SFS 2012:494 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

120494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.