secured to persons by the laws or ad-<br/>ministrative practice of the<br/>requested State. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">2. Except in the case of Article 14,</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">the provisions of this Convention<br/>shall not be construed so as to im-<br/>pose on the requested State the obli-<br/>gation: </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">a. to carry out measures at vari-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">ance with its own laws or adminis-<br/>trative practice or the laws or admi-<br/>nistrative practice of the applicant<br/>State; </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft300">b. to carry out measures which</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft303">would be contrary to public policy<br/>(ordre public);</p> </div> <div id="page31-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft310">31</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft310">Artikel 19</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft312">9</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft310">(Upph�vd)</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft317">Artikel 20<br/><i>Svar p� framst�llning om hand-<br/>r�ckning</i></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">1. Bifalls framst�llning om hand-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft316">r�ckning skall den anmodade staten<br/>snarast m�jligt underr�tta den ans�-<br/>kande staten om de �tg�rder som har<br/>vidtagits och resultatet av handr�ck-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">2. Avsl�s framst�llningen skall</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft316">den anmodade staten snarast m�jligt<br/>underr�tta den ans�kande staten om<br/>beslutet och sk�len f�r detta.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">3. Har den ans�kande staten, i en</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft316">handr�ckningsframst�llning g�llan-<br/>de upplysningar, s�rskilt angett<br/>i vilken form upplysningarna �ns-<br/>kas, skall den anmodade staten, om<br/>den har m�jlighet d�rtill, meddela<br/>upplysningarna i �nskad </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft310">form.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft310">Artikel 21</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft312">10</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft317"><i>Skydd f�r personer och begr�nsning<br/>av skyldigheten att bevilja hand-<br/>r�ckning</i></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">1. Denna konvention p�verkar</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft316">inte de r�ttigheter och det skydd som<br/>tillkommer personer enligt den<br/>anmodade statens lagstiftning eller<br/>administrativa praxis.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">2. Utom i fr�ga om artikel 14 ska</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft316">best�mmelserna i denna konvention<br/>inte anses medf�ra skyldighet f�r<br/>den anmodade staten att</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">a) vidta �tg�rder som avviker fr�n</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft316">lagstiftning eller administrativ<br/>praxis i denna stat eller i den ans�-<br/>kande staten;</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft310">b) vidta �tg�rder som strider mot</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft310">allm�nna h�nsyn (<i>ordre public</i>);</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft312">9 Artikel 19 har upph�vts genom 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft315">10 Artikel 21 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page32-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft320">32</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft321"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft320">c. de fournir des renseignements</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft322">qui ne pourraient �tre obtenus sur la<br/>base de sa l�gislation ou de sa prati-<br/>que administrative, ou de la l�gisla-<br/>tion ou de la pratique administrative<br/>de l'Etat requ�rant;</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft320">d. de fournir des renseignements</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft322">qui r�v�leraient un secret commer-<br/>cial, industriel, professionnel ou un<br/>proc�d� commercial, ou des renseig-<br/>nements dont la communication<br/>serait contraire � l'ordre public;</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft320">e. d'accorder une assistance admi-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft322">nistrative si et dans la mesure o� il<br/>estime que l'imposition de l'Etat re-<br/>qu�rant est contraire aux principes<br/>d'imposition g�n�ralement admis ou<br/>aux dispositions d'une convention en<br/>vue d'�viter la double imposition ou<br/>de toute autre convention qu'il a con-<br/>clue avec l'Etat requ�rant;</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft320">f. d'accorder une assistance admi-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft322">nistrative afin dappliquer ou ex�cu-<br/>ter une disposition de la l�gislation<br/>fiscale de lEtat requ�rant, ou de<br/>satisfaire une obligation sy<br/>rattachant, qui est discriminatoire �<br/>lencontre dun ressortissant de<br/>l'Etat requis par rapport � un ressor-<br/>tissant de l'Etat requ�rant qui se<br/>trouve dans les m�mes circonstan-<br/>ces;</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft320">g. daccorder une assistance ad-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft322">ministrative si lEtat requ�rant na<br/>pas �puis� toutes les mesures raison-<br/>nables pr�vues par sa l�gislation ou<br/>sa pratique administrative, � moins<br/>que le recours � de telles mesures ne<br/>donne lieu � des difficult�s dispro-<br/>portionn�es;</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft320">h. d'accorder une assistance au re-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft322">couvrement dans les cas o� la charge<br/>administrative qui en r�sulte pour<br/>cet Etat est nettement dispropor-<br/>tionn�e par rapport aux avantages<br/>qui peuvent en �tre tir�s par lEtat<br/>requ�rant.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft320">c. to supply information which is</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft322">not obtainable under its own laws or<br/>its administrative practice or under<br/>the laws of the applicant State or its<br/>administrative practice; </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft320">d. to supply information which</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft322">would disclose any trade, business,<br/>industrial, commercial or profess-<br/>sional secret, or trade process, or in-<br/>formation, the disclosure of which<br/>would be contrary to public policy<br/>(ordre public); </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft320">e. to provide administrative assis-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft322">tance if and insofar as it considers<br/>the taxation in the applicant State to<br/>be contrary to generally accepted<br/>taxation principles or to the provi-<br/>sions of a convention for the avoi-<br/>dance of double taxation, or of any<br/>other convention which the re-<br/>quested State has concluded with the<br/>applicant State;</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft320">f. to provide administrative assis-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft322">tance for the purpose of administe-<br/>ring or enforcing a provision of the<br/>tax law of the applicant State, or any<br/>requirement connected therewith,<br/>which discriminates against a natio-<br/>nal of the requested State as compa-<br/>red with a national of the applicant<br/>State in the same circumstances;</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft320">g. to provide administrative assis-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft322">tance if the applicant State has not<br/>pursued all reasonable measures<br/>available under its laws or adminis-<br/>trative practice, except where recou-<br/>rse to such measures would give rise<br/>to disproportionate difficulty; </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft320">h. to provide assistance in reco-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft322">very in those cases where the admi-<br/>nistrative burden for that State is<br/>clearly disproportionate to the bene-<br/>fit to be derived by the applicant<br/>State. </p> </div> <div id="page33-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft330">33</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft331"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft330">c) l�mna upplysningar som inte �r</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft333">tillg�ngliga enligt lagstiftning eller<br/>administrativ praxis i denna stat eller<br/>i den ans�kande staten;</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft330">d) l�mna upplysningar som skulle</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft333">r�ja handels-, aff�rs-, industri- eller<br/>yrkeshemlighet eller i n�ringsverk-<br/>samhet nyttjat f�rfaringss�tt eller<br/>upplysningar vilkas �verl�mnande<br/>skulle strida mot allm�nna h�nsyn<br/>(<i>ordre public</i>);</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft330">e) l�mna handr�ckning, om och i</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft333">den m�n den anser att beskattningen<br/>i den ans�kande staten strider mot<br/>allm�nt g�llande beskattningsprin-<br/>ciper eller mot best�mmelserna i ett<br/>avtal f�r undvikande av dubbelbe-<br/>skattning eller annat avtal som har<br/>ing�tts mellan den anmodade staten<br/>och den ans�kande staten;</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft330">f) l�mna handr�ckning f�r admi-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft333">nistration eller verkst�llighet av en<br/>best�mmelse i den ans�kande sta-<br/>tens skattelagstiftning, eller n�got<br/>krav som h�nger samman med<br/>denna, som skulle leda till diskrimi-<br/>nering mellan en medborgare i den<br/>anmodade staten och en medbor-<br/>gare i den ans�kande staten under<br/>samma f�rh�llanden;</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft330">g) l�mna handr�ckning om den</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft333">ans�kande staten inte har vidtagit<br/>alla rimliga �tg�rder som st�r till<br/>dess f�rfogande enligt dess lagstift-<br/>ning eller administrativa praxis,<br/>utom i de fall d� vidtagandet av<br/>s�dana �tg�rder skulle medf�ra<br/>oproportionerligt stora sv�righeter;</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft330">h) l�mna handr�ckning f�r<i> </i>indriv-</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft333">ning i fall d�r den administrativa<br/>b�rdan f�r denna stat uppenbart inte<br/>st�r i proportion till den nytta som<br/>st�r att vinna f�r den ans�kande<br/>staten.</p> </div> <div id="page34-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft340">34</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft341"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft340">3. Si des renseignements sont de-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft343">mand�s par lEtat requ�rant confor-<br/>m�ment � la pr�sente Convention,<br/>lEtat requis utilise les pouvoirs dont<br/>il dispose pour obtenir les renseigne-<br/>ments demand�s, m�me s'il n'en a<br/>pas besoin � ses propres fins fiscales.<br/>Lobligation qui figure dans la ph-<br/>rase pr�c�dente est soumise aux li-<br/>mitations pr�vues par la pr�sente<br/>Convention, sauf si ces limitations,<br/>et en particulier celles des para-<br/>graphes 1 et 2, sont susceptibles<br/>demp�cher lEtat requis de commu-<br/>niquer des renseignements unique-<br/>ment parce que ceux-ci ne pr�sen-<br/>tent pas d'int�r�t pour lui dans le<br/>cadre national.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft340">4. En aucun cas les dispositions</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft343">de cette Convention, et en particulier<br/>celles des paragraphes 1 et 2, ne peu-<br/>vent �tre interpr�t�es comme per-<br/>mettant � un Etat requis de refuser<br/>de communiquer des renseigne-<br/>ments uniquement parce que ceux-ci<br/>sont d�tenus par une banque, un<br/>autre �tablissement financier, un<br/>mandataire ou une personne agissant<br/>en qualit� dagent ou de fiduciaire,<br/>ou parce que ces renseignements se<br/>rattachent aux droits de propri�t�<br/>d'une personne<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft343">Article 22<br/><i>Secret</i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft340">1. Les renseignements obtenus</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft343">par une Partie en application de la<br/>pr�sente Convention sont tenus<br/>secrets et prot�g�s dans les m�mes<br/>conditions que celles pr�vues pour<br/>les renseignements obtenus en appli-<br/>cation de la l�gislation de cette<br/>Partie et, en tant que de besoin pour<br/>assurer le niveau n�cessaire de<br/>protection des donn�es � caract�re<br/>personnel, conform�ment aux garan-<br/>ties qui peuvent �tre sp�cifi�es par la<br/>Partie fournissant les renseigne-<br/>ments comme �tant requises au titre<br/>de sa l�gislation.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft340">3. If information is requested by</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft343">the applicant State in accordance<br/>with this Convention, the requested<br/>State shall use its information gathe-<br/>ring measures to obtain the re-<br/>quested information, even though<br/>the requested State may not need<br/>such information for its own tax pur-<br/>poses. The obligation contained in<br/>the preceding sentence is subject to<br/>the limitations contained in this<br/>Convention, but in no case shall<br/>such limitations, including in parti-<br/>cular those of paragraphs 1 and 2, be<br/>construed to permit a requested State<br/>to decline to supply information so-<br/>lely because it has no domestic inte-<br/>rest in such information. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft340">4. In no case shall the provisions</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft343">of this Convention, including in par-<br/>ticular those of paragraphs 1 and 2,<br/>be construed to permit a requested<br/>State to decline to supply informa-<br/>tion solely because the information<br/>is held by a bank, other financial in-<br/>stitution, nominee or person acting<br/>in an agency or a fiduciary capacity<br/>or because it relates to ownership in-<br/>terests in a person<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft343">Article 22<br/><i>Secrecy</i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft340">1. Any information obtained by a</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft343">Party under this Convention shall be<br/>treated as secret and protected in the<br/>same manner as information obtai-<br/>ned under the domestic law of that<br/>Party and, to the extent needed to<br/>ensure the necessary level of protec-<br/>tion of personal data, in accordance<br/>with the safeguards which may be<br/>specified by the supplying Party as<br/>required under its domestic law. </p> </div> <div id="page35-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft350">35</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft351"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft350">3. D� den ans�kande staten beg�r</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft355">upplysningar enligt denna konven-<br/>tion, ska den anmodade staten<br/>anv�nda de medel som denna stat<br/>f�rfogar �ver f�r att inh�mta de<br/>beg�rda upplysningarna, �ven om<br/>den anmodade staten inte har behov<br/>av upplysningarna f�r sina egna<br/>beskattnings�ndam�l. F�rpliktelsen i<br/>f�reg�ende mening begr�nsas av<br/>best�mmelserna i denna konven-<br/>tion, men dessa begr�nsningar, och<br/>s�rskilt de som anges i punkterna 1<br/>och 2, medf�r inte en r�tt f�r den an-<br/>modade staten att v�gra att l�mna<br/>upplysningar uteslutande d�rf�r att<br/>den inte har n�got eget intresse av<br/>s�dana upplysningar.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft350">4. Best�mmelserna i denna kon-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft355">vention, och s�rskilt de som anges i<br/>punkterna 1 och 2, medf�r inte en<br/>r�tt f�r en anmodad stat att v�gra att<br/>l�mna upplysningar uteslutande d�r-<br/>f�r att upplysningarna innehas av en<br/>bank, annan finansiell institution,<br/>ombud, representant eller f�rvalta-<br/>re, eller d�rf�r att upplysningarna<br/>g�ller �gander�tt i en person.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft355">Artikel 22<br/><i>Sekretess</i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft350">1.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft353">11 Upplysningar som en part</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft355">mottar enligt denna konvention ska<br/>behandlas som hemliga och skyddas<br/>p� samma s�tt som upplysningar<br/>som har erh�llits enligt den interna<br/>lagstiftningen i denna part och, i den<br/>m�n det beh�vs f�r att s�kerst�lla<br/>det skydd som kr�vs f�r personupp-<br/>gifter, i enlighet med de skyddsreg-<br/>ler som anges av den part som l�m-<br/>nar upplysningarna s�som f�reskriv-<br/>na i dess interna lagstiftning.</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft353">11 Artikel 22 punkt 1 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page36-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft360">36</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft361"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft360">2. Ces renseignements ne sont</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft363">communiqu�s en tout cas quaux per-<br/>sonnes ou autorit�s (y compris les tri-<br/>bunaux et les organes administratifs<br/>ou de surveillance) concern�es par<br/>l'�tablissement, la perception ou le<br/>recouvrement des imp�ts de cette<br/>Partie, par les proc�dures ou les<br/>poursuites p�nales concernant ces<br/>imp�ts, ou par les d�cisions sur les<br/>recours se rapportant � ces imp�ts ou<br/>par le contr�le de ce qui pr�c�de.<br/>Seules lesdites personnes ou autorit�s<br/>peuvent utiliser ces renseignements<br/>et uniquement aux fins indiqu�es ci-<br/>dessus. Elles peuvent, nonobstant les<br/>dispositions du paragraphe 1, en faire<br/>Etat au cours d'audiences publiques<br/>de tribunaux ou dans des jugements<br/>concernant lesdits imp�ts.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft360">3. Lorsqu'une Partie a formul� une</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft363">r�serve pr�vue � l'article 30, para-<br/>graphe 1, alin�a (a), toute autre Par-<br/>tie qui obtient des renseignements de<br/>la premi�re Partie ne peut pas les uti-<br/>liser pour un imp�t inclus dans une<br/>cat�gorie qui a fait l'objet de la r�ser-<br/>ve. De m�me, la Partie ayant formu-<br/>l� la r�serve ne peut pas utiliser,<br/>pour un imp�t inclus dans la cat�go-<br/>rie qui fait l'objet de la r�serve, les<br/>renseignements obtenus en vertu de<br/>la pr�sente Convention. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft360">4. Nonobstant les dispositions des</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft363">paragraphes 1, 2 et 3, les renseigne-<br/>ments obtenus par une Partie peu-<br/>vent �tre utilis�s � d'autres fins lors-<br/>que l'utilisation de tels renseigne-<br/>ments � de telles fins est possible se-<br/>lon la l�gislation de la Partie qui<br/>fournit les renseignements et que<br/>l'autorit� comp�tente de cette Partie<br/>consent � une telle utilisation. Les<br/>renseignements fournis par une Par-<br/>tie � une autre Partie peuvent �tre<br/>transmis par celle ci � une troisi�me<br/>Partie, sous r�serve de l'autorisation<br/>pr�alable de l'autorit� comp�tente de<br/>la premi�re Partie.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft360">2. Such information shall in any</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft363">case be disclosed only to persons or<br/>authorities (including courts and ad-<br/>ministrative or supervisory bodies)<br/>concerned with the assessment, col-<br/>lection or recovery of, the enforce-<br/>ment or prosecution in respect of, or<br/>the determination of appeals in rela-<br/>tion to, taxes of that Party, or the<br/>oversight of the above. Only the per-<br/>sons or authorities mentioned above<br/>may use the information and then<br/>only for such purposes. They may,<br/>notwithstanding the provisions of<br/>paragraph 1, disclose it in public<br/>court proceedings or in judicial deci-<br/>sions relating to such taxes<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft360">3. If a Party has made a reservation</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft363">provided for in sub-paragraph a. of<br/>paragraph 1 of Article 30, any other<br/>Party obtaining information from<br/>that Party shall not use it for the pur-<br/>pose of a tax in a category subject to<br/>the reservation. Similarly, the Party<br/>making such a reservation shall not<br/>use information obtained under this<br/>Convention for the purpose of a tax<br/>in a category subject to the reserva-<br/>tion. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft360">4. Notwithstanding the provi-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft363">sions of paragraphs 1, 2 and 3, infor-<br/>mation received by a Party may be<br/>used for other purposes when such<br/>information may be used for such<br/>other purposes under the laws of the<br/>supplying Party and the competent<br/>authority of that Party authorises<br/>such use. Information provided by a<br/>Party to another Party may be trans-<br/>mitted by the latter to a third Party,<br/>subject to prior authorisation by the<br/>competent authority of the first-men-<br/>tioned Party.</p> </div> <div id="page37-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft370">37</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft371"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft370">2.</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft372">12 S�dana upplysningar f�r yp-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft374">pas endast f�r personer eller myn-<br/>digheter (d�ri inbegripet domstolar<br/>och f�rvaltningsorgan eller organ<br/>som ut�var tillsyn) som fastst�ller,<br/>uppb�r eller driver in denna parts<br/>skatter eller handl�gger andra verk-<br/>st�llighets�tg�rder, �tal eller �ver-<br/>klagande i fr�ga om dessa skatter el-<br/>ler som ut�var tillsyn �ver n�mnda<br/>verksamheter. Endast dessa personer<br/>eller myndigheter f�r anv�nda upp-<br/>lysningarna och bara f�r s�dana �n-<br/>dam�l. De f�r utan hinder av best�m-<br/>melserna i punkt 1, yppa dem vid<br/>offentlig r�tteg�ng eller i domstols-<br/>avg�randen r�rande dessa skatter.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft370">3. Om en part har gjort en reserva-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft374">tion enligt artikel 30 punkt 1 a) skall<br/>en annan part som erh�ller upplys-<br/>ningar fr�n denna part inte anv�nda<br/>upplysningarna med avseende p�<br/>skatt av s�dant slag som omfattas av<br/>reservationen. Likaledes skall den<br/>part som gjort reservationen inte<br/>anv�nda upplysningar som erh�llits<br/>enligt denna konvention med avse-<br/>ende p� skatt av s�dant slag som om-<br/>fattas av reservationen.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft370">4. Utan hinder av best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft374">i punkterna 1, 2 och 3 f�r upplys-<br/>ningar som en part har erh�llit an-<br/>v�ndas �ven f�r andra �ndam�l, om<br/>detta kan ske enligt lagstiftningen i<br/>den part som har l�mnat upplysning-<br/>arna och den beh�riga myndigheten i<br/>denna part samtycker till att upplys-<br/>ningarna anv�nds f�r dessa andra �n-<br/>dam�l. Upplysningar som en part har<br/>l�mnat till en annan part f�r av den<br/>senare �verl�mnas till en tredje part<br/>under f�ruts�ttning att den beh�riga<br/>myndigheten i den f�rstn�mnda par-<br/>ten i f�rv�g samtycker d�rtill.</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft372">12 Artikel 22 punkt 2 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page38-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft380">38</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft381"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft385">Article 23<br/><i>Proc�dures</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft380">1. Les actions se rapportant aux</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft385">mesures prises en vertu de la pr�sen-<br/>te Convention par l'Etat requis sont<br/>intent�es exclusivement devant l'in-<br/>stance appropri�e dudit Etat.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft380">2. Les actions se rapportant aux</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft385">mesures prises par l'Etat requ�rant<br/>en vertu de la pr�sente Convention,<br/>en particulier celles qui, en mati�re<br/>de recouvrement, concernent l'exis-<br/>tence ou le montant de la cr�ance<br/>fiscale ou le titre qui permet d'en<br/>poursuivre l'ex�cution, sont intent�-<br/>es exclusivement devant l'instance<br/>appropri�e de ce m�me Etat. Si une<br/>telle action est exerc�e, l'Etat requ�-<br/>rant en informe imm�diatement<br/>l'Etat requis et celui ci suspend la<br/>proc�dure en attendant la d�cision<br/>de l'instance saisie. Toutefois, si<br/>l'Etat requ�rant le lui demande, il<br/>prend des mesures conservatoires en<br/>vue du recouvrement. L'Etat requis<br/>peut aussi �tre inform� d'une telle<br/>action par toute personne int�ress�e;<br/>d�s r�ception de cette information, il<br/>consultera, s'il y a lieu, l'Etat requ�-<br/>rant � ce sujet.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft380">3. D�s qu'il a �t� d�finitivement</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft385">statu� sur l'action intent�e, l'Etat re-<br/>quis ou, selon le cas, l'Etat requ�rant<br/>notifie � l'autre Etat la d�cision prise<br/>et ses effets sur la demande d'assis-<br/>tance. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft386"><b>Chapitre V<br/>Dispositions sp�ciales</b></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft385">Article 24<br/><i>Mise en Suvre de la Convention</i></p> <p style="position:absolute;top:969px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft380">1. Les Parties communiquent en-</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft385">tre elles pour la mise en Suvre de la<br/>pr�sente Convention par l'interm�di-<br/>aire de leurs autorit�s comp�tentes</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft385">Article 23<br/><i>Proceedings</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft380">1. Proceedings relating to measu-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft385">res taken under this Convention by<br/>the requested State shall be brought<br/>only before the appropriate body of<br/>that State. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft380">2. Proceedings relating to measu-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft385">res taken under this Convention by<br/>the applicant State, in particular<br/>those which, in the field of recovery,<br/>concern the existence or the amount<br/>of the tax claim or the instrument<br/>permitting its enforcement, shall be<br/>brought only before the appropriate<br/>body of that State. If such procee-<br/>dings are brought, the applicant<br/>State shall inform the requested<br/>State which shall suspend the proce-<br/>dure pending the decision of the<br/>body in question. However, the<br/>requested State shall, if asked by the<br/>applicant State, take measures of<br/>conservancy to safeguard recovery.<br/>The requested State can also be<br/>informed of such proceedings by<br/>any interested person. Upon receipt<br/>of such information the requested<br/>State shall consult on the matter, if<br/>necessary, with the applicant State.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft380">3. As soon as a final decision in</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft385">the proceedings has been given, the<br/>requested State or the applicant<br/>State, as the case may be, shall no-<br/>tify the other State of the decision<br/>and the implications which it has for<br/>the request for assistance.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft386"><b>Chapter V<br/>Special provisions</b> </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft385">Article 24<br/><i>Implementation of the Convention</i></p> <p style="position:absolute;top:969px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft380">1. The Parties shall communicate</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft385">with each other for the implementa-<br/>tion of this Convention through their<br/>respective competent authorities.</p> </div> <div id="page39-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft390">39</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft391"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft394">Artikel 23<br/><i>R�ttsliga �tg�rder</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft390">1. �verklaganden i fr�ga om �t-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft394">g�rder som den anmodade staten har<br/>vidtagit enligt denna konvention f�r<br/>ske endast hos vederb�rande myn-<br/>dighet i denna stat.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft390">2. �verklagande i fr�ga om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft394">der som den ans�kande staten har<br/>vidtagit enligt denna konvention <br/>s�rskilt s�dana �tg�rder i samband<br/>med indrivning, vilka avser f�re-<br/>komsten av skattefordran eller dess<br/>storlek eller verkst�lllighetstitel  f�r<br/>ske endast hos vederb�rande myn-<br/>dighet i denna stat. Sker s�dana<br/>�verklaganden skall den ans�kande<br/>staten of�rdr�jligen underr�tta den<br/>anmodade staten, som skall upp-<br/>skjuta �tg�rderna till dess att beslut i<br/>�rendet meddelats av den aktuella<br/>myndigheten. Den anmodade staten<br/>skall dock p� beg�ran av den ans�-<br/>kande staten vidta s�krings�tg�rder<br/>f�r att s�kerst�lla indrivningen.<br/>�ven den som saken ang�r kan med-<br/>dela den anmodade staten att r�ttsli-<br/>ga �tg�rder har vidtagits. Sedan s�-<br/>dan underr�ttelse har inkommit,<br/>skall den anmodade staten, n�r detta<br/>beh�vs, r�dg�ra med den ans�kande<br/>staten i �rendet.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft390">3. S� snart ett �verklagat �rende</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft394">har slutligt avgjorts, skall den anmo-<br/>dade staten eller den ans�kande sta-<br/>ten underr�tta den andra staten om<br/>avg�randet och dess konsekvenser<br/>f�r handr�ckningsframst�llningen.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft395"><b>Kapitel V<br/>S�rskilda best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft394">Artikel 24<br/><i>Konventionens genomf�rande</i></p> <p style="position:absolute;top:969px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft390">1. Parterna skall st� i f�rbindelse</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft394">med varandra genom sina beh�riga<br/>myndigheter f�r att till�mpa denna<br/>konvention. De beh�riga myndig-</p> </div> <div id="page40-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft400">40</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft401"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft402">respectives; celles ci peuvent com-<br/>muniquer directement entre elles �<br/>cet effet et peuvent autoriser des au-<br/>torit�s qui leur sont subordonn�es �<br/>agir en leur nom. Les autorit�s com-<br/>p�tentes de deux ou plusieurs Parties<br/>peuvent fixer d'un commun accord<br/>les modalit�s d'application de la<br/>Convention en ce qui les concerne.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft400">2. Lorsque l'Etat requis estime</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft402">que l'application de la pr�sente<br/>Convention dans un cas particulier<br/>pourrait avoir des cons�quences<br/>ind�sirables graves, les autorit�s<br/>comp�tentes de l'Etat requis et de<br/>l'Etat requ�rant se concertent et<br/>s'efforcent de r�soudre la situation<br/>par voie d'accord mutuel.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft400">3. Un organe de coordination</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft402">compos� de repr�sentants des autori-<br/>t�s comp�tentes des Parties suit,<br/>sous l'�gide de l'OCDE, la mise en<br/>Suvre de la Convention et ses d�ve-<br/>loppements. A cet effet, il recom-<br/>mande toute mesure susceptible de<br/>contribuer � la r�alisation des objec-<br/>tifs g�n�raux de la Convention. En<br/>particulier, il constitue un forum<br/>pour l'�tude de m�thodes et proc�du-<br/>res nouvelles tendant � accro�tre la<br/>coop�ration internationale en mati�-<br/>re fiscale et, s'il y a lieu, il recom-<br/>mande de r�viser la Convention ou<br/>d'y apporter des amendements. Les<br/>Etats qui ont sign� mais n'ont pas en-<br/>core ratifi�, accept� ou approuv� la<br/>Convention pourront se faire repr�-<br/>senter aux r�unions de l'organe de<br/>coordination � titre d'observateur.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft400">4. Toute Partie peut inviter l'or-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft402">gane de coordination � �mettre un<br/>avis quant � l'interpr�tation des dis-<br/>positions de la Convention. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft400">5. Si des difficult�s ou des doutes</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft402">surgissent entre deux ou plusieurs<br/>Parties quant � la mise en Suvre ou �<br/>l'interpr�tation de la Convention, les<br/>autorit�s comp�tentes desdites Par-<br/>ties s'efforcent de r�soudre la ques-<br/>tion par voie d'accord amiable. La</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft402">The competent authorities may com-<br/>municate directly for this purpose<br/>and may authorise subordinate aut-<br/>horities to act on their behalf. The<br/>competent authorities of two or<br/>more Parties may mutually agree on<br/>the mode of application of the Con-<br/>vention among themselves.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft400">2. Where the requested State con-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft402">siders that the application of this<br/>Convention in a particular case<br/>would have serious and undesirable<br/>consequences, the competent autho-<br/>rities of the requested and of the<br/>applicant State shall consult each<br/>other and endeavour to resolve the<br/>situation by mutual agreement. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft400">3. A co-ordinating body compo-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft402">sed of representatives of the compe-<br/>tent authorities of the Parties shall<br/>monitor the implementation and<br/>development of this Convention,<br/>under the aegis of the OECD. To<br/>that end, the co-ordinating body<br/>shall recommend any action likely to<br/>further the general aims of the<br/>Convention. In particular it shall act<br/>as a forum for the study of new met-<br/>hods and procedures to increase<br/>international co-operation in tax<br/>matters and, where appropriate, it<br/>may recommend revisions or<br/>amendments to the Convention. Sta-<br/>tes which have signed but not yet ra-<br/>tified, accepted or approved the<br/>Convention are entitled to be repre-<br/>sented at the meetings of the co-<br/>ordinating body as observers.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft400">4. A Party may ask the co-ordina-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft402">ting body to furnish opinions on the<br/>interpretation of the provisions of<br/>the Convention. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft400">5. Where difficulties or doubts</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft402">arise between two or more Parties<br/>regarding the implementation or<br/>interpretation of the Convention, the<br/>competent authorities of those Par-<br/>ties shall endeavour to resolve the<br/>matter by mutual agreement. The</p> </div> <div id="page41-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft410">41</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft412">heterna kan tr�da i direkt f�rbindelse<br/>med varandra i detta syfte och kan<br/>bemyndiga underlydande myndig-<br/>heter att handla p� sina v�gnar. De<br/>beh�riga myndigheterna i tv� eller<br/>flera parter kan �msesidigt komma<br/>�verens om hur konventionen skall<br/>till�mpas dem emellan.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft410">2. Om den anmodade staten anser</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft412">att konventionens till�mpning i ett<br/>best�mt fall skulle ha allvarliga och<br/>icke �nskv�rda konsekvenser, skall<br/>de beh�riga myndigheterna i den an-<br/>modade och den ans�kande staten<br/>r�dg�ra med varandra och s�ka l�sa<br/>fr�gan genom �msesidig �verens-<br/>kommelse.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft410">3. Ett koordineringsorgan sam-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft412">manst�llt av f�retr�dare f�r parter-<br/>nas beh�riga myndigheter skall un-<br/>der OECD:s �verinseende �vervaka<br/>till�mpningen och utvecklingen av<br/>denna konvention. I detta syfte skall<br/>koordineringsorganet avge rekom-<br/>mendationer om s�dana �tg�rder<br/>som �r �gnade att fr�mja konventio-<br/>nens allm�nna syften. Det skall spe-<br/>ciellt fungera som ett forum f�r stu-<br/>diet av nya metoder och f�rfaranden<br/>f�r �kat internationellt samarbete i<br/>skattefr�gor och vid behov avge re-<br/>kommendationer om �versyn eller<br/>�ndring av konventionen. Stater som<br/>har undertecknat men �nnu inte rati-<br/>ficerat, godtagit eller godk�nt kon-<br/>ventionen �r ber�ttigade att vara f�-<br/>retr�dda vid koordineringsorganets<br/>sammantr�den som observat�rer.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft410">4. En part kan be koordineringsor-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft412">ganet om utl�tande ang�ende tolk-<br/>ningen av konventionens best�m-<br/>melser. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft410">5. Om mellan tv� eller flera parter</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft412">uppkommer sv�righeter eller tvi-<br/>velsm�l i fr�ga om till�mpningen el-<br/>ler tolkningen av konventionen skall<br/>de beh�riga myndigheterna i dessa<br/>parter s�ka l�sa fr�gan genom �mse-<br/>sidig �verenskommelse. �verens-</p> </div> <div id="page42-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft420">42</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft421"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">d�cision est communiqu�e � l'organe<br/>de coordination.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft420">6. Le Secr�taire G�n�ral de</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">l'OCDE fait part aux Parties ainsi<br/>qu'aux Etats signataires de la Con-<br/>vention qui ne l'ont pas encore rati-<br/>fi�e, accept�e ou approuv�e des avis<br/>�mis par l'organe de coordination<br/>conform�ment aux dispositions du<br/>paragraphe 4 ci dessus et des ac-<br/>cords amiables obtenus en vertu du<br/>paragraphe 5 ci dessus. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">Article 25<br/><i>Langues</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft420">Les demandes d'assistance ainsi</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">que les r�ponses sont r�dig�es dans<br/>l'une des langues officielles de<br/>l'OCDE ou du Conseil de l'Europe<br/>ou dans toute autre langue que les<br/>Parties concern�es conviennent bila-<br/>t�ralement d'employer.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">Article 26<br/><i>Frais</i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft420">Sauf si les Parties concern�es en</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">conviennent autrement par voie bila-<br/>t�rale:</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft420">a. les frais ordinaires engag�s</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">pour fournir l'assistance sont � la<br/>charge de l'Etat requis;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft420">b. les frais extraordinaires enga-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">g�s pour fournir l'assistance sont � la<br/>charge de l'Etat requ�rant.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft425"><b>Chapitre VI<br/>Dispositions finales</b></p> <p style="position:absolute;top:881px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft426">Article 27<br/><i>Autres accords et arrangements in-<br/>ternationaux</i></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft420">1. Les possibilit�s d'assistance</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft424">pr�vues par la pr�sente Convention<br/>ne limiteront pas ni ne seront limit�-<br/>es par celles d�coulant de tous<br/>accords internationaux et autres ar-<br/>rangements qui existent ou pourront</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">agreement shall be communicated to<br/>the co-ordinating body. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft420">6. The Secretary General of</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">OECD shall inform the Parties, and<br/>the Signatory States which have not<br/>yet ratified, accepted or approved<br/>the Convention, of opinions furnis-<br/>hed by the co-ordinating body accor-<br/>ding to the provisions of paragraph 4<br/>above and of mutual agreements<br/>reached under paragraph 5 above. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">Article 25<br/><i>Language</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft420">Requests for assistance and</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">answers thereto shall be drawn up in<br/>one of the official languages of the<br/>OECD and of the Council of Europe<br/>or in any other language agreed bila-<br/>terally between the Contracting Sta-<br/>tes concerned.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">Article 26<br/><i>Costs</i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft420">Unless otherwise agreed bilate-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft420">rally by the Parties concerned:</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft420">a. ordinary costs incurred in pro-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">viding assistance shall be borne by<br/>the requested State;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft420">b. extraordinary costs incurred in</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">providing assistance shall be borne<br/>by the applicant State. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft425"><b>Chapter VI<br/>Final provisions </b></p> <p style="position:absolute;top:881px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft426">Article 27<br/><i>Other international agreements or<br/>arrangements</i></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft420">1. The possibilities of assistance</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft424">provided by this Convention do not<br/>limit, nor are they limited by, those<br/>contained in existing or future inter-<br/>national agreements or other<br/>arrangements between the Parties</p> </div> <div id="page43-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft430">43</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft431"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">kommelsen skall delges koordi-<br/>neringsorganet.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft430">6. OECD:s generalsekreterare</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">skall underr�tta parterna och de sta-<br/>ter som har undertecknat men �nnu<br/>inte ratificerat, godtagit eller god-<br/>k�nt konventionen om s�dana utl�-<br/>tanden som koordineringsorganet<br/>avgivit enligt punkt 4 och om s�dana<br/>�msesidiga �verenskommelser som<br/>ing�tts enligt punkt 5.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">Artikel 25<br/><i>Spr�k</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft430">Framst�llningar om handr�ck-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">ning och svar p� dessa skall uppr�t-<br/>tas p� n�got av OECD:s eller Euro-<br/>par�dets officiella spr�k eller p�<br/>n�got annat spr�k varom de avtals-<br/>slutande staterna i fr�ga �verens-<br/>kommit bilateralt.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">Artikel 26<br/><i>Kostnader</i></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft430">Har inte annat �verenskommits</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">bilateralt mellan parterna i fr�ga g�l-<br/>ler f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft430">a) den anmodade staten skall</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">svara f�r sedvanliga kostnader f�r<br/>utf�randet av handr�ckning;</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft430">b) den ans�kande staten skall</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">svara f�r s�dana kostnader f�r utf�-<br/>rande av handr�ckning som inte kan<br/>anses sedvanliga.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft435"><b>Kapitel VI<br/>Slutbest�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft436">Artikel 27<br/><i>Andra internationella �verenskom-<br/>melser eller arrangemang</i></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft430">1. Handr�ckningsm�jligheterna</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft434">enligt denna konvention begr�nsar<br/>inte, och begr�nsas inte av, hand-<br/>r�ckningsm�jligheterna enligt exis-<br/>terande eller framtida internatio-<br/>nella �verenskommelser eller andra</p> </div> <div id="page44-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft440">44</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft441"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft443">exister entre les Parties concern�es<br/>ou de tous autres instruments qui se<br/>rapportent � la coop�ration en mati�-<br/>re fiscale.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft440">2. Nonobstant les dispositions du</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft443">paragraphe 1, les Parties qui sont<br/>Etats membres de lUnion europ�en-<br/>ne, peuvent appliquer, dans leurs re-<br/>lations mutuelles, les possibilit�s<br/>dassistance pr�vues par la Conven-<br/>tion, dans la mesure o� elles permet-<br/>tent une coop�ration plus large que<br/>celles offertes par les r�gles applica-<br/>bles de lUnion europ�enne.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft444">Article 28<br/><i>Signature et entr�e en vigueur de la<br/>Convention</i></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft440">1. La pr�sente Convention est ou-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft443">verte � la signature des Etats mem-<br/>bres du Conseil de l'Europe et des<br/>pays Membres de l'OCDE. Elle sera<br/>soumise � ratification, acceptation<br/>ou approbation. Les instruments de<br/>ratification, d'acceptation ou d'ap-<br/>probation seront d�pos�s pr�s de l'un<br/>des D�positaires.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft440">2. La Convention entrera en vi-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft443">gueur le premier jour du mois qui<br/>suit l'expiration d'une p�riode de<br/>trois mois apr�s la date � laquelle<br/>cinq Etats auront exprim� leur con-<br/>sentement � �tre li�s par la Conven-<br/>tion conform�ment aux dispositions<br/>du paragraphe 1.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft440">3. Pour tout Etat membre du Con-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft443">seil de l'Europe ou pays Membre de<br/>l'OCDE qui exprimera ult�rieure-<br/>ment son consentement � �tre li� par<br/>la Convention, celle ci entrera en vi-<br/>gueur le premier jour du mois qui<br/>suit l'expiration d'une p�riode de<br/>trois mois apr�s la date du d�p�t de<br/>l'instrument de ratification, d'accep-<br/>tation ou d'approbation.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft443">concerned or other instruments<br/>which relate to co-operation in tax<br/>matters.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft440">2. Notwithstanding paragraph 1,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft443">those Parties which are member Sta-<br/>tes of the European Union can apply,<br/>in their mutual relations, the possibi-<br/>lities of assistance provided for by<br/>the Convention in so far as they al-<br/>low a wider co-operation than the<br/>possibilities offered by the applica-<br/>ble European Union rules. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft444">Article 28<br/><i>Signature and entry into force of the<br/>Convention</i></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft440">1. This Convention shall be open</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft443">for signature by the member States<br/>of the Council of Europe and the<br/>Member countries of OECD. It is<br/>subject to ratification, acceptance or<br/>approval. Instruments of ratification,<br/>acceptance or approval shall be de-<br/>posited with one of the Depositaries.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft440">2. This Convention shall enter</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft443">into force on the first day of the<br/>month following the expiration of a<br/>period of three months after the date<br/>on which five States have expressed<br/>their consent to be bound by the<br/>Convention in accordance with the<br/>provisions of paragraph 1.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft440">3. In respect of any member State</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft443">of the Council of Europe or any<br/>Member country of OECD which<br/>subsequently expresses its consent<br/>to be bound by it, the Convention<br/>shall enter into force on the first day<br/>of the month following the expira-<br/>tion of a period of three months after<br/>the date of the deposit of the instru-<br/>ment of ratification, acceptance or<br/>approval.</p> </div> <div id="page45-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft450">45</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft451"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft456">arrangemang mellan ifr�gavarande<br/>parter eller av andra instrument som<br/>h�nf�r sig till samarbete i skatte-<br/>fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft450">2.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft452">13 Utan hinder av punkt 1, f�r de</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft456">parter som �r medlemsstater i Euro-<br/>peiska unionen i sina inb�rdes rela-<br/>tioner anv�nda de m�jligheter till<br/>handr�ckning som f�ljer av denna<br/>konvention, i den m�n de m�jligg�r<br/>ett l�ngre g�ende samarbete �n de<br/>m�jligheter som ges enligt Europe-<br/>iska unionens till�mpliga best�m-<br/>melser.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft457">Artikel 28<br/><i>Konventionens undertecknande och<br/>ikrafttr�dande</i></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft450">1. Denna konvention �r �ppen att</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft456">undertecknas av Europar�dets med-<br/>lemsstater och OECD:s medlems-<br/>l�nder. Den f�ruts�tter ratifikation,<br/>godtagande eller godk�nnande. Rati-<br/>fikations-, godtagande- eller god-<br/>k�nnandeinstrumentet skall depone-<br/>ras hos endera depositarien.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft450">2. Denna konvention tr�der i kraft</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft456">den f�rsta dagen i den m�nad som<br/>f�ljer p� utg�ngen av en tidrymd av<br/>tre m�nader efter den dag n�r fem<br/>stater har uttryckt samtycke till att<br/>vara bundna av konventionen i enlig-<br/>het med best�mmelserna i punkt 1.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft450">3. I fr�ga om Europar�dets med-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft456">lemsstater och OECD:s medlems-<br/>l�nder som d�refter uttrycker sam-<br/>tycke till att vara bundna av konven-<br/>tionen skall konventionen tr�da i<br/>kraft den f�rsta dagen i den m�nad<br/>som f�ljer efter utg�ngen av en tid-<br/>rymd om tre m�nader efter dagen f�r<br/>deponeringen av ratifikations-, god-<br/>tagande- eller godk�nnandeinstru-<br/>mentet.</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft454">13 Artikel 27 punkt 2 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page46-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft460">46</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft461"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft460">4. Tout Etat membre du Conseil</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft463">de l'Europe ou pays Membre de<br/>l'OCDE qui devient Partie � la Con-<br/>vention apr�s lentr�e en vigueur du<br/>Protocole amendant la pr�sente Con-<br/>vention, ouvert � la signature le 27<br/>mai 2010 (le � Protocole de 2010 �),<br/>sera Partie � la Convention telle<br/>quamend�e par ce Protocole, sauf<br/>sil exprime une intention diff�rente<br/>dans une notification �crite adress�e<br/>� lun des D�positaires. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft460">5. Apr�s lentr�e en vigueur du</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft463">Protocole de 2010, tout Etat qui<br/>nest pas membre du Conseil de<br/>l'Europe ou de l'OCDE peut deman-<br/>der � �tre invit� � signer et ratifier la<br/>Convention telle quamend�e par le<br/>Protocole de 2010. Toute demande<br/>en ce sens devra �tre adress�e � lun<br/>des D�positaires qui la transmettra<br/>aux Parties. Le D�positaire en infor-<br/>mera �galement le Comit� des Mi-<br/>nistres du Conseil de l'Europe et le<br/>Conseil de lOCDE. La d�cision<br/>dinviter les Etats qui ont demand� �<br/>devenir Parties � la Convention sera<br/>prise par consensus par les Parties �<br/>la Convention par linterm�diaire de<br/>lorgane de coordination. Pour tout<br/>Etat qui ratifiera la Convention telle<br/>quamend�e par le Protocole de<br/>2010 conform�ment au pr�sent para-<br/>graphe, la pr�sente Convention en-<br/>trera en vigueur le premier jour du<br/>mois qui suit l'expiration d'une p�ri-<br/>ode de trois mois apr�s la date du<br/>d�p�t de l'instrument de ratification<br/>aupr�s de lun des D�positaires.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft460">6. Les dispositions de la pr�sente</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft463">Convention, telle quamend�e par le<br/>Protocole de 2010, sappliquent �<br/>lassistance administrative couvrant<br/>les p�riodes dimposition qui d�bu-<br/>tent le 1er janvier, ou apr�s le 1er<br/>janvier de lann�e qui suit celle du-<br/>rant laquelle la Convention, telle</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft460">4. Any member State of the Coun-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft463">cil of Europe or any Member coun-<br/>try of OECD which becomes a Party<br/>to the Convention after the entry into<br/>force of the Protocol amending this<br/>Convention, opened for signature on<br/>27th May 2010 (the 2010 Proto-<br/>col), shall be a Party to the Conven-<br/>tion as amended by that Protocol,<br/>unless they express a different inten-<br/>tion in a written communication to<br/>one of the Depositaries. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft460">5. After the entry into force of the</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft463">2010 Protocol, any State which is<br/>not a member of the Council of Eu-<br/>rope or of the OECD may request to<br/>be invited to sign and ratify this<br/>Convention as amended by the 2010<br/>Protocol. Any request to this effect<br/>shall be addressed to one of the De-<br/>positaries, who shall transmit it to<br/>the Parties. The Depositary shall<br/>also inform the Committee of Minis-<br/>ters of the Council of Europe and the<br/>OECD Council. The decision to in-<br/>vite States which so request to be-<br/>come Party to this Convention shall<br/>be taken by consensus by the Parties<br/>to the Convention through the co-or-<br/>dinating body. In respect of any<br/>State ratifying the Convention as<br/>amended by the 2010 Protocol in ac-<br/>cordance with this paragraph, this-<br/>Convention shall enter into<i> </i>force on<br/>the first day of the month following<br/>the expiration of a period of three<br/>months after the date of deposit of<br/>the instrument of ratification with<br/>one of the Depositaries. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft460">6. The provisions of this Conven-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft463">tion, as amended by the 2010 Proto-<br/>col, shall have effect for administra-<br/>tive assistance related to taxable pe-<br/>riods beginning on or after 1 January<br/>of the year following the one in<br/>which the Convention, as amended<br/>by the 2010 Protocol, entered into</p> </div> <div id="page47-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft470">47</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft471"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft470">4.</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft472">14 Medlemsstat i Europar�det el-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft476">ler medlemsland i OECD som tilltr�-<br/>der konventionen efter ikrafttr�dan-<br/>det av protokollet om �ndring i<br/>denna konvention, �ppnat f�r under-<br/>tecknande den 27 maj 2010 (2010<br/>�rs protokoll) tilltr�der konventio-<br/>nen i dess lydelse enligt detta proto-<br/>koll, s�vida den inte uttrycker en an-<br/>nan avsikt i ett skriftligt meddelande<br/>till endera depositarien.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft470">5.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft472">15 Efter ikrafttr�dandet av 2010</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft476">�rs protokoll kan en stat som inte �r<br/>medlem i Europar�det eller OECD<br/>ans�ka om inbjudan att underteckna<br/>och ratificera denna konvention i<br/>dess lydelse enligt 2010 �rs proto-<br/>koll. En s�dan ans�kan ska riktas till<br/>endera depositarien, som ska �ver-<br/>l�mna den till parterna. Depositarien<br/>ska ocks� informera Europar�dets<br/>ministerkommitt� och OECD:s r�d.<br/>Inbjudan till en stat som ans�kt om<br/>det att ansluta sig till konventionen<br/>ska beslutas genom konsensus av<br/>parterna genom koordineringsorga-<br/>net. I f�rh�llande till en stat som rati-<br/>ficerar konventionen i dess lydelse<br/>enligt 2010 �rs protokoll i enlighet<br/>med<i> </i>denna punkt, ska konventionen<br/>tr�da i kraft den f�rsta dagen i den<br/>m�nad som f�ljer efter utg�ngen av<br/>en tidrymd om tre m�nader efter da-<br/>gen f�r deponeringen av ratifika-<br/>tionsinstrumentet hos endera deposi-<br/>tarien.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft470">6.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft472">16 Best�mmelserna i denna kon-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft476">vention i dess lydelse enligt 2010 �rs<br/>protokoll, till�mpas p� handr�ckning<br/>avseende beskattningsperioder som<br/>b�rjar den 1 januari det �r som f�ljer<br/>n�rmast efter det �r d� konventionen<br/>i dess lydelse enligt 2010 �rs proto-<br/>koll tr�dde i kraft i f�rh�llande till en</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft474">14</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft474"> Artikel 28 punkt 4 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft474">15</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft474"> Artikel 28 punkt 5 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft474">16</p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft474"> Artikel 28 punkt 6 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page48-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft480">48</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft481"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft483">quamend�e par le Protocole de<br/>2010, entrera en vigueur � l�gard<br/>dune Partie ou, en labsence de p�-<br/>riode dimposition, elles sappli-<br/>quent � lassistance administrative<br/>portant sur des obligations fiscales<br/>prenant naissance le 1er janvier, ou<br/>apr�s le 1er janvier de lann�e qui<br/>suit celle durant laquelle la Conven-<br/>tion, telle quamend�e par le Proto-<br/>cole de 2010, entrera en vigueur �<br/>l�gard dune Partie. Deux Parties ou<br/>plus peuvent convenir que la Con-<br/>vention, telle quamend�e par le Pro-<br/>tocole de 2010, prendra effet pour ce<br/>qui concerne lassistance adminis-<br/>trative portant sur des p�riodes dim-<br/>position ou obligations fiscales ant�-<br/>rieures.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft480">7. Nonobstant les dispositions du</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft483">paragraphe 6, les dispositions de la<br/>pr�sente Convention, telle quamen-<br/>d�e par le Protocole de 2010,<br/>prendront effet � compter de sa date<br/>dentr�e en vigueur � l�gard dune<br/>Partie, pour ce qui concerne les af-<br/>faires fiscales faisant intervenir un<br/>acte intentionnel passible de poursu-<br/>ites en vertu du droit p�nal de la Par-<br/>tie requ�rante portant sur des p�rio-<br/>des dimposition ou obligations fis-<br/>cales ant�rieures.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft484">Article 29<br/><i>Application territoriale de la Con-<br/>vention</i></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft480">1. Au moment de la signature ou</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft483">du d�p�t de son instrument de ratifi-<br/>cation, d'acceptation ou d'approba-<br/>tion, chaque Etat peut d�signer le ou<br/>les territoires auxquels s'appliquera<br/>la pr�sente Convention.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft480">2. Tout Etat peut, � tout autre mo-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft483">ment par la suite, par une d�claration<br/>adress�e � l'un des D�positaires,<br/>�tendre l'application de la pr�sente<br/>Convention � tout autre territoire d�-<br/>sign� dans la d�claration. La Con-<br/>vention entrera en vigueur � l'�gard</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft483">force in respect of a Party, or where<br/>there is no taxable period, for admi-<br/>nistrative assistance related to char-<br/>ges to tax arising on or after 1 Janu-<br/>ary of the year following the one in<br/>which the Convention, as amended<br/>by the 2010 Protocol, entered into<br/>force in respect of a Party. Any two<br/>or more Parties may mutually agree<br/>that the Convention, as amended by<br/>the 2010 Protocol, shall have effect<br/>for administrative assistance related<br/>to earlier taxable periods or charges<br/>to tax. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft480">7. Notwithstanding paragraph 6,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft483">for tax matters involving intentional<br/>conduct which is liable to prosecu-<br/>tion under the criminal laws of the<br/>applicant Party, the provisions of<br/>this Convention, as amended by the<br/>2010 Protocol, shall have effect<br/>from the date of entry into force in<br/>respect of a Party in relation to ear-<br/>lier taxable periods or charges to tax.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft484">Article 29<br/><i>Territorial application of the Con-<br/>vention</i></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft480">1. Each State may, at the time of</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft483">signature, or when depositing its in-<br/>strument of ratification, acceptance<br/>or approval, specify the territory or<br/>territories to which this Convention<br/>shall apply. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft480">2. Any State may, at any later</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft483">date, by a declaration addressed to<br/>one of the Depositaries, extend the<br/>application of this Convention to<br/>any other territory specified in the<br/>declaration. In respect of such terri-<br/>tory, the Convention shall enter into</p> </div> <div id="page49-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft490">49</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft491"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft496">part eller senare, eller, d� n�gon be-<br/>skattningsperiod inte f�religger, p�<br/>handr�ckning avseende skattean-<br/>spr�k som uppkommer den 1 januari<br/>det �r som f�ljer n�rmast efter det �r<br/>d� konventionen i dess lydelse enligt<br/>2010 �rs protokoll tr�dde i kraft i<br/>f�rh�llande till en part eller senare.<br/>Tv� eller flera parter f�r komma<br/>�verens om att konventionen i dess<br/>lydelse enligt 2010 �rs protokoll ska<br/>tilll�mpas p� handr�ckning avseende<br/>tidigare beskattningsperioder eller<br/>skatteanspr�k.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft490">7.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft492">17 Utan hinder av punkt 6, ska</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft496">best�mmelserna i denna konvention<br/>i dess lydelse enligt 2010 �rs proto-<br/>koll, i fr�ga om skatte�renden som<br/>innefattar ett upps�tligt handlande<br/>som �r straffbart enligt den ans�kan-<br/>de partens lagstiftning, till�mpas<br/>fr�n och med dagen f�r ikrafttr�dan-<br/>de i f�rh�llande till en part i fr�ga<br/>om tidigare beskattningsperioder el-<br/>ler skatteanspr�k.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft497">Artikel 29<br/><i>Konventionens territoriella till�mp-<br/>ning</i></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft490">1. Varje stat kan vid underteck-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft496">nandet av konventionen eller vid<br/>deponeringen av ratifikations-, god-<br/>tagande- eller godk�nnandeinstru-<br/>mentet ange det omr�de eller de<br/>omr�den p� vilka denna konvention<br/>skall till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft490">2. En stat kan vid en senare tid-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft496">punkt, genom att meddela endera de-<br/>positarien, utvidga till�mpningen av<br/>denna konvention till omr�de som<br/>anges i meddelandet. I fr�ga om s�-<br/>dant omr�de skall konventionen tr�-<br/>da i kraft den f�rsta dagen i den m�-</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft492">17</p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft494"> Artikel 28 punkt 7 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page50-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft500">50</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft501"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">de ce territoire le premier jour du<br/>mois qui suit l'expiration d'une p�ri-<br/>ode de trois mois apr�s la date de r�-<br/>ception de la d�claration par le D�-<br/>positaire.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft500">3. Toute d�claration faite en vertu</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">de l'un des deux paragraphes pr�c�-<br/>dents pourra �tre retir�e, en ce qui<br/>concerne tout territoire d�sign� dans<br/>cette d�claration, par notification<br/>adress�e � l'un des D�positaires. Le<br/>retrait prendra effet le premier jour<br/>du mois qui suit l'expiration d'une<br/>p�riode de trois mois apr�s la date de<br/>r�ception de la notification par le<br/>D�positaire.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">Article 30<br/><i>R�serves</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft500">1. Tout Etat peut, au moment de la</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">signature ou au moment du d�p�t de<br/>son instrument de ratification,<br/>d'acceptation ou d'approbation,<br/>d�clarer qu'il se r�serve le droit:</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft500">a. de n'accorder aucune forme</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">d'assistance pour les imp�ts des aut-<br/>res Parties entrant dans l'une quel-<br/>conque des cat�gories �num�r�es �<br/>l'article 2, paragraphe 1, alin�a (b) �<br/>condition que ladite Partie n'ait in-<br/>clus dans l'annexe A de la Conven-<br/>tion aucun de ses propres imp�ts en-<br/>trant dans cette cat�gorie; </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft500">b. de ne pas accorder d'assistance</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">en mati�re de recouvrement de cr�-<br/>ances fiscales quelconques, ou de re-<br/>couvrement d'amendes administra-<br/>tives soit pour tous les imp�ts soit<br/>seulement pour les imp�ts d'une ou<br/>plusieurs des cat�gories �num�r�es �<br/>l'article 2, paragraphe 1;</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft500">c. de ne pas accorder d'assistance</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft503">en rapport avec des cr�ances fiscales<br/>qui existent d�j� � la date d'entr�e en<br/>vigueur de la Convention pour cet<br/>Etat ou, si une r�serve a, au<br/>pr�alable, �t� faite en vertu de<br/>l'alin�a (a) ou (b) ci dessus, � la date</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">force on the first day of the month<br/>following the expiration of a period<br/>of three months after the date of re-<br/>ceipt of such declaration by the De-<br/>positary.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft500">3. Any declaration made under</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">either of the two preceding para-<br/>graphs may, in respect of any terri-<br/>tory specified in such declaration, be<br/>withdrawn by a notification addres-<br/>sed to one of the Depositaries. The<br/>withdrawal shall become effective<br/>on the first day of the month follo-<br/>wing the expiration of a period of<br/>three months after the date of receipt<br/>of such notification by the Deposi-<br/>tary. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">Article 30<br/><i>Reservations</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft500">1. Any State may, at the time of</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">signature or when depositing its in-<br/>strument of ratification, acceptance<br/>or approval or at any later date,<br/>declare that it reserves the right:</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft500">a. not to provide any form of as-</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">sistance in relation to the taxes of<br/>other Parties in any of the categories<br/>listed in sub-paragraph (b) of para-<br/>graph 1 of Article 2, provided that it<br/>has not included any domestic tax in<br/>that category under Annex A of the<br/>Convention;</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft500">b. not to provide assistance in the</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">recovery of any tax claim, or in the<br/>recovery of an administrative fine,<br/>for all taxes or only for taxes in one<br/>or more of the categories listed in<br/>paragraph 1 of Article 2;</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft500">c. not to provide assistance in re-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft503">spect of any tax claim, which is in ex-<br/>istence at the date of entry into force<br/>of the Convention in respect of that<br/>State or, where a reservation has pre-<br/>viously been made under sub-<br/>paragraph (a) or (b) above, at the</p> </div> <div id="page51-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft510">51</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft511"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">nad som f�ljer p� utg�ngen av en<br/>tidrymd om tre m�nader efter den<br/>dag d� depositarien mottagit med-<br/>delandet.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft510">3. Ett meddelande enligt n�gon-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">dera av f�reg�ende punkter kan, i<br/>fr�ga om omr�de som anges i med-<br/>delandet, �tertas genom underr�ttel-<br/>se till n�gondera depositarien. �ter-<br/>tagande f�r verkan den f�rsta dagen i<br/>den m�nad som f�ljer p� utg�ngen<br/>av en tidrymd om tre m�nader efter<br/>den dag d� depositarien mottagit un-<br/>derr�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">Artikel 30<br/><i>Reservationer</i></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft510">1. Varje stat kan i samband med</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">undertecknandet eller deponeringen<br/>av ratifikations-, godtagande- eller<br/>godk�nnandeinstrumentet eller vid<br/>en senare tidpunkt meddela att den<br/>f�rbeh�ller sig r�tten att</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft510">a) inte bevilja n�gon form av</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">handr�ckning som avser andra par-<br/>ters skatter av n�got av de slag som<br/>anges i artikel 2 punkt 1 b), f�rutsatt<br/>att den inte i konventionens bilaga A<br/>tagit in egna skatter av detta slag;</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft510">b) inte bevilja handr�ckning f�r</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">indrivning av skattefordringar eller<br/>administrativa p�lagor i fr�ga om<br/>n�got slags skatter eller endast i fr�-<br/>ga om ett eller flera av de slags skat-<br/>ter som anges i artikel 2 punkt 1;</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft510">c) inte bevilja handr�ckning med</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft513">avsende p� skattefordran som existe-<br/>rade vid den tidpunkt d� konventio-<br/>nen tr�dde i kraft betr�ffande denna<br/>stat eller, om en reservation tidigare<br/>har gjorts enligt punkt a) eller b)<br/>ovan, d� reservationen med avse-</p> </div> <div id="page52-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft520">52</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft521"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft522">du retrait d'une telle r�serve au sujet<br/>des imp�ts de la cat�gorie en<br/>question;</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft520">d. de ne pas accorder d'assistance</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft522">en mati�re de notification de docu-<br/>ments soit pour tous les imp�ts soit<br/>seulement pour les imp�ts d'une ou<br/>plusieurs des cat�gories �num�r�es �<br/>l'article 2, paragraphe 1;</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft520">e. de ne pas accepter les notifica-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft522">tions par voie postale pr�vues � l'ar-<br/>ticle 17, paragraphe 3.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft520">f. dappliquer larticle 28 para-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft522">graphe 7 exclusivement pour las-<br/>sistance administrative couvrant les<br/>p�riodes dimposition qui d�butent<br/>le 1er janvier, ou apr�s le 1er janvier<br/>de la troisi�me ann�e pr�c�dant celle<br/>o� la Convention, telle quamend�e<br/>par le Protocole de 2010, est entr�e<br/>en vigueur � l�gard dune Partie, ou<br/>en labsence de p�riode dimposi-<br/>tion, pour lassistance administrative<br/>portant sur des obligations fiscales<br/>prenant naissance le 1er janvier ou<br/>apr�s le 1er janvier de la troisi�me<br/>ann�e pr�c�dant celle o� la Conven-<br/>tion, telle quamend�e par le Proto-<br/>cole de 2010, est entr�e en vigueur �<br/>l�gard dune Partie.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft520">2. Aucune autre r�serve n'est ad-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft520">mise.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft520">3. Toute Partie peut, apr�s l'entr�e</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft522">en vigueur de la Convention � son<br/>�gard, formuler une ou plusieurs r�-<br/>serves vis�es au paragraphe 1 dont<br/>elle n'avait pas fait usage lors de la<br/>ratification, acceptation ou approba-<br/>tion. De telles r�serves entreront en<br/>vigueur le premier jour du mois qui<br/>suit l'expiration d'une p�riode de<br/>trois mois apr�s la date de r�ception<br/>de la r�serve par l'un des D�positai-<br/>res. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft520">4. Toute Partie qui a formul� une</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft522">r�serve en vertu des paragraphes 1 et<br/>3 peut la retirer en tout ou en partie<br/>en adressant une notification � l'un<br/>des D�positaires. Le retrait prendra</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft522">date of withdrawal of such a reserva-<br/>tion in relation to taxes in the cate-<br/>gory in question;</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft520">d. not to provide assistance in the</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft522">service of documents for all taxes or<br/>only for taxes in one or more of the<br/>categories listed in paragraph 1 of<br/>Article 2;</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft520">e. not to permit the service of do-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft522">cuments through the post as provi-<br/>ded for in paragraph 3 of Article 17. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft520">f. to apply paragraph 7 of Article</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft522">28 exclusively for administrative as-<br/>sistance related to taxable periods<br/>beginning on or after 1 January of<br/>the third year preceding the one in<br/>which the Convention, as amended<br/>by the 2010 Protocol, entered into<br/>force in respect of a Party, or where<br/>there is no taxable period, for admi-<br/>nistrative assistance related to char-<br/>ges to tax arising on or after 1 January<br/>of the third year preceding the one in<br/>which the Convention, as amended<br/>by the 2010 Protocol, entered into<br/>force in respect of a Party.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft520">2. No other reservation may be</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft520">made. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft520">3. After the entry into force of the</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft522">Convention in respect of a Party,<br/>that Party may make one or more of<br/>the reservations listed in paragraph 1<br/>which it did not make at the time of<br/>ratification, acceptance or approval.<br/>Such reservations shall enter into<br/>force on the first day of the month<br/>following the expiration of a period<br/>of three months after the date of re-<br/>ceipt of the reservation by one of the<br/>Depositaries.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft520">4. Any Party which has made a re-</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft522">servation under paragraphs 1 and 3<br/>may wholly or partly withdraw it by<br/>means of a notification addressed to<br/>one of the Depositaries. The</p> </div> <div id="page53-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft530">53</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft531"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft535">ende p� skatter av detta slag �ter-<br/>togs;</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft530">d) inte bevilja handr�ckning f�r</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft535">delgivning av handlingar i fr�ga om<br/>n�got slags skatter eller endast i fr�-<br/>ga om ett eller flera av de slags skat-<br/>ter som anges i artikel 2 punkt 1;</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft530">e) inte till�ta delgivning av hand-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft535">lingar per post enligt artikel 17<br/>punkt 3.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft530">f)</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft532">18 att till�mpa artikel 28 punkt 7</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft535">uteslutande p� handr�ckning avse-<br/>ende beskattningsperioder som b�r-<br/>jar den 1 januari tredje �ret f�re det<br/>�r d� konventionen i dess lydelse en-<br/>ligt 2010 �rs protokoll tr�dde i kraft i<br/>f�rh�llande till en part eller senare<br/>eller, d� n�gon beskattningsperiod<br/>inte f�religger, avseende skattean-<br/>spr�k som uppkommer den 1 januari<br/>tredje �ret f�re det �r under vilket<br/>konventionen i dess lydelse enligt<br/>2010 �rs protokoll tr�dde i kraft i<br/>f�rh�llande till en part eller senare.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft530">2. Inga andra reservationer f�r g�-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft530">ras.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft530">3. Sedan konventionen har tr�tt i</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft535">kraft betr�ffande en part kan denna<br/>part g�ra en eller flera av de reserva-<br/>tioner som anges i punkt 1 som den<br/>inte har gjort vid tidpunkten f�r rati-<br/>fikationen, godtagandet eller god-<br/>k�nnandet. S�dana reservationer<br/>skall tr�da i kraft den f�rsta dagen i<br/>den m�nad som f�ljer p� utg�ngen<br/>av en tidrymd om tre m�nader efter<br/>den dag d� endera depositarien mot-<br/>tagit reservationen.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft530">4. Varje part som har gjort en</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft535">reservation enligt punkt 1 eller 3 kan<br/>helt eller delvis �terta den genom<br/>underr�ttelse till endera deposita-<br/>rien. �tertagandet f�r verkan den</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft533">18 Artikel 30 punkt 1 f) har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page54-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft540">54</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft541"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">effet � la date de r�ception de la noti-<br/>fication par le D�positaire.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft540">5. La Partie qui a formul� une r�-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">serve au sujet d'une disposition de la<br/>pr�sente Convention ne peut pr�-<br/>tendre � l'application de cette dispo-<br/>sition par une autre Partie; toutefois,<br/>elle peut, si la r�serve est partielle,<br/>pr�tendre � l'application de cette dis-<br/>position dans la mesure o� elle l'a<br/>accept�e.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">Article 31<br/><i>D�nonciation</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft540">1. Toute Partie peut, � tout mo-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">ment, d�noncer la pr�sente Conven-<br/>tion en adressant une notification �<br/>l'un des D�positaires.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft540">2. La d�nonciation prendra effet</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">le premier jour du mois qui suit l'ex-<br/>piration d'une p�riode de trois mois<br/>apr�s la date de r�ception de la noti-<br/>fication par le D�positaire.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft540">3. La Partie qui d�nonce la pr�-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">sente Convention reste li�e par l'ar-<br/>ticle 22 tant qu'elle conserve en sa<br/>possession des informations, docu-<br/>ments ou autres renseignements ob-<br/>tenus en application de la Conven-<br/>tion.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">Article 32<br/><i>D�positaires et leurs fonctions</i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft540">1. Le D�positaire aupr�s duquel</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">un acte, notification ou communica-<br/>tion sera accompli notifiera aux<br/>Etats membres du Conseil de l'Eu-<br/>rope et aux pays Membres de<br/>l'OCDE et � toute Partie � la pr�sen-<br/>te Convention:</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft543">a. toute signature;<br/>b. le d�p�t de tout instrument de</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">ratification, d'acceptation ou d'ap-<br/>probation;</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft540">c. toute date d'entr�e en vigueur</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft543">de la pr�sente Convention confor-<br/>m�ment aux dispositions des articles<br/>28 et 29;</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">withdrawal shall take effect on the<br/>date of receipt of such notification<br/>by the Depositary in question. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft540">5. A Party which has made a re-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">servation in respect of a provision of<br/>this Convention may not require the<br/>application of that provision by any<br/>other Party; it may, however, if its<br/>reservation is partial, require the<br/>application of that provision insofar<br/>as it has itself accepted it.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">Article 31<br/><i>Denunciation</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft540">1. Any Party may, at any time,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">denounce this Convention by means<br/>of a notification addressed to one of<br/>the Depositaries.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft540">2. Such denunciation shall be-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">come effective on the first day of the<br/>month following the expiration of a<br/>period of three months after the date<br/>of receipt of the notification by the<br/>Depositary. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft540">3. Any Party which denounces the</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">Convention shall remain bound by<br/>the provisions of Article 22 for as<br/>long as it retains in its possession<br/>any documents or information obtai-<br/>ned under the Convention.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">Article 32<br/><i>Depositaries and their functions</i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft540">1. The Depositary with whom an</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">act, notification or communication<br/>has been accomplished, shall notify<br/>the member States of the Council of<br/>Europe and the Member countries of<br/>OECD and any Party to this Con-<br/>vention of:</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft543">a. any signature;<br/>b. the deposit of any instrument of</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft540">ratification, acceptance or approval;</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft540">c. any date of entry into force of</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft543">this Convention in accordance with<br/>the provisions of Articles 28 and 29;</p> </div> <div id="page55-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft550">55</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft551"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">dag d� ifr�gavarande depositarie<br/>mottar underr�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft550">5. En part som har gjort en reser-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">vation med avsende p� en best�m-<br/>melse i denna konvention f�r inte<br/>kr�va att en annan part skall till�mpa<br/>denna best�mmelse; den kan emel-<br/>lertid, om dess reservation �r par-<br/>tiell, kr�va att best�mmelsen till�m-<br/>pas i den utstr�ckning som den sj�lv<br/>har godtagit best�mmelsen.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">Artikel 31<br/><i>Upps�gning</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft550">1. Varje part kan n�r som helst s�-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">ga upp denna konvention genom un-<br/>derr�ttelse adresserad till endera de-<br/>positarien.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft550">2. Upps�gningen f�r verkan den</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">f�rsta dagen i den m�nad som f�ljer<br/>p� utg�ngen av en tidrymd om tre<br/>m�nader efter den dag depositarien<br/>mottagit underr�ttelsen.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft550">3. En part som s�ger upp konven-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">tionen skall f�rbli bunden av be-<br/>st�mmelserna i artikel 22 s� l�nge<br/>som denna part innehar handlingar<br/>eller upplysningar som erh�llits en-<br/>ligt konventionen.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">Artikel 32 <br/><i>Depositarierna och deras uppgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft550">1.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft553">19 Den depositarie som mottagit</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">instrument, underr�ttelse eller med-<br/>delande skall underr�tta Europar�-<br/>dets medlemsstater och OECD:s<br/>medlemsl�nder och varje part som �r<br/>ansluten till konventionen<i> </i>om:</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft556">a) undertecknanden;<br/>b) deponeringar av ratifikations-,</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">godtagande- eller godk�nnandein-<br/>strument;</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft550">c) dagen f�r ikrafttr�dandet av</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft556">denna konvention enligt best�m-<br/>melserna i artiklarna 28 och 29;</p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft554">19 Artikel 32 punkt 1 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.</p> </div> <div id="page56-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft560">56</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft561"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">d. toute d�claration formul�e en</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">application des dispositions de l'ar-<br/>ticle 4, paragraphe 3 ou de l'article 9,<br/>paragraphe 3 et le retrait desdites d�-<br/>clarations;</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">e. toute r�serve formul�e en</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">application des dispositions de l'arti-<br/>cle 30 et le retrait de toute r�serve<br/>effectu� en application des disposi-<br/>tions de l'article 30, paragraphe 4;</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">f. toute notification re�ue en app-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">lication des dispositions de l'article<br/>2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, pa-<br/>ragraphe 3, de l'article 29 ou de l'ar-<br/>ticle 3l, paragraphe 1;</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">g. tout autre acte, notification ou</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">communication ayant trait � la pr�-<br/>sente Convention.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">2. Le D�positaire qui re�oit une</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">communication ou qui effectue une<br/>notification conform�ment au para-<br/>graphe 1 en informera imm�diate-<br/>ment l'autre D�positaire.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">En foi de quoi, les soussign�s, d�-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">ment autoris�s � cet effet, ont sign�<br/>la pr�sente Convention.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft560">Fait � Strasbourg, le en fran�ais et</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft562">en anglais, les deux textes faisant<br/>�galement foi, en deux exemplaires<br/>dont l'un sera d�pos� dans les archi-<br/>ves du Conseil de l'Europe et l'autre<br/>dans les archives de l'OCDE. Les<br/>Secr�taires G�n�raux du Conseil de<br/>l'Europe et de l'OCDE en communi-<br/>queront copie certifi�e conforme �<br/>chacun des Etats membres du Con-<br/>seil de l'Europe et des pays Membres<br/>de l'OCDE.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">d. any declaration made in pursu-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">ance of the provisions of paragraph<br/>3 of Article 4 or paragraph 3 of Ar-<br/>ticle 9 and the withdrawal of any<br/>such declaration;</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">e. any reservation made in</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">pursuance of the provisions of Ar-<br/>ticle 30 and the withdrawal of any<br/>reservation effected in pursuance of<br/>the provisions of paragraph 4 of<br/>Article 30;</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">f. any notification received in pur-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">suance of the provisions of paragraph<br/>3 or 4 of Article 2, paragraph 3 of<br/>Article 3, Article 29 or paragraph 1<br/>of Article 31;</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">g. any other act, notification or</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">communication relating to this Con-<br/>vention.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">2. The Depositary receiving a</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">communication or making a<br/>notification in pursuance of the<br/>provisions of paragraph 1 shall<br/>inform immediately the other<br/>Depositary thereof.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">In witness whereof the</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">undersigned, being duly authorised<br/>thereto, have signed this<br/>Convention. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft560">Done at Strasbourg, the in Eng-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft562">lish and French, both texts being<br/>equally authentic, in two copies of<br/>which one shall be deposited in the<br/>archives of the Council of Europe<br/>and the other in the archives of<br/>OECD. The Secretaries General of<br/>the Council of Europe and of OECD<br/>shall transmit certified copies to<br/>each member State of the Council of<br/>Europe and Member country of<br/>OECD.</p> </div> <div id="page57-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft570">57</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft571"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">d) f�rklaring enligt best�mmelser-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">na i artikel 4 punkt 3 eller artikel 9<br/>punkt 3 och �tertagande av s�dan<br/>f�rklaring;</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">e) reservationer enligt best�m-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">melserna i artikel 30 och �tertagande<br/>av reservation enligt best�mmel-<br/>serna i artikel 30 punkt 4;</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">f) underr�ttelse enligt best�m-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">melserna i artikel 2 punkt 3 eller 4,<br/>artikel 3 punkt 3, artikel 29 eller arti-<br/>kel 31 punkt 1;</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">g) andra handlingar, underr�ttel-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">ser eller meddelanden som h�nf�r<br/>sig till denna konvention.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">2. En depositarie som mottar</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">meddelande eller ger underr�ttelse<br/>enligt best�mmelserna i punkt 1<br/>skall omedelbart underr�tta den an-<br/>dra depositarien om detta.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">Till bekr�ftelse h�rav har under-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">tecknade, d�rtill vederb�rligen be-<br/>myndigade, undertecknat konventio-<br/>nen.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft570">Som skedde i Strasbourg, den p�</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft572">engelska och franska spr�ket, vilka<br/>b�da texter har lika vitsord, i tv� ex-<br/>emplar, varav det ena skall depone-<br/>ras i Europar�dets arkiv och det an-<br/>dra i OECD:s arkiv. Generalsekrete-<br/>rarna i Europar�det respektive<br/>OECD skall �vers�nda bestyrkta ko-<br/>pior till alla Europar�dets medlems-<br/>stater och OECD:s medlemsl�nder.</p> </div> <div id="page58-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft580">58</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft581"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft580">Annexe A </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft580">Annexe B</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft580">Annexe C</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft580">Annex A</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft580">Annex B </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft580">Annex C</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft582">Imp�ts auxquels<br/>s'applique la Con-<br/>vention<br/>(Article 2, para-<br/>graphe 2 de la<br/>Convention)</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft582">Autorit�s comp�-<br/>tentes<br/>(Article 3, para-<br/>graphe 1 (d) de la<br/>Convention)</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft582">D�finition du<br/>terme �ressortis-<br/>sant� aux fins de<br/>la Convention<br/>(Article 3, para-<br/>graphe 1 (e) de la<br/>Convention)</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft582">Taxes to which the<br/>Convention would<br/>apply <br/>(Paragraph 2 of<br/>Article 2 of the<br/>Convention)</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft582">Competent autho-<br/>rities <br/>(Paragraph 1 (d)<br/>of Article 3 of the<br/>Convention)</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft582">Definition of the<br/>word National<br/>for the purpose of<br/>the Convention<br/>(Paragraph 1 (e) of<br/>Article 3 of the<br/>Convention)</p> </div> <div id="page59-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft590">59</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft591"><b>SFS 2011:694</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft590">Bilaga A </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft590">Bilaga B</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft590">Bilaga C</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft592">Skatter p� vilka kon-<br/>ventionen tilll�mpas<br/>(Artikel 2 punkt 2 av<br/>konventionen)</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft592">Beh�riga myndighe-<br/>ter<br/>(Artikel 3 punkt 1 d)<br/>av konventionen)</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft592">Definition av ut-<br/>trycket medborga-<br/>re vid tilll�mp-<br/>ningen av konven-<br/>tionen<br/>(Artikel 3 punkt 1 e)<br/>av konventionen)</p> </div> <div id="page60-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft600">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft600">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1990:313) om Europar�ds- och
OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i
skatte�renden;

utf�rdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 � lagen (1990:313) om

Europar�ds- och OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i skatte-
�renden och bilaga 1 till lagen ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Den av Europar�det och OECD uppr�ttade konventionen om

�msesidig handr�ckning i skatte�renden, som �ppnades f�r undertecknande
den 25 januari 1988, i den lydelse som denna erh�llit genom det protokoll
om �ndring i konventionen som �ppnades f�r undertecknande den 27 maj
2010, ska g�lla f�r Sveriges del. Konventionen �r avfattad p� engelska och
franska spr�ken. B�da texterna har samma giltighet. Den engelska och fran-
ska texten liksom en svensk �vers�ttning finns intagen i bilaga 1 till denna
lag.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. Denna lag till�mpas p� handr�ckning avseende beskattningsperioder

som b�rjar den 1 januari det �r som f�ljer n�rmast efter det �r d� den av
Europar�det och OECD uppr�ttade konventionen om �msesidig handr�ck-
ning i skatte�renden (konventionen) i dess lydelse enligt det protokoll om
�ndring i konventionen som �ppnades f�r undertecknande den 27 maj 2010
(2010 �rs protokoll) tr�der i kraft i f�rh�llande till en part eller senare. Om
n�gon beskattningsperiod inte f�religger till�mpas denna lag p� handr�ck-
ning avseende skatteanspr�k som uppkommer den 1 januari det �r som f�ljer
n�rmast efter det �r d� konventionen i dess lydelse enligt 2010 �rs protokoll
tr�dde i kraft i f�rh�llande till en part eller senare. I �renden som innefattar
ett upps�tligt handlande som �r straffbart enligt den ans�kande partens
lagstiftning till�mpas lagen emellertid �ven i fr�ga om tidigare beskattnings-
perioder eller skatteanspr�k.

3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i f�rh�llande till parter som har

tilltr�tt konventionen, men inte 2010 �rs protokoll.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:84, bet. 2010/11:SkU31, rskr. 2010/11:241.

SFS 2011:694

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:694

CONSEIL DE LEUROPE
CONVENTION CONCER-
NANT LASSISTANCE
ADMINISTRATIVE MU-
TUELLE EN MATI�RE
FISCALE

CONVENTION CONCER-
NANT LASSISTANCE
ADMINISTRATIVE MU-
TUELLE EN MATI�RE
FISCALE

Pr�ambule

Les Etats membres du Conseil de

l'Europe et les pays Membres de
l'Organisation de Coop�ration et de
D�veloppement Economiques,
(OCDE), signataires de la pr�sente
Convention,

Consid�rant que le d�veloppe-

ment des mouvements internationaux
de personnes, de capitaux, de biens et
de services  par ailleurs largement
b�n�fique  a accru les possibilit�s
d'�vasion et de fraude fiscales, ce qui
n�cessite une coop�ration croissante
entre les autorit�s fiscales;

Prenant note avec satisfaction de

tous les efforts d�ploy�s au cours
des derni�res ann�es sur le plan
international, que ce soit � titre
bilat�ral ou multilat�ral, pour lutter
contre l'�vasion et la fraude fiscales;

Consid�rant qu'une coordination

des efforts est n�cessaire entre les
Etats pour encourager toutes les for-
mes d'assistance administrative en
mati�re fiscale, pour les imp�ts de
toute nature, tout en assurant une
protection appropri�e des droits des
contribuables;

COUNCIL OF EUROPE
CONVENTION ON MU-
TUAL ADMINISTRA-
TIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS

CONVENTION ON MU-
TUAL ADMINISTRA-
TIVE ASSISTANCE IN
TAX MATTERS

Preamble

The member States of the Council

of Europe and the Member countries
of the Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD), signatories of this Conven-
tion,

Considering that the development

of international movement of per-
sons, capital, goods and services 
although highly beneficial in itself 
has increased the possibilities of tax
avoidance and evasion and there-
fore requires increasing co-operation
among tax authorities;

Welcoming the various efforts

made in recent years to combat tax
avoidance and tax evasion on an
international level, whether
bilaterally or multilaterally;

Considering that a co-ordinated

effort between States is necessary in
order to foster all forms of
administrative assistance in matters
concerning taxes of any kind whilst
at the same time ensuring adequate
protection of the rights of taxpayers;

background image

3

SFS 2011:694

EUROPAR�DS- OCH
OECD-KONVENTIONEN
OM �MSESIDIG HAND-
R�CKNING I SKATTE-
�RENDEN

KONVENTION OM �M-
SESIDIG HANDR�CK-
NING I SKATTE�REN-
DEN

Inledning

Undertecknarna av denna kon-

vention, medlemsstater i Europa-
r�det och medlemsl�nder i Orga-
nisationen f�r ekonomiskt samar-
bete och utveckling (OECD)

som beaktar att den i och f�r sig

positiva utvecklingen av det interna-
tionella fl�det av personer, kapital,
varor och tj�nster har �kat m�jlighe-
terna till skatteundandragande och
skatteflykt och att detta medf�rt
behov av ett ut�kat samarbete
skattemyndigheter emellan;

som v�lkomnar de olika �tg�rder

som under senare �r vidtagits p�
internationell niv�, s�v�l bilateralt
som multilateralt, f�r att motverka
skatteundandragande och skatte-
flykt;

som konstaterar att internatio-

nellt samordnade anstr�ngningar �r
n�dv�ndiga f�r att befr�mja alla
former av handr�ckning i �renden
som r�r skatter av varje slag och f�r
att p� samma g�ng ge de skattskyldi-
gas r�ttigheter fullgott skydd;

Bilaga 1

�vers�ttning

background image

4

SFS 2011:694

Reconnaissant que la coop�ration

internationale peut jouer un r�le
important en facilitant une �va-
luation correcte des obligations
fiscales et en aidant le contribuable �
faire respecter ses droits;

Consid�rant que les principes

fondamentaux en vertu desquels
toute personne peut, dans la
d�termination de ses droits et obliga-
tions, pr�tendre � une proc�dure
r�guli�re doivent �tre reconnus dans
tous les Etats comme s'appliquant en
mati�re fiscale et que les Etats
devraient s'efforcer de prot�ger les
int�r�ts l�gitimes du contribuable, en
lui accordant notamment une protec-
tion appropri�e contre la discrimina-
tion et la double imposition;

Convaincus d�s lors que les Etats

devraient prendre des mesures ou
fournir des renseignements en tenant
compte de la n�cessit� de prot�ger la
confidentialit� des renseignements
ainsi que des instruments internatio-
naux relatifs � la protection de la vie
priv�e et au flux de donn�es de ca-
ract�re personnel;

Consid�rant quun nouveau cadre

de coop�ration sest mis en place et
quil est souhaitable de disposer
dun instrument multilat�ral pour
permettre au plus grand nombre
dEtats de b�n�ficier du nouveau
cadre de coop�ration et �galement
dappliquer les normes internationa-
les de coop�ration les plus �lev�es
dans le domaine fiscal;

Recognising that international co-

operation can play an important part
in facilitating the proper deter-
mination of tax liabilities and in
helping the taxpayer to secure his
rights;

Considering that fundamental

principles entitling every person to
have his rights and obligations deter-
mined in accordance with a proper
legal procedure should be recogni-
sed as applying to tax matters in all
States and that States should endea-
vour to protect the legitimate inte-
rests of taxpayers, including appro-
priate protection against discrimina-
tion and double taxation;

Convinced therefore that States

should carry out measures or supply
information, having regard to the
necessity of protecting the confiden-
tiality of information, and taking
account of international instruments
for the protection of privacy and
flows of personal data;

Considering that a new co-opera-

tive environment has emerged and
that it is desirable that a multilateral
instrument is made available to al-
low the widest number of States to
obtain the benefits of the new co-
operative environment and at the
same time implement the highest in-
ternational standards of co-operation
in the tax field;

background image

5

SFS 2011:694

som �r medvetna om att interna-

tionellt samarbete kan spela en vik-
tig roll f�r att underl�tta ett korrekt
best�mmande av skattskyldighet och
f�r att underl�tta f�r den skatt-
skyldige att f� sina r�ttigheter
tillgodosedda;

som finner att de grundl�ggande

principer, vilka ger varje person r�tt
att f� sina r�ttigheter och skyldig-
heter pr�vade i enlighet med ett
r�ttsligt reglerat f�rfarande, b�r
erk�nnas s�som tilll�mpliga p�
skatte�renden i alla stater och att
staterna b�r efterstr�va att skydda de
skattskyldigas ber�ttigade intressen,
d�ri inbegripet sk�ligt skydd mot
diskriminering och dubbelbeskatt-
ning;

som d�rf�r �r �vertygade om att

stater b�r vidta �tg�rder eller l�mna
upplysningar, med beaktande av
kravet p� sekretesskydd f�r upplys-
ningarna, och med beaktande av
internationella instrument f�r skyd-
dande av integritet och fl�den av
personuppgifter;

2

med beaktande av att en ny

samarbetsvillig omgivning har vuxit
fram och att det �r �nskv�rt att ett
multilateralt instrument g�rs till-
g�ngligt som ger st�rsta m�jliga
antal stater m�jlighet att dra nytta av
den nya samarbetsvilliga omgiv-
ningen och samtidigt att genomf�ra
de h�gst utvecklade normerna f�r
samarbete p� skatteomr�det;

3

2 Preambeln har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

3 Preambeln har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

6

SFS 2011:694

D�sireux de conclure une Con-

vention d'assistance administrative
mutuelle en mati�re fiscale,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I
Champ d'application de la
Convention

Article 1
Objet de la Convention et personnes
vis�es

1. Les Parties s'accordent mutuel-

lement, sous r�serve des dispositions
du chapitre IV, une assistance admi-
nistrative en mati�re fiscale. Cette
assistance couvre, le cas �ch�ant,
des actes accomplis par des organes
juridictionnels.

2. Cette assistance administrative

comprend:

a. l'�change de renseignements, y

compris les contr�les fiscaux simul-
tan�s et la participation � des contr�-
les fiscaux men�s � l'�tranger;

b. le recouvrement des cr�ances

fiscales y compris les mesures
conservatoires; et

c. la notification de documents.
3. Une Partie accordera son

assistance administrative, que la
personne affect�e soit un r�sident ou
un ressortissant d'une Partie ou de
tout autre Etat.

Article 2
Imp�ts vis�s

1. La pr�sente Convention s'appli-

que:

a. aux imp�ts suivants:

i. imp�ts sur le revenu ou les b�-

n�fices,

ii. imp�ts sur les gains en capital

qui sont per�us s�par�ment de l'im-
p�t sur le revenu ou les b�n�fices,

Desiring to conclude a convention

on mutual administrative assistance
in tax matters;

Have agreed as follows:

Chapter I
Scope of the Convention

Article 1
Object of the Convention and per-
sons covered

1. The Parties shall, subject to the

provisions of Chapter IV, provide
administrative assistance to each
other in tax matters. Such assistance
may involve, where appropriate,
measures taken by judicial bodies.

2. Such administrative assistance

shall comprise:

a. exchange of information, inclu-

ding simultaneous tax examinations
and participation in tax examina-
tions abroad;

b. assistance in recovery, inclu-

ding measures of conservancy; and

c. service of documents.
3. A Party shall provide admi-

nistrative assistance whether the per-
son affected is a resident or national
of a Party or of any other State.

Article 2
Taxes covered

1. This Convention shall apply:

a. to the following taxes:

i. taxes on income or profits,

ii. taxes on capital gains which

are imposed separately from the tax
on income or profits,

background image

7

SFS 2011:694

som �nskar ing� en konvention

om �msesidig handr�ckning i skatte-
�renden;

har kommit �verens om f�ljande:

Kapitel I
Konventionens till�mpnings-
omr�de

Artikel 1
Konventionens syfte och personer
som omfattas av konventionen

1. Parterna skall, om inte best�m-

melserna i kapitel IV f�ranleder
annat, bitr�da varandra med hand-
r�ckning i skatte�renden. Handr�ck-
ningen f�r, d�r s� �r l�mpligt,
omfatta �tg�rder vidtagna av r�tts-
till�mpande myndigheter.

2. S�dan handr�ckning skall avse

a) utbyte av upplysningar, h�ri

inbegripet samtidiga skatteutred-
ningar och deltagande i skatteutred-
ning i utlandet;

b) bist�nd vid indrivning, h�ri

inbegripet s�krings�tg�rder; och

c) delgivning av handlingar.
3. Part skall bitr�da med

handr�ckning oavsett om personen
som ber�rs har hemvist i eller �r
medborgare i en part eller i annan
stat.

Artikel 2
Skatter som omfattas av konventio-
nen

1. Denna konvention skall till�m-

pas p�

a) f�ljande skatter:

i) skatter p� inkomst eller vinst,

ii) skatter p� realisationsvinst

vilka p�f�rs vid sidan av skatt p�
inkomst eller vinst,

background image

8

SFS 2011:694

iii. imp�ts sur l'actif net, qui

sont per�us pour le compte d'une
Partie; et

b. aux imp�ts suivants:

i. imp�ts sur le revenu, les b�n�-

fices ou les gains en capital ou l'actif
net qui sont per�us pour le compte
des subdivisions politiques ou des
collectivit�s locales d'une Partie,

ii. cotisations de s�curit� sociale

obligatoires dues aux administra-
tions publiques ou aux organismes
de s�curit� sociale de la droit public,
et

iii. imp�ts d'autres cat�gories, �

l'exception des droits de douane,
per�us pour le compte d'une Partie,
savoir:

A. imp�ts sur les successions

ou les donations,

B. imp�ts sur la propri�t� im-

mobili�re,

C. imp�ts g�n�raux sur les bi-

ens et services, tels que taxes sur la
valeur ajout�e ou imp�ts sur les ven-
tes,

D. imp�ts sur des biens et ser-

vices d�termin�s, tels que droits
d'accises,

E. imp�ts sur l'utilisation ou la

propri�t� des v�hicules � moteur,

F. imp�ts sur l'utilisation ou la

propri�t� de biens mobiliers autres
que les v�hicules � moteur,

G. tout autre imp�t;

iv. imp�ts des cat�gories vis�es

� l'alin�a iii ci dessus, qui sont
per�us pour le compte des subdivi-
sions politiques ou des collectivit�s
locales d'une Partie.

2. Les imp�ts existants auxquels

s'applique la pr�sente Convention
sont �num�r�s � l'annexe A selon les
cat�gories mentionn�es au para-
graphe 1.

iii. taxes on net wealth, imposed

on behalf of a Party; and

b. to the following taxes:

i. taxes on income, profits, capi-

tal gains or net wealth which are im-
posed on behalf of political subdivi-
sions or local authorities of a Party,

ii. compulsory social security

contributions payable to general go-
vernment or to social security insti-
tutions established under public law,
and;

iii. taxes in other categories, ex-

cept customs duties, imposed on be-
half of a Party, namely:

A. estate, inheritance or gift

taxes,

B. taxes on immovable pro-

perty,

C. general consumption taxes,

such as value-added or sales taxes,

D. specific taxes on goods and

services such as excise taxes,

E. taxes on the use or owner-

ship of motor vehicles,

F. taxes on the use or owner-

ship of movable property other than
motor vehicles,

G. any other taxes;

iv. taxes in categories referred

to in sub-paragraph (iii) above
which are imposed on behalf of poli-
tical sub-divisions or local authori-
ties of a Party.

2. The existing taxes to which the

Convention shall apply are listed in
Annex A in the categories referred
to in paragraph 1.

background image

9

SFS 2011:694

iii) skatter p� f�rm�genhet, som

p�f�rs f�r en parts r�kning; och

b) f�ljande skatter:

i) skatter p� inkomst, vinst, rea-

lisationsvinst eller f�rm�genhet,
vilka p�f�rs f�r en parts politiska un-
deravdelningars eller lokala myndig-
heters r�kning;

ii) obligatoriska socialf�rs�k-

ringsavgifter som betalas till myn-
dighet eller till offentligr�ttslig soci-
alf�rs�kringsinstitution;

iii) skatter av annat slag (tullav-

gifter undantagna) som p�f�rs f�r en
parts r�kning, s�som:

A. skatter p� kvarl�tenskap,

arv eller g�va;

B. skatter p� fast egendom;

C. allm�nna konsumtionsskat-

ter, s�som merv�rdeskatter och om-
s�ttningsskatter;

D. specifika skatter p� varor

och tj�nster, s�som acciser;

E. skatter p� brukandet eller

innehavet av motorfordon;

F. skatter p� brukandet eller

innehavet av annan l�s egendom �n
motorfordon;

G. andra skatter;

iv) skatter av annat slag som an-

givits i punkt iii), vilka p�f�rs f�r en
parts politiska underavdelningars
eller lokala myndigheters r�kning.

2. De f�r n�rvarande utg�ende

skatter p� vilka konventionen till�m-
pas finns f�rtecknade i bilaga A
enligt klassificeringen i punkt 1.

background image

10

SFS 2011:694

3. Les Parties communiquent au

Secr�taire G�n�ral du Conseil de
l'Europe ou au Secr�taire G�n�ral de
l'OCDE (ci apr�s d�nomm�s �D�po-
sitaires�) toute modification devant
�tre apport�e � l'annexe A et r�sul-
tant d'une modification de la liste
mentionn�e au paragraphe 2. Ladite
modification prendra effet le pre-
mier jour du mois qui suit l'expira-
tion d'une p�riode de trois mois ap-
r�s la date de r�ception de la notifi-
cation par le D�positaire.

4. La pr�sente Convention s'appli-

que aussi, d�s leur introduction, aux
imp�ts de nature identique ou analo-
gue qui seraient �tablis dans une
Partie apr�s l'entr�e en vigueur de la
Convention � son �gard et qui s'ajou-
teraient aux imp�ts existants �nu-
m�r�s � l'annexe A, ou qui les rem-
placeraient. Dans ce cas, la Partie in-
t�ress�e informera l'un des D�posi-
taires de l'introduction de ces
imp�ts.

Chapitre II
D�finitions g�n�rales

Article 3
D�finitions

1. Aux fins de la pr�sente Con-

vention, � moins que le contexte
n'exige une interpr�tation diff�rente:

a. les expressions �Etat requ�rant�

et �Etat requis� d�signent respective-
ment toute Partie qui demande assis-
tance administrative en mati�re fis-
cale et toute Partie � laquelle cette as-
sistance est demand�e;

b. le terme �imp�t� d�signe tout

imp�t ou cotisation de s�curit� soci-
ale, vis� par la pr�sente Convention
conform�ment � l'article 2;

c. l'expression �cr�ance fiscale�

d�signe tout montant d'imp�t ainsi

3. The Parties shall notify the Se-

cretary General of the Council of Eu-
rope or the Secretary General of
OECD (hereinafter referred to as the
Depositaries) of any change to be
made to Annex A as a result of a
modification of the list mentioned in
paragraph 2. Such change shall take
effect on the first day of the month
following the expiration of a period
of three months after the date of re-
ceipt of such notification by the De-
positary.

4. The Convention shall also

apply, as from their adoption, to any
identical or substantially similar
taxes which are imposed in a Cont-
racting State after the entry into
force of the Convention in respect of
that Party in addition to or in place
of the existing taxes listed in Annex
A and, in that event, the Party con-
cerned shall notify one of the Depo-
sitaries of the adoption of the tax in
question.

Chapter II
General definitions

Article 3
Definitions

1. For the purposes of this Con-

vention, unless the context otherwise
requires:

a. the terms applicant State and

requested State mean respectively
any Party applying for administra-
tive assistance in tax matters and any
Party requested to provide such
assistance;

b. the term tax means any tax or

social security contribution to which
the Convention applies pursuant to
Article 2;

c. the term tax claim means any

amount of tax, as well as inte-

background image

11

SFS 2011:694

3. Parterna skall underr�tta gene-

ralsekreteraren i Europar�det eller
generalsekreteraren i OECD (i fort-
s�ttningen ben�mnda deposita-
rierna) om varje �ndring som skall
g�ras i bilaga A till f�ljd av att den
f�rteckning som avses i punkt 2 mo-
difierats. S�dan �ndring tr�der i kraft
den f�rsta dagen i den m�nad som
f�ljer p� utg�ngen av en tidrymd om
tre m�nader efter den dag deposita-
rien mottagit underr�ttelsen.

4. Om en part, vid sidan av eller i

st�llet f�r de skatter som finns f�r-
tecknade i bilaga A, inf�r en skatt av
samma eller i huvudsak likartat slag
efter det att konventionen tr�tt i kraft
i denna part �r konventionen till-
l�mplig �ven p� denna skatt fr�n och
med dess inf�rande. Parten skall i
s�dant fall underr�tta endera deposi-
tarien om inf�randet av skatten.

Kapitel II
Allm�nna definitioner

Artikel 3
Definitioner

1. Om inte sammanhanget f�ran-

leder annat, har vid till�mpningen av
denna konvention f�ljande uttryck
nedan angiven betydelse:

a) den ans�kande staten och

den anmodade staten �syftar den
part som framst�llt beg�ran om
handr�ckning i skatte�rende respek-
tive den part som anmodats att ge
s�dan handr�ckning;

b) skatt �syftar varje skatt eller

socialf�rs�kringsavgift p� vilken
konventionen till�mpas i enlighet
med artikel 2;

c) skattefordran �syftar skatte-

belopp och r�nta p� s�dant belopp

background image

12

SFS 2011:694

que les int�r�ts, les amendes admi-
nistratives et les frais de recouvre-
ment y aff�rents, qui sont dus et non
encore acquitt�s;

d. l'expression �autorit� comp�-

tente� d�signe les personnes et auto-
rit�s �num�r�es � l'annexe B;

e. le terme �ressortissants�, �

l'�gard d'une Partie, d�signe:

i. toutes les personnes physiques

qui poss�dent la nationalit� de cette
Partie, et

ii. toutes les personnes morales,

soci�t�s de personnes, associations
et autres entit�s constitu�es confor-
m�ment � la l�gislation en vigueur
dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une

d�claration � cette fin, les termes uti-
lis�s ci dessus devront �tre entendus
au sens des d�finitions contenues
dans l'annexe C.

2. Pour l'application de la Con-

vention par une Partie, toute expres-
sion qui n'y est pas d�finie a le sens
que lui attribue le droit de cette Par-
tie concernant les imp�ts vis�s par la
Convention, � moins que le contexte
n'exige une interpr�tation diff�rente.

3. Les Parties communiquent �

l'un des D�positaires toute modifica-
tion devant �tre apport�e aux an-
nexes B et C. Ladite modification
prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une p�riode de
trois mois apr�s la date de r�ception
de la notification par le D�positaire.

Chapitre III
Formes d'assistance

Section I
Echange de renseignements
Article 4
Disposition g�n�rale

1. Les Parties �changent,

rest thereon, related administrative
fines and costs incidental to reco-
very, which are owed and not yet
paid;

d. the term competent authority

means the persons and authorities
listed in Annex B;

e. the term nationals, in rela-

tion to a Party, means:

i. all individuals possessing the

nationality of that Party, and

ii. all legal persons, partner-

ships, associations and other entities
deriving their status as such from the
laws in force in that Party.

For each Party that has made a de-

claration for that purpose, the terms
used above will be understood as de-
fined in Annex C.

2. As regards the application of

the Convention by a Party, any term
not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the
meaning which it has under the law
of that Party concerning the taxes
covered by the Convention.

3. The Parties shall notify one of

the Depositaries of any change to be
made to Annexes B and C. Such
change shall take effect on the first
day of the month following the expi-
ration of a period of three months af-
ter the date of receipt of such notifi-
cation by the Depositary in question.

Chapter III
Forms of assistance

Section I
Exchange of information
Article 4
General provision

1. The Parties shall exchange any

background image

13

SFS 2011:694

samt d�rmed sammanh�ngande ad-
ministrativa p�lagor och kostnader i
samband med indrivning, vilka �r
f�rfallna men �nnu inte betalda;

d) beh�rig myndighet �syftar

personer och myndigheter som
anges i bilaga B;

e) medborgare �syftar i fr�ga

om en part:

i) fysisk person som �r medbor-

gare i denna part, och

ii) juridisk person, handelsbo-

lag, sammanslutning och annan en-
het som bildats i enlighet med den
lagstiftning som g�ller i denna part.

I fr�ga om part som avgett f�rkla-

ring i detta syfte skall ovan anv�nda
uttryck f�rst�s s� som de definierats
i bilaga C.

2. D� en part till�mpar konventio-

nen har, s�vida inte sammanhanget
f�ranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i konventionen den
betydelse som uttrycket har enligt
denna parts lagstiftning i fr�ga om
skatter som omfattas av konventio-
nen.

3. Parterna skall underr�tta endera

depositarien om alla de �ndringar
som b�r g�ras i bilagorna B och C.
S�dan �ndring tr�der i kraft den f�r-
sta dagen i den m�nad som f�ljer p�
utg�ngen av en tidrymd om tre m�-
nader efter den dag depositarien
mottagit underr�ttelsen.

Kapitel III
Handr�ckningens former

Avdelning I
Utbyte av upplysningar
Artikel 4
Allm�n best�mmelse

1.

4 Parterna ska utbyta alla

4 Artikel 4 punkt 1 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

14

SFS 2011:694

notamment comme il est pr�vu dans
la pr�sente section, les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents
pour ladministration ou lapplica-
tion de leurs l�gislations internes re-
latives aux imp�ts vis�s par la pr�-
sente Convention.

2. (Supprim�)
3. Une Partie peut, par une d�cla-

ration adress�e � l'un des D�positai-
res, indiquer que, conform�ment � sa
l�gislation interne, ses autorit�s peu-
vent informer son r�sident ou ressor-
tissant avant de fournir des renseig-
nements le concernant en applica-
tion des articles 5 et 7.

Article 5
Echange de renseignements sur de-
mande

1. A la demande de l'Etat requ�-

rant, l'Etat requis lui fournit tout ren-
seignement vis� � l'article 4 concer-
nant une personne ou une transac-
tion d�termin�e.

2. Si les renseignements dispo-

nibles dans les dossiers fiscaux de
l'Etat requis ne lui permettent pas de
donner suite � la demande de ren-
seignements, il doit prendre toutes
les mesures n�cessaires afin de four-
nir � l'Etat requ�rant les renseigne-
ments demand�s.

Article 6
Echange automatique de renseigne-
ments

Pour des cat�gories de cas et selon

les proc�dures qu'elles d�terminent
d'un commun accord, deux ou plu-
sieurs Parties �changent automati-
quement les renseignements vis�s �
l'article 4.

information, in particular as provided
in this section, that is foreseeably
relevant for the administration or
enforcement of their domestic laws
concerning the taxes covered by this
Convention.

2. (Deleted)
3. Any Party may, by a declara-

tion addressed to one of the Deposi-
taries, indicate that, according to its
internal legislation, its authorities
may inform its resident or national
before transmitting information con-
cerning him, in conformity with Ar-
ticles 5 and 7.

Article 5
Exchange of information on request

1. At the request of the applicant

State, the requested State shall pro-
vide the applicant State with any in-
formation referred to in Article 4
which concerns particular persons or
transactions.

2. If the information available in

the tax files of the requested State is
not sufficient to enable it to comply
with the request for information, that
State shall take all relevant measures
to provide the applicant State with
the information requested.

Article 6
Automatic exchange of information

With respect to categories of

cases and in accordance with proce-
dures which they shall determine by
mutual agreement, two or more Par-
ties shall automatically exchange the
information referred to in Article 4.

background image

15

SFS 2011:694

upplysningar, s�rskilt s�dana som
anges i denna avdelning, som kan
antas vara relevanta f�r administra-
tion eller verkst�llighet av intern
lagstiftning i fr�ga om skatter som
omfattas av denna konvention.

2.

5 (Upph�vd)

3.

6 En part f�r, genom en f�rkla-

ring som riktas till endera deposita-
rien, ange att dess myndigheter i en-
lighet med intern lagstiftning f�r un-
derr�tta en person med hemvist eller
medborgarskap i denna part innan
upplysningar avseende honom �ver-
s�nds i enlighet med artikel 5 eller 7.

Artikel 5
Utbyte av upplysningar efter s�r-
skild framst�llning

1. Efter framst�llning av den an-

s�kande staten skall den anmodade
staten till den ans�kande staten l�m-
na s�dana upplysningar som anges i
artikel 4 och som g�ller s�rskilda
personer eller transaktioner.

2. Om de upplysningar i form av

handlingar i skatte�renden som �r
tillg�ngliga f�r den anmodade sta-
ten inte r�cker till f�r att tillm�tesg�
framst�llningen, skall denna stat
vidta alla relevanta �tg�rder som er-
fordras f�r att l�mna de beg�rda
upplysningarna till den ans�kande
staten.

Artikel 6
Automatiskt utbyte av upplysningar

Tv� eller flera parter skall auto-

matiskt utbyta i artikel 4 angivna
upplysningar i fr�ga om s�dana kate-
gorier av fall och i enlighet med de
tillv�gag�ngss�tt som de skall be-
st�mma genom �msesidig �verens-
kommelse.

5 Artikel 4 punkt 2 har upph�vts genom 2010 �rs protokoll.

6 Artikel 4 punkt 3 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

16

SFS 2011:694

Article 7
Echange spontan� de renseigne-
ments

1. Une Partie communique, sans

demande pr�alable, � une autre Par-
tie les informations dont elle a con-
naissance dans les situations suivan-
tes:

a. la premi�re Partie a des raisons

de pr�sumer qu'il existe une r�duc-
tion ou une exon�ration anormales
d'imp�t dans l'autre Partie;

b. un contribuable obtient, dans la

premi�re Partie, une r�duction ou
une exon�ration d'imp�t qui devrait
entra�ner pour lui une augmentation
d'imp�t ou un assujettissement �
l'imp�t dans l'autre Partie;

c. des affaires entre un contribua-

ble d'une Partie et un contribuable
d'une autre Partie sont trait�es par le
biais d'un ou plusieurs autres pays,
de mani�re telle qu'il peut en r�sulter
une diminution d'imp�t dans l'une ou
l'autre ou dans les deux;

d. une Partie a des raisons de pr�-

sumer qu'il existe une diminution
d'imp�t r�sultant de transferts fictifs
de b�n�fices � l'int�rieur de groupes
d'entreprises;

e. � la suite d'informations com-

muniqu�es � une Partie par une autre
Partie, la premi�re Partie a pu
recueillir des informations qui
peuvent �tre utiles � l�tablissement
de l'imp�t dans l'autre Partie.

2. Chaque Partie prend les mesu-

res et met en Suvre les proc�dures
n�cessaires pour que les renseigne-
ments vis�s au paragraphe 1 lui par-
viennent en vue de leur transmission
� une autre Partie.

Article 7
Spontaneous exchange of informa-
tion

1. A Party shall, without prior

request, forward to another Party
information of which it has know-
ledge in the following circumstan-
ces:

a. the first-mentioned Party has

grounds for supposing that there
may be a loss of tax in the other
Party;

b. a person liable to tax obtains a

reduction in or an exemption from
tax in the first mentioned Party
which would give rise to an increase
in tax or to liability to tax in the
other Party;

c. business dealings between a

person liable to tax in a Party and a
person liable to tax in another Party
are conducted through one or more
countries in such a way that a saving
in tax may result in one or the other
Party or in both;

d. a Party has grounds for suppo-

sing that a saving of tax may result
from artificial transfers of profits
within groups of enterprises;

e. information forwarded to the

first-mentioned Party by the other
Party has enabled information to be
obtained which may be relevant in
assessing liability to tax in the latter
Party.

2. Each Party shall take such mea-

sures and implement such procedu-
res as are necessary to ensure that in-
formation described in paragraph 1
will be made available for transmis-
sion to another Party.

background image

17

SFS 2011:694

Artikel 7
Spontant utbyte av upplysningar

1. Upplysningar som part har k�n-

nedom om skall part utan f�reg�en-
de framst�llning meddela annan part
i fall d�:

a) den f�rstn�mnda parten har

anledning att anta att den andra par-
ten kan g� miste om skatteint�kter;

b) en skattskyldig f�r s�dan ned-

s�ttning eller befrielse fr�n skatt i
den f�rstn�mnda parten som b�r f�r-
anleda att h�gre skatt p�f�rs eller att
skattskyldighet intr�der i den andra
parten;

c) aff�rstransaktioner mellan en

skattskyldig i en part och en skatt-
skyldig i en annan part sker via ett
eller flera andra l�nder s� att skatte-
l�ttnader kan uppn�s i endera eller
b�da parterna;

d) en part har anledning att anta

att skattel�ttnader kan uppn�s
genom konstlade vinst�verf�ringar
inom grupper av f�retag;

e) upplysningar som tillst�llts den

f�rstn�mnda parten av en annan part
har gjort det m�jligt att erh�lla upp-
lysningar som kan vara relevanta vid
fastst�llandet av skatt i den senare
parten.

2. Varje part skall vidta s�dana �t-

g�rder och till�mpa s�dana f�rfaran-
den som beh�vs f�r att s�kra att upp-
lysningar som avses i punkt 1 blir
tillg�ngliga f�r �verl�mnande till en
annan part.

background image

18

SFS 2011:694

Article 8
Contr�les fiscaux simultan�s

1. A la demande de l'une d'entre

elles, deux ou plusieurs Parties se
consultent pour d�terminer les cas
devant faire l'objet d'un contr�le fis-
cal simultan� et les proc�dures � su-
ivre. Chaque Partie d�cide si elle
souhaite ou non participer, dans un
cas d�termin�, � un contr�le fiscal
simultan�.

2. Aux fins de la pr�sente Con-

vention, on entend par contr�le fis-
cal simultan� un contr�le entrepris
en vertu d'un accord par lequel deux
ou plusieurs Parties conviennent de
v�rifier simultan�ment, chacune sur
son territoire, la situation fiscale
d'une ou de plusieurs personnes qui
pr�sente pour elles un int�r�t com-
mun ou compl�mentaire, en vue
d'�changer les renseignements ainsi
obtenus.

Article 9
Contr�les fiscaux � l'�tranger

1. A la demande de l'autorit� com-

p�tente de l'Etat requ�rant l'autorit�
comp�tente de l'Etat requis peut au-
toriser des repr�sentants de l'autorit�
comp�tente de l'Etat requ�rant � as-
sister � la partie appropri�e d'un con-
tr�le fiscal dans l'Etat requis.

2. Si la demande est accept�e,

l'autorit� comp�tente de l'Etat requis
fait conna�tre aussit�t que possible �
l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�-
rant la date et le lieu du contr�le,
l'autorit� ou le fonctionnaire charg�
de ce contr�le, ainsi que les proc�du-
res et conditions exig�es par l'Etat
requis pour la conduite du contr�le.
Toute d�cision relative � la conduite
du contr�le fiscal est prise par l'Etat
requis.

Article 8
Simultaneous tax examinations

1. At the request of one of them,

two or more Parties shall consult to-
gether for the purposes of determi-
ning cases and procedures for simul-
taneous tax examinations. Each
Party involved shall decide whether
or not it wishes to participate in a
particular simultaneous tax exami-
nation.

2. For the purposes of this Con-

vention, a simultaneous tax exami-
nation means an arrangement bet-
ween two or more Parties to exa-
mine simultaneously, each in its own
territory, the tax affairs of a person
or persons in which they have a
common or related interest, with a
view to exchanging any relevant in-
formation which they so obtain.

Article 9
Tax examinations abroad

1. At the request of the competent

authority of the applicant State, the
competent authority of the requested
State may allow representatives of
the competent authority of the appli-
cant State to be present at the appro-
priate part of a tax examination in
the requested State.

2. If the request is acceded to, the

competent authority of the requested
State shall, as soon as possible, no-
tify the competent authority of the
applicant State about the time and
place of the examination, the autho-
rity or official designated to carry
out the examination and the proce-
dures and conditions required by the
requested State for the conduct of
the examination. All decisions with
respect to the conduct of the tax exa-
mination shall be made by the re-
quested State.

background image

19

SFS 2011:694

Artikel 8
Samtidiga skatteutredningar

1. Efter framst�llning av en av

parterna skall tv� eller flera parter
samr�da f�r att best�mma f�rem�l
och tillv�gag�ngss�tt f�r samtidiga
skatteutredningar. Varje part avg�r
sj�lv om den vill medverka vid viss
samtidig skatteutredning.

2. Vid till�mpningen av denna

konvention f�rst�s med en samtidig
skatteutredning en �verenskommel-
se mellan tv� eller flera parter, enligt
vilken var och en inom sitt omr�de
f�ranstaltar om en samtidig under-
s�kning av skattef�rh�llanden r�ran-
de en eller flera personer av
gemensamt eller komplement�rt
intresse i syfte att utbyta de upplys-
ningar av betydelse som d�rvid
framkommer.

Artikel 9
Utomlands utf�rda skatteutred-
ningar

1. Efter framst�llning av den be-

h�riga myndigheten i den ans�-
kande staten kan den beh�riga myn-
digheten i den anmodade staten
medge, att f�retr�dare f�r den beh�-
riga myndigheten i den ans�kande
staten �r n�rvarande vid l�mpliga
delar av en skatteutredning som ut-
f�rs i den anmodade staten.

2. Bifalls framst�llningen skall

den beh�riga myndigheten i den an-
modade staten snarast m�jligt med-
dela den beh�riga myndigheten i den
ans�kande staten tid och plats f�r ut-
redningen, den myndighet eller
tj�nsteman som utsetts att utf�ra ut-
redningen samt de f�rfaranden och
villkor som den anmodade staten
fastst�llt f�r utf�randet av utred-
ningen. Alla beslut betr�ffande utf�-
randet av skatteutredningen skall
fattas av den anmodade staten.

background image

20

SFS 2011:694

3. Une Partie peut informer l'un

des D�positaires de son intention de
ne pas accepter, de fa�on g�n�rale,
les demandes vis�es au paragraphe
1. Cette d�claration peut �tre faite ou
retir�e � tout moment.

Article 10
Renseignements contradictoires

Si une Partie re�oit d'une autre

Partie des renseignements sur la situ-
ation fiscale d'une personne qui lui
paraissent en contradiction avec ceux
dont elle dispose, elle en avise la Par-
tie qui a fourni les renseignements.

Section II
Assistance en vue du recouvrement
Article 11
Recouvrement des cr�ances fiscales

1. A la demande de l'Etat requ�-

rant, l'Etat requis proc�de, sous r�-
serve des dispositions des articles 14
et 15, au recouvrement des cr�ances
fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres cr�ances fis-
cales.

2. Les dispositions du paragraphe

1 ne s'appliquent qu'aux cr�ances
fiscales qui font l'objet d'un titre per-
mettant d'en poursuivre le recouvre-
ment dans l'Etat requ�rant et qui, �
moins que les Parties concern�es
n'en soient convenus autrement, ne
sont pas contest�es.

Toutefois, si la cr�ance concerne

une personne qui n'a pas la qualit�
de r�sident dans l'Etat requ�rant, le
paragraphe 1 sapplique seulement
lorsque la cr�ance ne peut plus �tre
contest�e, � moins que les Parties
concern�es nen soient convenus
autrement.

3. A Party may inform one of the

Depositaries of its intention not to
accept, as a general rule, such re-
quests as are referred to in paragraph
1. Such a declaration may be made
or withdrawn at any time.

Article 10
Conflicting information

If a Party receives from another

Party information about a person's
tax affairs which appears to it to
conflict with information in its pos-
session, it shall so advise the Party
which has provided the information.

Section II
Assistance in recovery
Article 11
Recovery of tax claims

1. At the request of the applicant

State the requested State shall, sub-
ject to the provisions of Articles 14
and 15, take the necessary steps to
recover tax claims of the first-men-
tioned State as if they were its own
tax claims.

2. The provisions of paragraph 1

shall apply only to tax claims which
form the subject of an instrument
permitting their enforcement in the
applicant State and, unless otherwise
agreed between the Parties concer-
ned, which are not contested.

However, where the claim is

against a person who is not a resi-
dent of the applicant State, para-
graph 1 shall only apply, unless oth-
erwise agreed between the Parties
concerned, where the claim may no
longer be contested.

background image

21

SFS 2011:694

3. En part kan meddela endera de-

positarien om sin avsikt att i regel
inte bifalla s�dana framst�llningar
som avses i punkt 1. En s�dan f�r-
klaring kan avges och �terkallas n�r
som helst.

Artikel 10
Motstridiga upplysningar

Erh�ller part fr�n en annan part

upplysningar om en persons skatte-
f�rh�llanden, vilka enligt den f�rst-
n�mnda partens uppfattning f�refal-
ler att strida mot de upplysningar
som den sj�lv f�rfogar �ver, skall
den underr�tta den part som gett
upplysningarna.

Avdelning II
Handr�ckning vid indrivning
Artikel 11
Indrivning av skattefordringar

1. Efter framst�llning av den an-

s�kande staten skall den anmodade
staten, om inte best�mmelserna i ar-
tiklarna 14 och 15 f�ranleder annat,
vidta n�dv�ndiga �tg�rder f�r att
driva in den f�rstn�mnda statens
skattefordringar som om de vore
dess egna.

2. Best�mmelserna i punkt 1 g�l-

ler endast s�dan skattefordran be-
tr�ffande vilken finns en i den ans�-
kande staten giltig verkst�llighetsti-
tel och, s�vida inte parterna i fr�ga
kommit �verens om annat, som inte
�r tvistig.

Om emellertid fordran avser per-

son som inte har hemvist i den ans�-
kande staten g�ller punkt 1 endast
om fordran inte l�ngre kan �verkla-
gas, s�vida inte parterna i fr�ga kom-
mit �verens om annat.

background image

22

SFS 2011:694

3. L'obligation d'accorder une as-

sistance en vue du recouvrement des
cr�ances fiscales concernant une
personne d�c�d�e ou sa succession
est limit�e � la valeur de la succes-
sion ou des biens re�us par chacun
des b�n�ficiaires de la succession se-
lon que la cr�ance est � recouvrer sur
la succession ou aupr�s des b�n�fici-
aires de celle ci.

Article 12
Mesures conservatoires

A la demande de l'Etat requ�rant,

l'Etat requis prend des mesures con-
servatoires en vue du recouvrement
d'un montant d'imp�t, m�me si la
cr�ance est contest�e ou si le titre
ex�cutoire n'a pas encore �t� �mis.

Article 13
Documents accompagnant la de-
mande

1. La demande d'assistance admi-

nistrative, pr�sent�e en vertu de la
pr�sente Section, est accompagn�e:

a. d'une attestation pr�cisant que

la cr�ance fiscale concerne un imp�t
vis� par la pr�sente Convention et,
en ce qui concerne le recouvrement,
que, sous r�serve de l'article 11,
paragraphe 2, elle n'est pas ou ne
peut �tre contest�e,

b. d'une copie officielle du titre

permettant l'ex�cution dans l'Etat re-
qu�rant, et

c. de tout autre document exig�

pour le recouvrement ou pour
prendre les mesures conservatoires.

2. Le titre permettant l'ex�cution

dans l'Etat requ�rant est, s'il y a lieu
et conform�ment aux dispositions en
vigueur dans l'Etat requis, admis,
homologu�, compl�t� ou remplac�
dans les plus brefs d�lais suivant la
date de r�ception de la demande
d'assistance par un titre permettant
l'ex�cution dans l'Etat requis.

3. The obligation to provide assis-

tance in the recovery of tax claims
concerning a deceased person or his
estate, is limited to the value of the
estate or of the property acquired by
each beneficiary of the estate, accor-
ding to whether the claim is to be re-
covered from the estate or from the
beneficiaries thereof.

Article 12
Measures of conservancy

At the request of the applicant

State the requested State shall, with
a view to the recovery of an amount
of tax, take measures of conservancy
even if the claim is contested or is
not yet the subject of an instrument
permitting enforcement.

Article 13
Documents accompanying the re-
quest

1. The request for administrative

assistance under this Section shall be
accompanied by:

a. a declaration that the tax claim

concerns a tax covered by the Con-
vention and, in the case of recovery
that, subject to paragraph 2 of
Article 11, the tax claim is not or
may not be contested,

b. an official copy of the instru-

ment permitting enforcement in the
applicant State, and

c. any other document required

for recovery or measures of conser-
vancy.

2. The instrument permitting

enforcement in the applicant State
shall, where appropriate and in
accordance with the provisions in
force in the requested State, be
accepted, recognised, supplemented or
replaced as soon as possible after the
date of the receipt of the request for
assistance, by an instrument permitt-
ing enforcement in the latter State.

background image

23

SFS 2011:694

3. Skyldigheten att ge handr�ck-

ning vid indrivning av skattefordran
som avser avliden person eller den-
nes d�dsbo �r begr�nsad till d�dsbo-
ets v�rde respektive v�rdet av d�ds-
bodel�garnas andelar av d�dsboet,
beroende p� om indrivningen av for-
dran skall riktas mot d�dsboet eller
dess del�gare.

Artikel 12
S�krings�tg�rder

Efter framst�llning av den ans�-

kande staten skall den anmodade
staten vidta �tg�rder f�r att s�ker-
st�lla indrivning av skatt, �ven om
skattefordran har �verklagats eller
om ingen verkst�llighetstitel �nnu
f�religger.

Artikel 13
Handlingar som skall fogas till
framst�llningen

1. Till framst�llning om hand-

r�ckning i enlighet med denna
avdelning skall fogas:

a) en f�rs�kran att skattefordran

g�ller skatt som omfattas av konven-
tionen och, i det fall d� framst�ll-
ningen avser indrivning och inte ar-
tikel 11 punkt 2 f�ranleder annat, en
f�rs�kran att skattefordran inte �r
eller kan komma att bli tvistig;

b) en officiell kopia av den i den

ans�kande staten giltiga verkst�llig-
hetstiteln; och

c) de �vriga handlingar som

beh�vs f�r indrivning eller s�krings-
�tg�rder.

2. En verkst�llighetstitel som �r

giltig i den ans�kande staten skall vid
behov och i enlighet med de
best�mmelser som g�ller i den
anmodade staten snarast m�jligt efter
det att framst�llningen har inkommit
godk�nnas, erk�nnas, kompletteras
eller ers�ttas med en verkst�llighets-
titel som �r giltig i den senare staten.

background image

24

SFS 2011:694

Article 14
D�lais

1. Les questions concernant le

d�lai au del� duquel la cr�ance fis-
cale ne peut �tre exig�e sont r�gies
par la l�gislation de l'Etat requ�rant.
La demande d'assistance contient
des renseignements sur ce d�lai.

2. Les actes de recouvrement

accomplis par l'Etat requis � la suite
d'une demande d'assistance et qui,
suivant la l�gislation de cet Etat, au-
raient pour effet de suspendre ou
d'interrompre le d�lai mentionn� au
paragraphe 1 ont le m�me effet au
regard de la l�gislation de l'Etat re-
qu�rant. L'Etat requis informe l'Etat
requ�rant des actes ainsi accomplis.

3. En tout �tat de cause, l'Etat

requis n'est pas tenu de donner suite
� une demande d'assistance qui est
pr�sent�e apr�s une p�riode de
quinze ans � partir de la date du titre
ex�cutoire initial.

Article 15
Privil�ges

La cr�ance fiscale pour le recouv-

rement de laquelle une assistance est
accord�e ne jouit dans l'Etat requis
d'aucun des privil�ges sp�cialement
attach�s aux cr�ances fiscales de cet
Etat m�me si la proc�dure de re-
couvrement utilis�e est celle qui
sapplique � ses propres cr�ances
fiscales.

Article 16
D�lais de paiement

Si sa l�gislation ou sa pratique ad-

ministrative le permet dans des
circonstances analogues, l'Etat re-
quis peut consentir un d�lai de paie-
ment ou un paiement �chelonn�,
mais il en informe au pr�alable l'Etat
requ�rant.

Article 14
Time limits

1. Questions concerning any

period beyond which a tax claim
cannot be enforced shall be gover-
ned by the law of the applicant State.
The request for assistance shall give
particulars concerning that period.

2. Acts of recovery carried out by

the requested State in pursuance of a
request for assistance, which, accor-
ding to the laws of that State, would
have the effect of suspending or in-
terrupting the period mentioned in
paragraph 1, shall also have this ef-
fect under the laws of the applicant
State. The requested State shall
inform the applicant State about
such acts.

3. In any case the requested State

is not obliged to comply with a
request for assistance which is sub-
mitted after a period of 15 years
from the date of the original instru-
ment permitting enforcement.

Article 15
Priority

The tax claim in the recovery of

which assistance is provided shall
not have in the requested State any
priority specially accorded to the tax
claims of that State even if the reco-
very procedure used is the one appli-
cable to its own tax claims.

Article 16
Deferral of payment

The requested State may allow

deferral of payment or payment by
instalments if its laws or administra-
tive practice permit it to do so in si-
milar circumstances, but shall first
inform the applicant State.

background image

25

SFS 2011:694

Artikel 14
Tidsfrister

1. I fr�gor som g�ller tidsfrist ef-

ter vilken skattefordran inte kan
verkst�llas skall den ans�kande sta-
tens lagstiftning till�mpas. Fram-
st�llning om handr�ckning skall
inneh�lla detaljerade uppgifter om
s�dan tidsfrist.

2. Indrivnings�tg�rder, som vidtas

av den anmodade staten efter fram-
st�llning om handr�ckning och som
enligt lagstiftningen i denna stat
uppskjuter eller avbryter tidsfrist
som avses i punkt 1 skall ocks� ha
denna verkan vid till�mpningen av
lagstiftningen i den ans�kande sta-
ten. Den anmodade staten skall un-
derr�tta den ans�kande staten i de
fall att s�dana �tg�rder vidtas.

3. Under inga f�rh�llanden �r den

anmodade staten skyldig att bifalla
en handr�ckningsframst�llning som
gjorts mer �n 15 �r efter den dag d�
den ursprungliga verkst�llighetsti-
teln �r daterad.

Artikel 15
F�rm�nsr�tt

Skattefordran f�r vilken hand-

r�ckning f�r indrivning l�mnas �t-
njuter inte i den anmodade staten n�-
gon s�dan s�rskild f�rm�nsr�tt som
tillkommer denna stats skatteford-
ringar �ven om vid indrivningen till-
l�mpas samma f�rfarande som �r
tilll�mpligt vid indrivningen av dess
egna skattefordringar.

Artikel 16
Anst�nd med betalning

Den anmodade staten f�r efter att

f�rst ha underr�ttat den ans�kande
staten d�rom, bevilja anst�nd med
betalningen eller medge att denna
sker genom delbetalningar, n�r detta
�r till�tet under liknande omst�ndig-
heter enligt lagstiftning eller admi-
nistrativ praxis i den anmodade
staten.

background image

26

SFS 2011:694

Section III
Notification de documents
Article 17
Notification de documents

1. A la demande de l'Etat requ�-

rant, l'Etat requis notifie au destina-
taire les documents, y compris ceux
ayant trait � des d�cisions judiciai-
res, qui �manent de l'Etat requ�rant
et concernent un imp�t vis� par la
pr�sente Convention.

2. L'Etat requis proc�de � la noti-

fication:

a. selon les formes prescrites par

sa l�gislation interne pour la notifi-
cation de documents de nature iden-
tique ou analogue;

b. dans la mesure du possible,

selon la forme particuli�re deman-
d�e par l'Etat requ�rant, ou la forme
la plus approchante pr�vue par sa
l�gislation interne.

3. Une Partie peut faire proc�der

directement par voie postale � la no-
tification d'un document � une per-
sonne se trouvant sur le territoire
d'une autre Partie.

4. Aucune disposition de la Con-

vention ne peut avoir pour effet d'en-
tacher de nullit� une notification de
documents effectu�e par une Partie
conform�ment � sa l�gislation.

5. Lorsqu'un document est notifi�

conform�ment au pr�sent article, sa
traduction n'est pas exig�e.
Toutefois, lorsqu'il lui para�t �tabli
que le destinataire ne conna�t pas la
langue dans laquelle le document est
libell�, l'Etat requis en fait effectuer
une traduction ou �tablir un r�sum�
dans sa langue officielle ou l'une de
ses langues officielles. Il peut
�galement demander � l'Etat
requ�rant que le document soit
traduit ou accompagn� d'un r�sum�
dans l'une des langues officielles de
l'Etat requis, du Conseil de l'Europe
ou de l'OCDE.

Section III
Service of documents
Article 17
Service of documents

1. At the request of the applicant

State, the requested State shall serve
upon the addressee documents, in-
cluding those relating to judicial de-
cisions, which emanate from the
applicant State and which relate to a
tax covered by this Convention.

2. The requested State shall effect

service of documents:

a. by a method prescribed by its

domestic laws for the service of
documents of a substantially similar
nature;

b. to the extent possible, by a par-

ticular method requested by the app-
licant State or the closest to such
method available under its own
laws.

3. A Party may effect service of

documents directly through the post
on a person within the territory of
another Party.

4. Nothing in the Convention

shall be construed as invalidating
any service of documents by a Party
in accordance with its laws.

5. When a document is served in

accordance with this Article, it need
not be accompanied by a translation.
However, where it is satisfied that
the addressee cannot understand the
language of the document, the re-
quested State shall arrange to have it
translated into or a summary drafted
in its or one of its official languages.
Alternatively, it may ask the appli-
cant State to have the document
either translated into or accompa-
nied by a summary in one of the of-
ficial languages of the requested
State, the Council of Europe or the
OECD.

background image

27

SFS 2011:694

Avdelning III
Delgivning av handlingar
Artikel 17
Delgivning av handlingar

1. Efter framst�llning av den an-

s�kande staten skall den anmodade
staten delge adressaten s�dana hand-
lingar, h�ri inbegripna handlingar
som h�nf�r sig till r�ttsliga avg�-
randen, som h�rr�r fr�n den ans�-
kande staten och som avser skatt
som omfattas av denna konvention.

2. Den anmodade staten skall

verkst�lla delgivning av handlingar

a) p� det s�tt som f�reskrivs i dess

egen lagstiftning i fr�ga om hand-
lingar av i huvudsak likartat slag;

b) n�r s� kan ske, p� det s�rskilda

s�tt som beg�rts av den ans�kande
staten eller p� det s�tt enligt lagstift-
ningen i den anmodade staten som
n�rmast motsvarar det beg�rda.

3. En part kan verkst�lla delgiv-

ning av handlingar direkt per post
till en person inom en annan parts
omr�de.

4. Konventionen medf�r inte att

en delgivning som en part har verk-
st�llt i enlighet med sin egen lagstift-
ning, skall anses sakna verkan.

5. Handlingar som delgivits i

enlighet med denna artikel beh�ver
inte �tf�ljas av �vers�ttning. Om det
emellertid visar sig att mottagaren
inte f�rst�r det spr�k som handling-
arna �r uppr�ttade p� skall den
anmodade staten l�ta g�ra en �ver-
s�ttning till eller en sammanfattning
p� sitt officiella spr�k eller n�got av
dessa. Alternativt kan den anmodade
staten be att den ans�kande staten l�-
ter g�ra en �vers�ttning eller en
sammanfattning av handlingarna p�
n�got av den anmodade statens, Eu-
ropar�dets eller OECD:s officiella
spr�k.

background image

28

SFS 2011:694

Chapitre IV
Dispositions communes aux
diverses formes d'assis-
tance

Article 18
Renseignements � fournir par l'Etat
requ�rant

1. La demande d'assistance pr�ci-

se, en tant que de besoin:

a. l'autorit� ou le service qui est �

l'origine de la demande pr�sent�e
par l'autorit� comp�tente;

b. le nom, l'adresse, ou tous autres

d�tails permettant d'identifier la per-
sonne au sujet de laquelle la
demande est pr�sent�e;

c. dans le cas d'une demande de

renseignements, la forme sous laqu-
elle l'Etat requ�rant souhaite rece-
voir le renseignement pour r�pondre
� ses besoins;

d. dans le cas d'une demande d'as-

sistance en vue d'un recouvrement
ou de mesures conservatoires, la na-
ture de la cr�ance fiscale, les �l�-
ments constitutifs de cette cr�ance et
les biens sur lesquels elle peut �tre
recouvr�e;

e. dans le cas d'une demande de

notification, la nature et l'objet du
document � notifier;

f. si la demande est conforme � la

l�gislation et � la pratique admini-
strative de l'Etat requ�rant et si elle
est justifi�e au regard de l'article
21.2.g.

2. L'Etat requ�rant communique �

l'Etat requis, d�s qu'il en a connais-
sance, tous autres renseignements
relatifs � la demande d'assistance.

Chapter IV
Provisions relating to all
forms of assistance

Article 18
Information to be provided by the
applicant state

1. A request for assistance shall

indicate where appropriate:

a. the authority or agency which

initiated the request made by the
competent authority;

b. the name, address, or any other

particulars assisting in the identifica-
tion of the person in respect of
whom the request is made;

c. in the case of a request for

information, the form in which the
applicant State wishes the informa-
tion to be supplied in order to meet
its needs;

d. in the case of a request for

assistance in recovery or measures
of conservancy, the nature of the tax
claim, the components of the tax
claim and the assets from which the
tax claim may be recovered;

e. in the case of a request for ser-

vice of documents, the nature and
the subject of the document to be
served;

f. whether it is in conformity with

the law and administrative practice
of the applicant State and whether it
is justified in the light of the require-
ments of Article 21.2.g.

2. As soon as any other informa-

tion relevant to the request for assis-
tance comes to its knowledge, the
applicant State shall forward it to the
requested State.

background image

29

SFS 2011:694

Kapitel IV
Best�mmelser avseende alla
former av handr�ckning

Artikel 18
Uppgifter som skall ges av den ans�-
kande staten

1. En framst�llning om hand-

r�ckning skall i m�n av behov inne-
h�lla uppgift om

a) den myndighet eller inr�ttning

p� vars initiativ den beh�riga myn-
digheten har gjort framst�llningen;

b)

7 namn, adress, eller andra upp-

gifter som underl�ttar identifikatio-
nen av den person som framst�ll-
ningen avser;

c) vid framst�llning om upplys-

ningar, den form i vilken den ans�-
kande staten �nskar att upplysning-
arna skall l�mnas f�r att tillgodose
dess behov;

d) vid framst�llning om handr�ck-

ning f�r indrivning eller s�krings�t-
g�rder, arten och sammans�ttningen
av skattefordran samt de tillg�ngar
som kan tas i anspr�k vid indriv-
ningen;

e) vid framst�llning om delgiv-

ning, slag av handling som skall del-
ges och vad denna avser;

f)

8 huruvida framst�llningen �r i

�verensst�mmelse med lagstiftning
och administrativ praxis i den ans�-
kande staten samt huruvida den �r
ber�ttigad med h�nsyn till de i arti-
kel 21 punkt 2 g) angivna kraven.

2. S� snart den ans�kande staten

f�r k�nnedom om ytterligare om-
st�ndigheter av betydelse f�r fram-
st�llningen skall den anmodade
staten underr�ttas h�rom.

7 Artikel 18 punkt 1 b) har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

8 Artikel 18 punkt 1 f) har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

30

SFS 2011:694

Article 19
(Supprim�)

Article 20
Suite r�serv�e � la demande d'assis-
tance

1. S'il est donn� suite � la

demande d'assistance, l'Etat requis
informe l'Etat requ�rant, dans les
plus brefs d�lais, des mesures prises
ainsi que du r�sultat de son assis-
tance.

2. Si la demande est rejet�e, l'Etat

requis en informe l'Etat requ�rant
dans les plus brefs d�lais, en lui indi-
quant les motifs du rejet.

3. Si, dans le cas d'une demande

de renseignement, l'Etat requ�rant a
pr�cis� la forme sous laquelle il sou-
haite recevoir le renseignement et
l'Etat requis est en mesure de le
faire, ce dernier fournira le renseig-
nement dans la forme souhait�e.

Article 21
Protection des personnes et limites
de l'obligation d'assistance

1. Aucune disposition de la pr�-

sente Convention ne peut �tre inter-
pr�t�e comme limitant les droits et
garanties accord�s aux personnes
par la l�gislation ou la pratique
administrative de l'Etat requis.

2. Sauf en ce qui concerne l'article

14, les dispositions de la pr�sente
Convention ne peuvent �tre interpr�-
t�es comme imposant � l'Etat requis
l'obligation:

a. de prendre des mesures qui

d�rogent � sa l�gislation ou � sa pra-
tique administrative, ou � la l�gisla-
tion ou � la pratique administrative
de l'Etat requ�rant;

b. de prendre des mesures qui se-

raient contraires � l'ordre public;

Article 19
(Deleted)

Article 20
Response to the request for assis-
tance

1. If the request for assistance is

complied with, the requested State
shall inform the applicant State of
the action taken and of the result of
the assistance as soon as possible.

2. If the request is declined, the

requested State shall inform the app-
licant State of that decision and the
reason for it as soon as possible.

3. If, with respect to a request for

information, the applicant State has
specified the form in which it wishes
the information to be supplied and
the requested State is in a position to
do so, the requested State shall
supply it in the form requested.

Article 21
Protection of persons and limits to
the obligation to provide assistance

1. Nothing in this Convention

shall affect the rights and safeguards
secured to persons by the laws or ad-
ministrative practice of the
requested State.

2. Except in the case of Article 14,

the provisions of this Convention
shall not be construed so as to im-
pose on the requested State the obli-
gation:

a. to carry out measures at vari-

ance with its own laws or adminis-
trative practice or the laws or admi-
nistrative practice of the applicant
State;

b. to carry out measures which

would be contrary to public policy
(ordre public);

background image

31

SFS 2011:694

Artikel 19

9

(Upph�vd)

Artikel 20
Svar p� framst�llning om hand-
r�ckning

1. Bifalls framst�llning om hand-

r�ckning skall den anmodade staten
snarast m�jligt underr�tta den ans�-
kande staten om de �tg�rder som har
vidtagits och resultatet av handr�ck-
ningen.

2. Avsl�s framst�llningen skall

den anmodade staten snarast m�jligt
underr�tta den ans�kande staten om
beslutet och sk�len f�r detta.

3. Har den ans�kande staten, i en

handr�ckningsframst�llning g�llan-
de upplysningar, s�rskilt angett
i vilken form upplysningarna �ns-
kas, skall den anmodade staten, om
den har m�jlighet d�rtill, meddela
upplysningarna i �nskad

form.

Artikel 21

10

Skydd f�r personer och begr�nsning
av skyldigheten att bevilja hand-
r�ckning

1. Denna konvention p�verkar

inte de r�ttigheter och det skydd som
tillkommer personer enligt den
anmodade statens lagstiftning eller
administrativa praxis.

2. Utom i fr�ga om artikel 14 ska

best�mmelserna i denna konvention
inte anses medf�ra skyldighet f�r
den anmodade staten att

a) vidta �tg�rder som avviker fr�n

lagstiftning eller administrativ
praxis i denna stat eller i den ans�-
kande staten;

b) vidta �tg�rder som strider mot

allm�nna h�nsyn (ordre public);

9 Artikel 19 har upph�vts genom 2010 �rs protokoll.

10 Artikel 21 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

32

SFS 2011:694

c. de fournir des renseignements

qui ne pourraient �tre obtenus sur la
base de sa l�gislation ou de sa prati-
que administrative, ou de la l�gisla-
tion ou de la pratique administrative
de l'Etat requ�rant;

d. de fournir des renseignements

qui r�v�leraient un secret commer-
cial, industriel, professionnel ou un
proc�d� commercial, ou des renseig-
nements dont la communication
serait contraire � l'ordre public;

e. d'accorder une assistance admi-

nistrative si et dans la mesure o� il
estime que l'imposition de l'Etat re-
qu�rant est contraire aux principes
d'imposition g�n�ralement admis ou
aux dispositions d'une convention en
vue d'�viter la double imposition ou
de toute autre convention qu'il a con-
clue avec l'Etat requ�rant;

f. d'accorder une assistance admi-

nistrative afin dappliquer ou ex�cu-
ter une disposition de la l�gislation
fiscale de lEtat requ�rant, ou de
satisfaire une obligation sy
rattachant, qui est discriminatoire �
lencontre dun ressortissant de
l'Etat requis par rapport � un ressor-
tissant de l'Etat requ�rant qui se
trouve dans les m�mes circonstan-
ces;

g. daccorder une assistance ad-

ministrative si lEtat requ�rant na
pas �puis� toutes les mesures raison-
nables pr�vues par sa l�gislation ou
sa pratique administrative, � moins
que le recours � de telles mesures ne
donne lieu � des difficult�s dispro-
portionn�es;

h. d'accorder une assistance au re-

couvrement dans les cas o� la charge
administrative qui en r�sulte pour
cet Etat est nettement dispropor-
tionn�e par rapport aux avantages
qui peuvent en �tre tir�s par lEtat
requ�rant.

c. to supply information which is

not obtainable under its own laws or
its administrative practice or under
the laws of the applicant State or its
administrative practice;

d. to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or profess-
sional secret, or trade process, or in-
formation, the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public);

e. to provide administrative assis-

tance if and insofar as it considers
the taxation in the applicant State to
be contrary to generally accepted
taxation principles or to the provi-
sions of a convention for the avoi-
dance of double taxation, or of any
other convention which the re-
quested State has concluded with the
applicant State;

f. to provide administrative assis-

tance for the purpose of administe-
ring or enforcing a provision of the
tax law of the applicant State, or any
requirement connected therewith,
which discriminates against a natio-
nal of the requested State as compa-
red with a national of the applicant
State in the same circumstances;

g. to provide administrative assis-

tance if the applicant State has not
pursued all reasonable measures
available under its laws or adminis-
trative practice, except where recou-
rse to such measures would give rise
to disproportionate difficulty;

h. to provide assistance in reco-

very in those cases where the admi-
nistrative burden for that State is
clearly disproportionate to the bene-
fit to be derived by the applicant
State.

background image

33

SFS 2011:694

c) l�mna upplysningar som inte �r

tillg�ngliga enligt lagstiftning eller
administrativ praxis i denna stat eller
i den ans�kande staten;

d) l�mna upplysningar som skulle

r�ja handels-, aff�rs-, industri- eller
yrkeshemlighet eller i n�ringsverk-
samhet nyttjat f�rfaringss�tt eller
upplysningar vilkas �verl�mnande
skulle strida mot allm�nna h�nsyn
(ordre public);

e) l�mna handr�ckning, om och i

den m�n den anser att beskattningen
i den ans�kande staten strider mot
allm�nt g�llande beskattningsprin-
ciper eller mot best�mmelserna i ett
avtal f�r undvikande av dubbelbe-
skattning eller annat avtal som har
ing�tts mellan den anmodade staten
och den ans�kande staten;

f) l�mna handr�ckning f�r admi-

nistration eller verkst�llighet av en
best�mmelse i den ans�kande sta-
tens skattelagstiftning, eller n�got
krav som h�nger samman med
denna, som skulle leda till diskrimi-
nering mellan en medborgare i den
anmodade staten och en medbor-
gare i den ans�kande staten under
samma f�rh�llanden;

g) l�mna handr�ckning om den

ans�kande staten inte har vidtagit
alla rimliga �tg�rder som st�r till
dess f�rfogande enligt dess lagstift-
ning eller administrativa praxis,
utom i de fall d� vidtagandet av
s�dana �tg�rder skulle medf�ra
oproportionerligt stora sv�righeter;

h) l�mna handr�ckning f�r indriv-

ning i fall d�r den administrativa
b�rdan f�r denna stat uppenbart inte
st�r i proportion till den nytta som
st�r att vinna f�r den ans�kande
staten.

background image

34

SFS 2011:694

3. Si des renseignements sont de-

mand�s par lEtat requ�rant confor-
m�ment � la pr�sente Convention,
lEtat requis utilise les pouvoirs dont
il dispose pour obtenir les renseigne-
ments demand�s, m�me s'il n'en a
pas besoin � ses propres fins fiscales.
Lobligation qui figure dans la ph-
rase pr�c�dente est soumise aux li-
mitations pr�vues par la pr�sente
Convention, sauf si ces limitations,
et en particulier celles des para-
graphes 1 et 2, sont susceptibles
demp�cher lEtat requis de commu-
niquer des renseignements unique-
ment parce que ceux-ci ne pr�sen-
tent pas d'int�r�t pour lui dans le
cadre national.

4. En aucun cas les dispositions

de cette Convention, et en particulier
celles des paragraphes 1 et 2, ne peu-
vent �tre interpr�t�es comme per-
mettant � un Etat requis de refuser
de communiquer des renseigne-
ments uniquement parce que ceux-ci
sont d�tenus par une banque, un
autre �tablissement financier, un
mandataire ou une personne agissant
en qualit� dagent ou de fiduciaire,
ou parce que ces renseignements se
rattachent aux droits de propri�t�
d'une personne.

Article 22
Secret

1. Les renseignements obtenus

par une Partie en application de la
pr�sente Convention sont tenus
secrets et prot�g�s dans les m�mes
conditions que celles pr�vues pour
les renseignements obtenus en appli-
cation de la l�gislation de cette
Partie et, en tant que de besoin pour
assurer le niveau n�cessaire de
protection des donn�es � caract�re
personnel, conform�ment aux garan-
ties qui peuvent �tre sp�cifi�es par la
Partie fournissant les renseigne-
ments comme �tant requises au titre
de sa l�gislation.

3. If information is requested by

the applicant State in accordance
with this Convention, the requested
State shall use its information gathe-
ring measures to obtain the re-
quested information, even though
the requested State may not need
such information for its own tax pur-
poses. The obligation contained in
the preceding sentence is subject to
the limitations contained in this
Convention, but in no case shall
such limitations, including in parti-
cular those of paragraphs 1 and 2, be
construed to permit a requested State
to decline to supply information so-
lely because it has no domestic inte-
rest in such information.

4. In no case shall the provisions

of this Convention, including in par-
ticular those of paragraphs 1 and 2,
be construed to permit a requested
State to decline to supply informa-
tion solely because the information
is held by a bank, other financial in-
stitution, nominee or person acting
in an agency or a fiduciary capacity
or because it relates to ownership in-
terests in a person.

Article 22
Secrecy

1. Any information obtained by a

Party under this Convention shall be
treated as secret and protected in the
same manner as information obtai-
ned under the domestic law of that
Party and, to the extent needed to
ensure the necessary level of protec-
tion of personal data, in accordance
with the safeguards which may be
specified by the supplying Party as
required under its domestic law.

background image

35

SFS 2011:694

3. D� den ans�kande staten beg�r

upplysningar enligt denna konven-
tion, ska den anmodade staten
anv�nda de medel som denna stat
f�rfogar �ver f�r att inh�mta de
beg�rda upplysningarna, �ven om
den anmodade staten inte har behov
av upplysningarna f�r sina egna
beskattnings�ndam�l. F�rpliktelsen i
f�reg�ende mening begr�nsas av
best�mmelserna i denna konven-
tion, men dessa begr�nsningar, och
s�rskilt de som anges i punkterna 1
och 2, medf�r inte en r�tt f�r den an-
modade staten att v�gra att l�mna
upplysningar uteslutande d�rf�r att
den inte har n�got eget intresse av
s�dana upplysningar.

4. Best�mmelserna i denna kon-

vention, och s�rskilt de som anges i
punkterna 1 och 2, medf�r inte en
r�tt f�r en anmodad stat att v�gra att
l�mna upplysningar uteslutande d�r-
f�r att upplysningarna innehas av en
bank, annan finansiell institution,
ombud, representant eller f�rvalta-
re, eller d�rf�r att upplysningarna
g�ller �gander�tt i en person.

Artikel 22
Sekretess

1.

11 Upplysningar som en part

mottar enligt denna konvention ska
behandlas som hemliga och skyddas
p� samma s�tt som upplysningar
som har erh�llits enligt den interna
lagstiftningen i denna part och, i den
m�n det beh�vs f�r att s�kerst�lla
det skydd som kr�vs f�r personupp-
gifter, i enlighet med de skyddsreg-
ler som anges av den part som l�m-
nar upplysningarna s�som f�reskriv-
na i dess interna lagstiftning.

11 Artikel 22 punkt 1 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

36

SFS 2011:694

2. Ces renseignements ne sont

communiqu�s en tout cas quaux per-
sonnes ou autorit�s (y compris les tri-
bunaux et les organes administratifs
ou de surveillance) concern�es par
l'�tablissement, la perception ou le
recouvrement des imp�ts de cette
Partie, par les proc�dures ou les
poursuites p�nales concernant ces
imp�ts, ou par les d�cisions sur les
recours se rapportant � ces imp�ts ou
par le contr�le de ce qui pr�c�de.
Seules lesdites personnes ou autorit�s
peuvent utiliser ces renseignements
et uniquement aux fins indiqu�es ci-
dessus. Elles peuvent, nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, en faire
Etat au cours d'audiences publiques
de tribunaux ou dans des jugements
concernant lesdits imp�ts.

3. Lorsqu'une Partie a formul� une

r�serve pr�vue � l'article 30, para-
graphe 1, alin�a (a), toute autre Par-
tie qui obtient des renseignements de
la premi�re Partie ne peut pas les uti-
liser pour un imp�t inclus dans une
cat�gorie qui a fait l'objet de la r�ser-
ve. De m�me, la Partie ayant formu-
l� la r�serve ne peut pas utiliser,
pour un imp�t inclus dans la cat�go-
rie qui fait l'objet de la r�serve, les
renseignements obtenus en vertu de
la pr�sente Convention.

4. Nonobstant les dispositions des

paragraphes 1, 2 et 3, les renseigne-
ments obtenus par une Partie peu-
vent �tre utilis�s � d'autres fins lors-
que l'utilisation de tels renseigne-
ments � de telles fins est possible se-
lon la l�gislation de la Partie qui
fournit les renseignements et que
l'autorit� comp�tente de cette Partie
consent � une telle utilisation. Les
renseignements fournis par une Par-
tie � une autre Partie peuvent �tre
transmis par celle ci � une troisi�me
Partie, sous r�serve de l'autorisation
pr�alable de l'autorit� comp�tente de
la premi�re Partie.

2. Such information shall in any

case be disclosed only to persons or
authorities (including courts and ad-
ministrative or supervisory bodies)
concerned with the assessment, col-
lection or recovery of, the enforce-
ment or prosecution in respect of, or
the determination of appeals in rela-
tion to, taxes of that Party, or the
oversight of the above. Only the per-
sons or authorities mentioned above
may use the information and then
only for such purposes. They may,
notwithstanding the provisions of
paragraph 1, disclose it in public
court proceedings or in judicial deci-
sions relating to such taxes.

3. If a Party has made a reservation

provided for in sub-paragraph a. of
paragraph 1 of Article 30, any other
Party obtaining information from
that Party shall not use it for the pur-
pose of a tax in a category subject to
the reservation. Similarly, the Party
making such a reservation shall not
use information obtained under this
Convention for the purpose of a tax
in a category subject to the reserva-
tion.

4. Notwithstanding the provi-

sions of paragraphs 1, 2 and 3, infor-
mation received by a Party may be
used for other purposes when such
information may be used for such
other purposes under the laws of the
supplying Party and the competent
authority of that Party authorises
such use. Information provided by a
Party to another Party may be trans-
mitted by the latter to a third Party,
subject to prior authorisation by the
competent authority of the first-men-
tioned Party.

background image

37

SFS 2011:694

2.

12 S�dana upplysningar f�r yp-

pas endast f�r personer eller myn-
digheter (d�ri inbegripet domstolar
och f�rvaltningsorgan eller organ
som ut�var tillsyn) som fastst�ller,
uppb�r eller driver in denna parts
skatter eller handl�gger andra verk-
st�llighets�tg�rder, �tal eller �ver-
klagande i fr�ga om dessa skatter el-
ler som ut�var tillsyn �ver n�mnda
verksamheter. Endast dessa personer
eller myndigheter f�r anv�nda upp-
lysningarna och bara f�r s�dana �n-
dam�l. De f�r utan hinder av best�m-
melserna i punkt 1, yppa dem vid
offentlig r�tteg�ng eller i domstols-
avg�randen r�rande dessa skatter.

3. Om en part har gjort en reserva-

tion enligt artikel 30 punkt 1 a) skall
en annan part som erh�ller upplys-
ningar fr�n denna part inte anv�nda
upplysningarna med avseende p�
skatt av s�dant slag som omfattas av
reservationen. Likaledes skall den
part som gjort reservationen inte
anv�nda upplysningar som erh�llits
enligt denna konvention med avse-
ende p� skatt av s�dant slag som om-
fattas av reservationen.

4. Utan hinder av best�mmelserna

i punkterna 1, 2 och 3 f�r upplys-
ningar som en part har erh�llit an-
v�ndas �ven f�r andra �ndam�l, om
detta kan ske enligt lagstiftningen i
den part som har l�mnat upplysning-
arna och den beh�riga myndigheten i
denna part samtycker till att upplys-
ningarna anv�nds f�r dessa andra �n-
dam�l. Upplysningar som en part har
l�mnat till en annan part f�r av den
senare �verl�mnas till en tredje part
under f�ruts�ttning att den beh�riga
myndigheten i den f�rstn�mnda par-
ten i f�rv�g samtycker d�rtill.

12 Artikel 22 punkt 2 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

38

SFS 2011:694

Article 23
Proc�dures

1. Les actions se rapportant aux

mesures prises en vertu de la pr�sen-
te Convention par l'Etat requis sont
intent�es exclusivement devant l'in-
stance appropri�e dudit Etat.

2. Les actions se rapportant aux

mesures prises par l'Etat requ�rant
en vertu de la pr�sente Convention,
en particulier celles qui, en mati�re
de recouvrement, concernent l'exis-
tence ou le montant de la cr�ance
fiscale ou le titre qui permet d'en
poursuivre l'ex�cution, sont intent�-
es exclusivement devant l'instance
appropri�e de ce m�me Etat. Si une
telle action est exerc�e, l'Etat requ�-
rant en informe imm�diatement
l'Etat requis et celui ci suspend la
proc�dure en attendant la d�cision
de l'instance saisie. Toutefois, si
l'Etat requ�rant le lui demande, il
prend des mesures conservatoires en
vue du recouvrement. L'Etat requis
peut aussi �tre inform� d'une telle
action par toute personne int�ress�e;
d�s r�ception de cette information, il
consultera, s'il y a lieu, l'Etat requ�-
rant � ce sujet.

3. D�s qu'il a �t� d�finitivement

statu� sur l'action intent�e, l'Etat re-
quis ou, selon le cas, l'Etat requ�rant
notifie � l'autre Etat la d�cision prise
et ses effets sur la demande d'assis-
tance.

Chapitre V
Dispositions sp�ciales

Article 24
Mise en Suvre de la Convention

1. Les Parties communiquent en-

tre elles pour la mise en Suvre de la
pr�sente Convention par l'interm�di-
aire de leurs autorit�s comp�tentes

Article 23
Proceedings

1. Proceedings relating to measu-

res taken under this Convention by
the requested State shall be brought
only before the appropriate body of
that State.

2. Proceedings relating to measu-

res taken under this Convention by
the applicant State, in particular
those which, in the field of recovery,
concern the existence or the amount
of the tax claim or the instrument
permitting its enforcement, shall be
brought only before the appropriate
body of that State. If such procee-
dings are brought, the applicant
State shall inform the requested
State which shall suspend the proce-
dure pending the decision of the
body in question. However, the
requested State shall, if asked by the
applicant State, take measures of
conservancy to safeguard recovery.
The requested State can also be
informed of such proceedings by
any interested person. Upon receipt
of such information the requested
State shall consult on the matter, if
necessary, with the applicant State.

3. As soon as a final decision in

the proceedings has been given, the
requested State or the applicant
State, as the case may be, shall no-
tify the other State of the decision
and the implications which it has for
the request for assistance.

Chapter V
Special provisions

Article 24
Implementation of the Convention

1. The Parties shall communicate

with each other for the implementa-
tion of this Convention through their
respective competent authorities.

background image

39

SFS 2011:694

Artikel 23
R�ttsliga �tg�rder

1. �verklaganden i fr�ga om �t-

g�rder som den anmodade staten har
vidtagit enligt denna konvention f�r
ske endast hos vederb�rande myn-
dighet i denna stat.

2. �verklagande i fr�ga om �tg�r-

der som den ans�kande staten har
vidtagit enligt denna konvention 
s�rskilt s�dana �tg�rder i samband
med indrivning, vilka avser f�re-
komsten av skattefordran eller dess
storlek eller verkst�lllighetstitel  f�r
ske endast hos vederb�rande myn-
dighet i denna stat. Sker s�dana
�verklaganden skall den ans�kande
staten of�rdr�jligen underr�tta den
anmodade staten, som skall upp-
skjuta �tg�rderna till dess att beslut i
�rendet meddelats av den aktuella
myndigheten. Den anmodade staten
skall dock p� beg�ran av den ans�-
kande staten vidta s�krings�tg�rder
f�r att s�kerst�lla indrivningen.
�ven den som saken ang�r kan med-
dela den anmodade staten att r�ttsli-
ga �tg�rder har vidtagits. Sedan s�-
dan underr�ttelse har inkommit,
skall den anmodade staten, n�r detta
beh�vs, r�dg�ra med den ans�kande
staten i �rendet.

3. S� snart ett �verklagat �rende

har slutligt avgjorts, skall den anmo-
dade staten eller den ans�kande sta-
ten underr�tta den andra staten om
avg�randet och dess konsekvenser
f�r handr�ckningsframst�llningen.

Kapitel V
S�rskilda best�mmelser

Artikel 24
Konventionens genomf�rande

1. Parterna skall st� i f�rbindelse

med varandra genom sina beh�riga
myndigheter f�r att till�mpa denna
konvention. De beh�riga myndig-

background image

40

SFS 2011:694

respectives; celles ci peuvent com-
muniquer directement entre elles �
cet effet et peuvent autoriser des au-
torit�s qui leur sont subordonn�es �
agir en leur nom. Les autorit�s com-
p�tentes de deux ou plusieurs Parties
peuvent fixer d'un commun accord
les modalit�s d'application de la
Convention en ce qui les concerne.

2. Lorsque l'Etat requis estime

que l'application de la pr�sente
Convention dans un cas particulier
pourrait avoir des cons�quences
ind�sirables graves, les autorit�s
comp�tentes de l'Etat requis et de
l'Etat requ�rant se concertent et
s'efforcent de r�soudre la situation
par voie d'accord mutuel.

3. Un organe de coordination

compos� de repr�sentants des autori-
t�s comp�tentes des Parties suit,
sous l'�gide de l'OCDE, la mise en
Suvre de la Convention et ses d�ve-
loppements. A cet effet, il recom-
mande toute mesure susceptible de
contribuer � la r�alisation des objec-
tifs g�n�raux de la Convention. En
particulier, il constitue un forum
pour l'�tude de m�thodes et proc�du-
res nouvelles tendant � accro�tre la
coop�ration internationale en mati�-
re fiscale et, s'il y a lieu, il recom-
mande de r�viser la Convention ou
d'y apporter des amendements. Les
Etats qui ont sign� mais n'ont pas en-
core ratifi�, accept� ou approuv� la
Convention pourront se faire repr�-
senter aux r�unions de l'organe de
coordination � titre d'observateur.

4. Toute Partie peut inviter l'or-

gane de coordination � �mettre un
avis quant � l'interpr�tation des dis-
positions de la Convention.

5. Si des difficult�s ou des doutes

surgissent entre deux ou plusieurs
Parties quant � la mise en Suvre ou �
l'interpr�tation de la Convention, les
autorit�s comp�tentes desdites Par-
ties s'efforcent de r�soudre la ques-
tion par voie d'accord amiable. La

The competent authorities may com-
municate directly for this purpose
and may authorise subordinate aut-
horities to act on their behalf. The
competent authorities of two or
more Parties may mutually agree on
the mode of application of the Con-
vention among themselves.

2. Where the requested State con-

siders that the application of this
Convention in a particular case
would have serious and undesirable
consequences, the competent autho-
rities of the requested and of the
applicant State shall consult each
other and endeavour to resolve the
situation by mutual agreement.

3. A co-ordinating body compo-

sed of representatives of the compe-
tent authorities of the Parties shall
monitor the implementation and
development of this Convention,
under the aegis of the OECD. To
that end, the co-ordinating body
shall recommend any action likely to
further the general aims of the
Convention. In particular it shall act
as a forum for the study of new met-
hods and procedures to increase
international co-operation in tax
matters and, where appropriate, it
may recommend revisions or
amendments to the Convention. Sta-
tes which have signed but not yet ra-
tified, accepted or approved the
Convention are entitled to be repre-
sented at the meetings of the co-
ordinating body as observers.

4. A Party may ask the co-ordina-

ting body to furnish opinions on the
interpretation of the provisions of
the Convention.

5. Where difficulties or doubts

arise between two or more Parties
regarding the implementation or
interpretation of the Convention, the
competent authorities of those Par-
ties shall endeavour to resolve the
matter by mutual agreement. The

background image

41

SFS 2011:694

heterna kan tr�da i direkt f�rbindelse
med varandra i detta syfte och kan
bemyndiga underlydande myndig-
heter att handla p� sina v�gnar. De
beh�riga myndigheterna i tv� eller
flera parter kan �msesidigt komma
�verens om hur konventionen skall
till�mpas dem emellan.

2. Om den anmodade staten anser

att konventionens till�mpning i ett
best�mt fall skulle ha allvarliga och
icke �nskv�rda konsekvenser, skall
de beh�riga myndigheterna i den an-
modade och den ans�kande staten
r�dg�ra med varandra och s�ka l�sa
fr�gan genom �msesidig �verens-
kommelse.

3. Ett koordineringsorgan sam-

manst�llt av f�retr�dare f�r parter-
nas beh�riga myndigheter skall un-
der OECD:s �verinseende �vervaka
till�mpningen och utvecklingen av
denna konvention. I detta syfte skall
koordineringsorganet avge rekom-
mendationer om s�dana �tg�rder
som �r �gnade att fr�mja konventio-
nens allm�nna syften. Det skall spe-
ciellt fungera som ett forum f�r stu-
diet av nya metoder och f�rfaranden
f�r �kat internationellt samarbete i
skattefr�gor och vid behov avge re-
kommendationer om �versyn eller
�ndring av konventionen. Stater som
har undertecknat men �nnu inte rati-
ficerat, godtagit eller godk�nt kon-
ventionen �r ber�ttigade att vara f�-
retr�dda vid koordineringsorganets
sammantr�den som observat�rer.

4. En part kan be koordineringsor-

ganet om utl�tande ang�ende tolk-
ningen av konventionens best�m-
melser.

5. Om mellan tv� eller flera parter

uppkommer sv�righeter eller tvi-
velsm�l i fr�ga om till�mpningen el-
ler tolkningen av konventionen skall
de beh�riga myndigheterna i dessa
parter s�ka l�sa fr�gan genom �mse-
sidig �verenskommelse. �verens-

background image

42

SFS 2011:694

d�cision est communiqu�e � l'organe
de coordination.

6. Le Secr�taire G�n�ral de

l'OCDE fait part aux Parties ainsi
qu'aux Etats signataires de la Con-
vention qui ne l'ont pas encore rati-
fi�e, accept�e ou approuv�e des avis
�mis par l'organe de coordination
conform�ment aux dispositions du
paragraphe 4 ci dessus et des ac-
cords amiables obtenus en vertu du
paragraphe 5 ci dessus.

Article 25
Langues

Les demandes d'assistance ainsi

que les r�ponses sont r�dig�es dans
l'une des langues officielles de
l'OCDE ou du Conseil de l'Europe
ou dans toute autre langue que les
Parties concern�es conviennent bila-
t�ralement d'employer.

Article 26
Frais

Sauf si les Parties concern�es en

conviennent autrement par voie bila-
t�rale:

a. les frais ordinaires engag�s

pour fournir l'assistance sont � la
charge de l'Etat requis;

b. les frais extraordinaires enga-

g�s pour fournir l'assistance sont � la
charge de l'Etat requ�rant.

Chapitre VI
Dispositions finales

Article 27
Autres accords et arrangements in-
ternationaux

1. Les possibilit�s d'assistance

pr�vues par la pr�sente Convention
ne limiteront pas ni ne seront limit�-
es par celles d�coulant de tous
accords internationaux et autres ar-
rangements qui existent ou pourront

agreement shall be communicated to
the co-ordinating body.

6. The Secretary General of

OECD shall inform the Parties, and
the Signatory States which have not
yet ratified, accepted or approved
the Convention, of opinions furnis-
hed by the co-ordinating body accor-
ding to the provisions of paragraph 4
above and of mutual agreements
reached under paragraph 5 above.

Article 25
Language

Requests for assistance and

answers thereto shall be drawn up in
one of the official languages of the
OECD and of the Council of Europe
or in any other language agreed bila-
terally between the Contracting Sta-
tes concerned.

Article 26
Costs

Unless otherwise agreed bilate-

rally by the Parties concerned:

a. ordinary costs incurred in pro-

viding assistance shall be borne by
the requested State;

b. extraordinary costs incurred in

providing assistance shall be borne
by the applicant State.

Chapter VI
Final provisions

Article 27
Other international agreements or
arrangements

1. The possibilities of assistance

provided by this Convention do not
limit, nor are they limited by, those
contained in existing or future inter-
national agreements or other
arrangements between the Parties

background image

43

SFS 2011:694

kommelsen skall delges koordi-
neringsorganet.

6. OECD:s generalsekreterare

skall underr�tta parterna och de sta-
ter som har undertecknat men �nnu
inte ratificerat, godtagit eller god-
k�nt konventionen om s�dana utl�-
tanden som koordineringsorganet
avgivit enligt punkt 4 och om s�dana
�msesidiga �verenskommelser som
ing�tts enligt punkt 5.

Artikel 25
Spr�k

Framst�llningar om handr�ck-

ning och svar p� dessa skall uppr�t-
tas p� n�got av OECD:s eller Euro-
par�dets officiella spr�k eller p�
n�got annat spr�k varom de avtals-
slutande staterna i fr�ga �verens-
kommit bilateralt.

Artikel 26
Kostnader

Har inte annat �verenskommits

bilateralt mellan parterna i fr�ga g�l-
ler f�ljande:

a) den anmodade staten skall

svara f�r sedvanliga kostnader f�r
utf�randet av handr�ckning;

b) den ans�kande staten skall

svara f�r s�dana kostnader f�r utf�-
rande av handr�ckning som inte kan
anses sedvanliga.

Kapitel VI
Slutbest�mmelser

Artikel 27
Andra internationella �verenskom-
melser eller arrangemang

1. Handr�ckningsm�jligheterna

enligt denna konvention begr�nsar
inte, och begr�nsas inte av, hand-
r�ckningsm�jligheterna enligt exis-
terande eller framtida internatio-
nella �verenskommelser eller andra

background image

44

SFS 2011:694

exister entre les Parties concern�es
ou de tous autres instruments qui se
rapportent � la coop�ration en mati�-
re fiscale.

2. Nonobstant les dispositions du

paragraphe 1, les Parties qui sont
Etats membres de lUnion europ�en-
ne, peuvent appliquer, dans leurs re-
lations mutuelles, les possibilit�s
dassistance pr�vues par la Conven-
tion, dans la mesure o� elles permet-
tent une coop�ration plus large que
celles offertes par les r�gles applica-
bles de lUnion europ�enne.

Article 28
Signature et entr�e en vigueur de la
Convention

1. La pr�sente Convention est ou-

verte � la signature des Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe et des
pays Membres de l'OCDE. Elle sera
soumise � ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation seront d�pos�s pr�s de l'un
des D�positaires.

2. La Convention entrera en vi-

gueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une p�riode de
trois mois apr�s la date � laquelle
cinq Etats auront exprim� leur con-
sentement � �tre li�s par la Conven-
tion conform�ment aux dispositions
du paragraphe 1.

3. Pour tout Etat membre du Con-

seil de l'Europe ou pays Membre de
l'OCDE qui exprimera ult�rieure-
ment son consentement � �tre li� par
la Convention, celle ci entrera en vi-
gueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une p�riode de
trois mois apr�s la date du d�p�t de
l'instrument de ratification, d'accep-
tation ou d'approbation.

concerned or other instruments
which relate to co-operation in tax
matters.

2. Notwithstanding paragraph 1,

those Parties which are member Sta-
tes of the European Union can apply,
in their mutual relations, the possibi-
lities of assistance provided for by
the Convention in so far as they al-
low a wider co-operation than the
possibilities offered by the applica-
ble European Union rules.

Article 28
Signature and entry into force of the
Convention

1. This Convention shall be open

for signature by the member States
of the Council of Europe and the
Member countries of OECD. It is
subject to ratification, acceptance or
approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be de-
posited with one of the Depositaries.

2. This Convention shall enter

into force on the first day of the
month following the expiration of a
period of three months after the date
on which five States have expressed
their consent to be bound by the
Convention in accordance with the
provisions of paragraph 1.

3. In respect of any member State

of the Council of Europe or any
Member country of OECD which
subsequently expresses its consent
to be bound by it, the Convention
shall enter into force on the first day
of the month following the expira-
tion of a period of three months after
the date of the deposit of the instru-
ment of ratification, acceptance or
approval.

background image

45

SFS 2011:694

arrangemang mellan ifr�gavarande
parter eller av andra instrument som
h�nf�r sig till samarbete i skatte-
fr�gor.

2.

13 Utan hinder av punkt 1, f�r de

parter som �r medlemsstater i Euro-
peiska unionen i sina inb�rdes rela-
tioner anv�nda de m�jligheter till
handr�ckning som f�ljer av denna
konvention, i den m�n de m�jligg�r
ett l�ngre g�ende samarbete �n de
m�jligheter som ges enligt Europe-
iska unionens till�mpliga best�m-
melser.

Artikel 28
Konventionens undertecknande och
ikrafttr�dande

1. Denna konvention �r �ppen att

undertecknas av Europar�dets med-
lemsstater och OECD:s medlems-
l�nder. Den f�ruts�tter ratifikation,
godtagande eller godk�nnande. Rati-
fikations-, godtagande- eller god-
k�nnandeinstrumentet skall depone-
ras hos endera depositarien.

2. Denna konvention tr�der i kraft

den f�rsta dagen i den m�nad som
f�ljer p� utg�ngen av en tidrymd av
tre m�nader efter den dag n�r fem
stater har uttryckt samtycke till att
vara bundna av konventionen i enlig-
het med best�mmelserna i punkt 1.

3. I fr�ga om Europar�dets med-

lemsstater och OECD:s medlems-
l�nder som d�refter uttrycker sam-
tycke till att vara bundna av konven-
tionen skall konventionen tr�da i
kraft den f�rsta dagen i den m�nad
som f�ljer efter utg�ngen av en tid-
rymd om tre m�nader efter dagen f�r
deponeringen av ratifikations-, god-
tagande- eller godk�nnandeinstru-
mentet.

13 Artikel 27 punkt 2 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

46

SFS 2011:694

4. Tout Etat membre du Conseil

de l'Europe ou pays Membre de
l'OCDE qui devient Partie � la Con-
vention apr�s lentr�e en vigueur du
Protocole amendant la pr�sente Con-
vention, ouvert � la signature le 27
mai 2010 (le � Protocole de 2010 �),
sera Partie � la Convention telle
quamend�e par ce Protocole, sauf
sil exprime une intention diff�rente
dans une notification �crite adress�e
� lun des D�positaires.

5. Apr�s lentr�e en vigueur du

Protocole de 2010, tout Etat qui
nest pas membre du Conseil de
l'Europe ou de l'OCDE peut deman-
der � �tre invit� � signer et ratifier la
Convention telle quamend�e par le
Protocole de 2010. Toute demande
en ce sens devra �tre adress�e � lun
des D�positaires qui la transmettra
aux Parties. Le D�positaire en infor-
mera �galement le Comit� des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe et le
Conseil de lOCDE. La d�cision
dinviter les Etats qui ont demand� �
devenir Parties � la Convention sera
prise par consensus par les Parties �
la Convention par linterm�diaire de
lorgane de coordination. Pour tout
Etat qui ratifiera la Convention telle
quamend�e par le Protocole de
2010 conform�ment au pr�sent para-
graphe, la pr�sente Convention en-
trera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une p�ri-
ode de trois mois apr�s la date du
d�p�t de l'instrument de ratification
aupr�s de lun des D�positaires.

6. Les dispositions de la pr�sente

Convention, telle quamend�e par le
Protocole de 2010, sappliquent �
lassistance administrative couvrant
les p�riodes dimposition qui d�bu-
tent le 1er janvier, ou apr�s le 1er
janvier de lann�e qui suit celle du-
rant laquelle la Convention, telle

4. Any member State of the Coun-

cil of Europe or any Member coun-
try of OECD which becomes a Party
to the Convention after the entry into
force of the Protocol amending this
Convention, opened for signature on
27th May 2010 (the 2010 Proto-
col), shall be a Party to the Conven-
tion as amended by that Protocol,
unless they express a different inten-
tion in a written communication to
one of the Depositaries.

5. After the entry into force of the

2010 Protocol, any State which is
not a member of the Council of Eu-
rope or of the OECD may request to
be invited to sign and ratify this
Convention as amended by the 2010
Protocol. Any request to this effect
shall be addressed to one of the De-
positaries, who shall transmit it to
the Parties. The Depositary shall
also inform the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe and the
OECD Council. The decision to in-
vite States which so request to be-
come Party to this Convention shall
be taken by consensus by the Parties
to the Convention through the co-or-
dinating body. In respect of any
State ratifying the Convention as
amended by the 2010 Protocol in ac-
cordance with this paragraph, this-
Convention shall enter into force on
the first day of the month following
the expiration of a period of three
months after the date of deposit of
the instrument of ratification with
one of the Depositaries.

6. The provisions of this Conven-

tion, as amended by the 2010 Proto-
col, shall have effect for administra-
tive assistance related to taxable pe-
riods beginning on or after 1 January
of the year following the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into

background image

47

SFS 2011:694

4.

14 Medlemsstat i Europar�det el-

ler medlemsland i OECD som tilltr�-
der konventionen efter ikrafttr�dan-
det av protokollet om �ndring i
denna konvention, �ppnat f�r under-
tecknande den 27 maj 2010 (2010
�rs protokoll) tilltr�der konventio-
nen i dess lydelse enligt detta proto-
koll, s�vida den inte uttrycker en an-
nan avsikt i ett skriftligt meddelande
till endera depositarien.

5.

15 Efter ikrafttr�dandet av 2010

�rs protokoll kan en stat som inte �r
medlem i Europar�det eller OECD
ans�ka om inbjudan att underteckna
och ratificera denna konvention i
dess lydelse enligt 2010 �rs proto-
koll. En s�dan ans�kan ska riktas till
endera depositarien, som ska �ver-
l�mna den till parterna. Depositarien
ska ocks� informera Europar�dets
ministerkommitt� och OECD:s r�d.
Inbjudan till en stat som ans�kt om
det att ansluta sig till konventionen
ska beslutas genom konsensus av
parterna genom koordineringsorga-
net. I f�rh�llande till en stat som rati-
ficerar konventionen i dess lydelse
enligt 2010 �rs protokoll i enlighet
med denna punkt, ska konventionen
tr�da i kraft den f�rsta dagen i den
m�nad som f�ljer efter utg�ngen av
en tidrymd om tre m�nader efter da-
gen f�r deponeringen av ratifika-
tionsinstrumentet hos endera deposi-
tarien.

6.

16 Best�mmelserna i denna kon-

vention i dess lydelse enligt 2010 �rs
protokoll, till�mpas p� handr�ckning
avseende beskattningsperioder som
b�rjar den 1 januari det �r som f�ljer
n�rmast efter det �r d� konventionen
i dess lydelse enligt 2010 �rs proto-
koll tr�dde i kraft i f�rh�llande till en

14

Artikel 28 punkt 4 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

15

Artikel 28 punkt 5 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

16

Artikel 28 punkt 6 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

48

SFS 2011:694

quamend�e par le Protocole de
2010, entrera en vigueur � l�gard
dune Partie ou, en labsence de p�-
riode dimposition, elles sappli-
quent � lassistance administrative
portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1er janvier, ou
apr�s le 1er janvier de lann�e qui
suit celle durant laquelle la Conven-
tion, telle quamend�e par le Proto-
cole de 2010, entrera en vigueur �
l�gard dune Partie. Deux Parties ou
plus peuvent convenir que la Con-
vention, telle quamend�e par le Pro-
tocole de 2010, prendra effet pour ce
qui concerne lassistance adminis-
trative portant sur des p�riodes dim-
position ou obligations fiscales ant�-
rieures.

7. Nonobstant les dispositions du

paragraphe 6, les dispositions de la
pr�sente Convention, telle quamen-
d�e par le Protocole de 2010,
prendront effet � compter de sa date
dentr�e en vigueur � l�gard dune
Partie, pour ce qui concerne les af-
faires fiscales faisant intervenir un
acte intentionnel passible de poursu-
ites en vertu du droit p�nal de la Par-
tie requ�rante portant sur des p�rio-
des dimposition ou obligations fis-
cales ant�rieures.

Article 29
Application territoriale de la Con-
vention

1. Au moment de la signature ou

du d�p�t de son instrument de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'approba-
tion, chaque Etat peut d�signer le ou
les territoires auxquels s'appliquera
la pr�sente Convention.

2. Tout Etat peut, � tout autre mo-

ment par la suite, par une d�claration
adress�e � l'un des D�positaires,
�tendre l'application de la pr�sente
Convention � tout autre territoire d�-
sign� dans la d�claration. La Con-
vention entrera en vigueur � l'�gard

force in respect of a Party, or where
there is no taxable period, for admi-
nistrative assistance related to char-
ges to tax arising on or after 1 Janu-
ary of the year following the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into
force in respect of a Party. Any two
or more Parties may mutually agree
that the Convention, as amended by
the 2010 Protocol, shall have effect
for administrative assistance related
to earlier taxable periods or charges
to tax.

7. Notwithstanding paragraph 6,

for tax matters involving intentional
conduct which is liable to prosecu-
tion under the criminal laws of the
applicant Party, the provisions of
this Convention, as amended by the
2010 Protocol, shall have effect
from the date of entry into force in
respect of a Party in relation to ear-
lier taxable periods or charges to tax.

Article 29
Territorial application of the Con-
vention

1. Each State may, at the time of

signature, or when depositing its in-
strument of ratification, acceptance
or approval, specify the territory or
territories to which this Convention
shall apply.

2. Any State may, at any later

date, by a declaration addressed to
one of the Depositaries, extend the
application of this Convention to
any other territory specified in the
declaration. In respect of such terri-
tory, the Convention shall enter into

background image

49

SFS 2011:694

part eller senare, eller, d� n�gon be-
skattningsperiod inte f�religger, p�
handr�ckning avseende skattean-
spr�k som uppkommer den 1 januari
det �r som f�ljer n�rmast efter det �r
d� konventionen i dess lydelse enligt
2010 �rs protokoll tr�dde i kraft i
f�rh�llande till en part eller senare.
Tv� eller flera parter f�r komma
�verens om att konventionen i dess
lydelse enligt 2010 �rs protokoll ska
tilll�mpas p� handr�ckning avseende
tidigare beskattningsperioder eller
skatteanspr�k.

7.

17 Utan hinder av punkt 6, ska

best�mmelserna i denna konvention
i dess lydelse enligt 2010 �rs proto-
koll, i fr�ga om skatte�renden som
innefattar ett upps�tligt handlande
som �r straffbart enligt den ans�kan-
de partens lagstiftning, till�mpas
fr�n och med dagen f�r ikrafttr�dan-
de i f�rh�llande till en part i fr�ga
om tidigare beskattningsperioder el-
ler skatteanspr�k.

Artikel 29
Konventionens territoriella till�mp-
ning

1. Varje stat kan vid underteck-

nandet av konventionen eller vid
deponeringen av ratifikations-, god-
tagande- eller godk�nnandeinstru-
mentet ange det omr�de eller de
omr�den p� vilka denna konvention
skall till�mpas.

2. En stat kan vid en senare tid-

punkt, genom att meddela endera de-
positarien, utvidga till�mpningen av
denna konvention till omr�de som
anges i meddelandet. I fr�ga om s�-
dant omr�de skall konventionen tr�-
da i kraft den f�rsta dagen i den m�-

17

Artikel 28 punkt 7 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

50

SFS 2011:694

de ce territoire le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une p�ri-
ode de trois mois apr�s la date de r�-
ception de la d�claration par le D�-
positaire.

3. Toute d�claration faite en vertu

de l'un des deux paragraphes pr�c�-
dents pourra �tre retir�e, en ce qui
concerne tout territoire d�sign� dans
cette d�claration, par notification
adress�e � l'un des D�positaires. Le
retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une
p�riode de trois mois apr�s la date de
r�ception de la notification par le
D�positaire.

Article 30
R�serves

1. Tout Etat peut, au moment de la

signature ou au moment du d�p�t de
son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation,
d�clarer qu'il se r�serve le droit:

a. de n'accorder aucune forme

d'assistance pour les imp�ts des aut-
res Parties entrant dans l'une quel-
conque des cat�gories �num�r�es �
l'article 2, paragraphe 1, alin�a (b) �
condition que ladite Partie n'ait in-
clus dans l'annexe A de la Conven-
tion aucun de ses propres imp�ts en-
trant dans cette cat�gorie;

b. de ne pas accorder d'assistance

en mati�re de recouvrement de cr�-
ances fiscales quelconques, ou de re-
couvrement d'amendes administra-
tives soit pour tous les imp�ts soit
seulement pour les imp�ts d'une ou
plusieurs des cat�gories �num�r�es �
l'article 2, paragraphe 1;

c. de ne pas accorder d'assistance

en rapport avec des cr�ances fiscales
qui existent d�j� � la date d'entr�e en
vigueur de la Convention pour cet
Etat ou, si une r�serve a, au
pr�alable, �t� faite en vertu de
l'alin�a (a) ou (b) ci dessus, � la date

force on the first day of the month
following the expiration of a period
of three months after the date of re-
ceipt of such declaration by the De-
positary.

3. Any declaration made under

either of the two preceding para-
graphs may, in respect of any terri-
tory specified in such declaration, be
withdrawn by a notification addres-
sed to one of the Depositaries. The
withdrawal shall become effective
on the first day of the month follo-
wing the expiration of a period of
three months after the date of receipt
of such notification by the Deposi-
tary.

Article 30
Reservations

1. Any State may, at the time of

signature or when depositing its in-
strument of ratification, acceptance
or approval or at any later date,
declare that it reserves the right:

a. not to provide any form of as-

sistance in relation to the taxes of
other Parties in any of the categories
listed in sub-paragraph (b) of para-
graph 1 of Article 2, provided that it
has not included any domestic tax in
that category under Annex A of the
Convention;

b. not to provide assistance in the

recovery of any tax claim, or in the
recovery of an administrative fine,
for all taxes or only for taxes in one
or more of the categories listed in
paragraph 1 of Article 2;

c. not to provide assistance in re-

spect of any tax claim, which is in ex-
istence at the date of entry into force
of the Convention in respect of that
State or, where a reservation has pre-
viously been made under sub-
paragraph (a) or (b) above, at the

background image

51

SFS 2011:694

nad som f�ljer p� utg�ngen av en
tidrymd om tre m�nader efter den
dag d� depositarien mottagit med-
delandet.

3. Ett meddelande enligt n�gon-

dera av f�reg�ende punkter kan, i
fr�ga om omr�de som anges i med-
delandet, �tertas genom underr�ttel-
se till n�gondera depositarien. �ter-
tagande f�r verkan den f�rsta dagen i
den m�nad som f�ljer p� utg�ngen
av en tidrymd om tre m�nader efter
den dag d� depositarien mottagit un-
derr�ttelsen.

Artikel 30
Reservationer

1. Varje stat kan i samband med

undertecknandet eller deponeringen
av ratifikations-, godtagande- eller
godk�nnandeinstrumentet eller vid
en senare tidpunkt meddela att den
f�rbeh�ller sig r�tten att

a) inte bevilja n�gon form av

handr�ckning som avser andra par-
ters skatter av n�got av de slag som
anges i artikel 2 punkt 1 b), f�rutsatt
att den inte i konventionens bilaga A
tagit in egna skatter av detta slag;

b) inte bevilja handr�ckning f�r

indrivning av skattefordringar eller
administrativa p�lagor i fr�ga om
n�got slags skatter eller endast i fr�-
ga om ett eller flera av de slags skat-
ter som anges i artikel 2 punkt 1;

c) inte bevilja handr�ckning med

avsende p� skattefordran som existe-
rade vid den tidpunkt d� konventio-
nen tr�dde i kraft betr�ffande denna
stat eller, om en reservation tidigare
har gjorts enligt punkt a) eller b)
ovan, d� reservationen med avse-

background image

52

SFS 2011:694

du retrait d'une telle r�serve au sujet
des imp�ts de la cat�gorie en
question;

d. de ne pas accorder d'assistance

en mati�re de notification de docu-
ments soit pour tous les imp�ts soit
seulement pour les imp�ts d'une ou
plusieurs des cat�gories �num�r�es �
l'article 2, paragraphe 1;

e. de ne pas accepter les notifica-

tions par voie postale pr�vues � l'ar-
ticle 17, paragraphe 3.

f. dappliquer larticle 28 para-

graphe 7 exclusivement pour las-
sistance administrative couvrant les
p�riodes dimposition qui d�butent
le 1er janvier, ou apr�s le 1er janvier
de la troisi�me ann�e pr�c�dant celle
o� la Convention, telle quamend�e
par le Protocole de 2010, est entr�e
en vigueur � l�gard dune Partie, ou
en labsence de p�riode dimposi-
tion, pour lassistance administrative
portant sur des obligations fiscales
prenant naissance le 1er janvier ou
apr�s le 1er janvier de la troisi�me
ann�e pr�c�dant celle o� la Conven-
tion, telle quamend�e par le Proto-
cole de 2010, est entr�e en vigueur �
l�gard dune Partie.

2. Aucune autre r�serve n'est ad-

mise.

3. Toute Partie peut, apr�s l'entr�e

en vigueur de la Convention � son
�gard, formuler une ou plusieurs r�-
serves vis�es au paragraphe 1 dont
elle n'avait pas fait usage lors de la
ratification, acceptation ou approba-
tion. De telles r�serves entreront en
vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une p�riode de
trois mois apr�s la date de r�ception
de la r�serve par l'un des D�positai-
res.

4. Toute Partie qui a formul� une

r�serve en vertu des paragraphes 1 et
3 peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification � l'un
des D�positaires. Le retrait prendra

date of withdrawal of such a reserva-
tion in relation to taxes in the cate-
gory in question;

d. not to provide assistance in the

service of documents for all taxes or
only for taxes in one or more of the
categories listed in paragraph 1 of
Article 2;

e. not to permit the service of do-

cuments through the post as provi-
ded for in paragraph 3 of Article 17.

f. to apply paragraph 7 of Article

28 exclusively for administrative as-
sistance related to taxable periods
beginning on or after 1 January of
the third year preceding the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into
force in respect of a Party, or where
there is no taxable period, for admi-
nistrative assistance related to char-
ges to tax arising on or after 1 January
of the third year preceding the one in
which the Convention, as amended
by the 2010 Protocol, entered into
force in respect of a Party.

2. No other reservation may be

made.

3. After the entry into force of the

Convention in respect of a Party,
that Party may make one or more of
the reservations listed in paragraph 1
which it did not make at the time of
ratification, acceptance or approval.
Such reservations shall enter into
force on the first day of the month
following the expiration of a period
of three months after the date of re-
ceipt of the reservation by one of the
Depositaries.

4. Any Party which has made a re-

servation under paragraphs 1 and 3
may wholly or partly withdraw it by
means of a notification addressed to
one of the Depositaries. The

background image

53

SFS 2011:694

ende p� skatter av detta slag �ter-
togs;

d) inte bevilja handr�ckning f�r

delgivning av handlingar i fr�ga om
n�got slags skatter eller endast i fr�-
ga om ett eller flera av de slags skat-
ter som anges i artikel 2 punkt 1;

e) inte till�ta delgivning av hand-

lingar per post enligt artikel 17
punkt 3.

f)

18 att till�mpa artikel 28 punkt 7

uteslutande p� handr�ckning avse-
ende beskattningsperioder som b�r-
jar den 1 januari tredje �ret f�re det
�r d� konventionen i dess lydelse en-
ligt 2010 �rs protokoll tr�dde i kraft i
f�rh�llande till en part eller senare
eller, d� n�gon beskattningsperiod
inte f�religger, avseende skattean-
spr�k som uppkommer den 1 januari
tredje �ret f�re det �r under vilket
konventionen i dess lydelse enligt
2010 �rs protokoll tr�dde i kraft i
f�rh�llande till en part eller senare.

2. Inga andra reservationer f�r g�-

ras.

3. Sedan konventionen har tr�tt i

kraft betr�ffande en part kan denna
part g�ra en eller flera av de reserva-
tioner som anges i punkt 1 som den
inte har gjort vid tidpunkten f�r rati-
fikationen, godtagandet eller god-
k�nnandet. S�dana reservationer
skall tr�da i kraft den f�rsta dagen i
den m�nad som f�ljer p� utg�ngen
av en tidrymd om tre m�nader efter
den dag d� endera depositarien mot-
tagit reservationen.

4. Varje part som har gjort en

reservation enligt punkt 1 eller 3 kan
helt eller delvis �terta den genom
underr�ttelse till endera deposita-
rien. �tertagandet f�r verkan den

18 Artikel 30 punkt 1 f) har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

54

SFS 2011:694

effet � la date de r�ception de la noti-
fication par le D�positaire.

5. La Partie qui a formul� une r�-

serve au sujet d'une disposition de la
pr�sente Convention ne peut pr�-
tendre � l'application de cette dispo-
sition par une autre Partie; toutefois,
elle peut, si la r�serve est partielle,
pr�tendre � l'application de cette dis-
position dans la mesure o� elle l'a
accept�e.

Article 31
D�nonciation

1. Toute Partie peut, � tout mo-

ment, d�noncer la pr�sente Conven-
tion en adressant une notification �
l'un des D�positaires.

2. La d�nonciation prendra effet

le premier jour du mois qui suit l'ex-
piration d'une p�riode de trois mois
apr�s la date de r�ception de la noti-
fication par le D�positaire.

3. La Partie qui d�nonce la pr�-

sente Convention reste li�e par l'ar-
ticle 22 tant qu'elle conserve en sa
possession des informations, docu-
ments ou autres renseignements ob-
tenus en application de la Conven-
tion.

Article 32
D�positaires et leurs fonctions

1. Le D�positaire aupr�s duquel

un acte, notification ou communica-
tion sera accompli notifiera aux
Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope et aux pays Membres de
l'OCDE et � toute Partie � la pr�sen-
te Convention:

a. toute signature;
b. le d�p�t de tout instrument de

ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation;

c. toute date d'entr�e en vigueur

de la pr�sente Convention confor-
m�ment aux dispositions des articles
28 et 29;

withdrawal shall take effect on the
date of receipt of such notification
by the Depositary in question.

5. A Party which has made a re-

servation in respect of a provision of
this Convention may not require the
application of that provision by any
other Party; it may, however, if its
reservation is partial, require the
application of that provision insofar
as it has itself accepted it.

Article 31
Denunciation

1. Any Party may, at any time,

denounce this Convention by means
of a notification addressed to one of
the Depositaries.

2. Such denunciation shall be-

come effective on the first day of the
month following the expiration of a
period of three months after the date
of receipt of the notification by the
Depositary.

3. Any Party which denounces the

Convention shall remain bound by
the provisions of Article 22 for as
long as it retains in its possession
any documents or information obtai-
ned under the Convention.

Article 32
Depositaries and their functions

1. The Depositary with whom an

act, notification or communication
has been accomplished, shall notify
the member States of the Council of
Europe and the Member countries of
OECD and any Party to this Con-
vention of:

a. any signature;
b. the deposit of any instrument of

ratification, acceptance or approval;

c. any date of entry into force of

this Convention in accordance with
the provisions of Articles 28 and 29;

background image

55

SFS 2011:694

dag d� ifr�gavarande depositarie
mottar underr�ttelsen.

5. En part som har gjort en reser-

vation med avsende p� en best�m-
melse i denna konvention f�r inte
kr�va att en annan part skall till�mpa
denna best�mmelse; den kan emel-
lertid, om dess reservation �r par-
tiell, kr�va att best�mmelsen till�m-
pas i den utstr�ckning som den sj�lv
har godtagit best�mmelsen.

Artikel 31
Upps�gning

1. Varje part kan n�r som helst s�-

ga upp denna konvention genom un-
derr�ttelse adresserad till endera de-
positarien.

2. Upps�gningen f�r verkan den

f�rsta dagen i den m�nad som f�ljer
p� utg�ngen av en tidrymd om tre
m�nader efter den dag depositarien
mottagit underr�ttelsen.

3. En part som s�ger upp konven-

tionen skall f�rbli bunden av be-
st�mmelserna i artikel 22 s� l�nge
som denna part innehar handlingar
eller upplysningar som erh�llits en-
ligt konventionen.

Artikel 32
Depositarierna och deras uppgifter

1.

19 Den depositarie som mottagit

instrument, underr�ttelse eller med-
delande skall underr�tta Europar�-
dets medlemsstater och OECD:s
medlemsl�nder och varje part som �r
ansluten till konventionen om:

a) undertecknanden;
b) deponeringar av ratifikations-,

godtagande- eller godk�nnandein-
strument;

c) dagen f�r ikrafttr�dandet av

denna konvention enligt best�m-
melserna i artiklarna 28 och 29;

19 Artikel 32 punkt 1 har f�tt denna lydelse genom 2010 �rs protokoll.

background image

56

SFS 2011:694

d. toute d�claration formul�e en

application des dispositions de l'ar-
ticle 4, paragraphe 3 ou de l'article 9,
paragraphe 3 et le retrait desdites d�-
clarations;

e. toute r�serve formul�e en

application des dispositions de l'arti-
cle 30 et le retrait de toute r�serve
effectu� en application des disposi-
tions de l'article 30, paragraphe 4;

f. toute notification re�ue en app-

lication des dispositions de l'article
2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, pa-
ragraphe 3, de l'article 29 ou de l'ar-
ticle 3l, paragraphe 1;

g. tout autre acte, notification ou

communication ayant trait � la pr�-
sente Convention.

2. Le D�positaire qui re�oit une

communication ou qui effectue une
notification conform�ment au para-
graphe 1 en informera imm�diate-
ment l'autre D�positaire.

En foi de quoi, les soussign�s, d�-

ment autoris�s � cet effet, ont sign�
la pr�sente Convention.

Fait � Strasbourg, le en fran�ais et

en anglais, les deux textes faisant
�galement foi, en deux exemplaires
dont l'un sera d�pos� dans les archi-
ves du Conseil de l'Europe et l'autre
dans les archives de l'OCDE. Les
Secr�taires G�n�raux du Conseil de
l'Europe et de l'OCDE en communi-
queront copie certifi�e conforme �
chacun des Etats membres du Con-
seil de l'Europe et des pays Membres
de l'OCDE.

d. any declaration made in pursu-

ance of the provisions of paragraph
3 of Article 4 or paragraph 3 of Ar-
ticle 9 and the withdrawal of any
such declaration;

e. any reservation made in

pursuance of the provisions of Ar-
ticle 30 and the withdrawal of any
reservation effected in pursuance of
the provisions of paragraph 4 of
Article 30;

f. any notification received in pur-

suance of the provisions of paragraph
3 or 4 of Article 2, paragraph 3 of
Article 3, Article 29 or paragraph 1
of Article 31;

g. any other act, notification or

communication relating to this Con-
vention.

2. The Depositary receiving a

communication or making a
notification in pursuance of the
provisions of paragraph 1 shall
inform immediately the other
Depositary thereof.

In witness whereof the

undersigned, being duly authorised
thereto, have signed this
Convention.

Done at Strasbourg, the in Eng-

lish and French, both texts being
equally authentic, in two copies of
which one shall be deposited in the
archives of the Council of Europe
and the other in the archives of
OECD. The Secretaries General of
the Council of Europe and of OECD
shall transmit certified copies to
each member State of the Council of
Europe and Member country of
OECD.

background image

57

SFS 2011:694

d) f�rklaring enligt best�mmelser-

na i artikel 4 punkt 3 eller artikel 9
punkt 3 och �tertagande av s�dan
f�rklaring;

e) reservationer enligt best�m-

melserna i artikel 30 och �tertagande
av reservation enligt best�mmel-
serna i artikel 30 punkt 4;

f) underr�ttelse enligt best�m-

melserna i artikel 2 punkt 3 eller 4,
artikel 3 punkt 3, artikel 29 eller arti-
kel 31 punkt 1;

g) andra handlingar, underr�ttel-

ser eller meddelanden som h�nf�r
sig till denna konvention.

2. En depositarie som mottar

meddelande eller ger underr�ttelse
enligt best�mmelserna i punkt 1
skall omedelbart underr�tta den an-
dra depositarien om detta.

Till bekr�ftelse h�rav har under-

tecknade, d�rtill vederb�rligen be-
myndigade, undertecknat konventio-
nen.

Som skedde i Strasbourg, den p�

engelska och franska spr�ket, vilka
b�da texter har lika vitsord, i tv� ex-
emplar, varav det ena skall depone-
ras i Europar�dets arkiv och det an-
dra i OECD:s arkiv. Generalsekrete-
rarna i Europar�det respektive
OECD skall �vers�nda bestyrkta ko-
pior till alla Europar�dets medlems-
stater och OECD:s medlemsl�nder.

background image

58

SFS 2011:694

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annex A

Annex B

Annex C

Imp�ts auxquels
s'applique la Con-
vention
(Article 2, para-
graphe 2 de la
Convention)

Autorit�s comp�-
tentes
(Article 3, para-
graphe 1 (d) de la
Convention)

D�finition du
terme �ressortis-
sant� aux fins de
la Convention
(Article 3, para-
graphe 1 (e) de la
Convention)

Taxes to which the
Convention would
apply
(Paragraph 2 of
Article 2 of the
Convention)

Competent autho-
rities
(Paragraph 1 (d)
of Article 3 of the
Convention)

Definition of the
word National
for the purpose of
the Convention
(Paragraph 1 (e) of
Article 3 of the
Convention)

background image

59

SFS 2011:694

Bilaga A

Bilaga B

Bilaga C

Skatter p� vilka kon-
ventionen tilll�mpas
(Artikel 2 punkt 2 av
konventionen)

Beh�riga myndighe-
ter
(Artikel 3 punkt 1 d)
av konventionen)

Definition av ut-
trycket medborga-
re vid tilll�mp-
ningen av konven-
tionen
(Artikel 3 punkt 1 e)
av konventionen)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;