SFS 2013:1143 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

131143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DNDEFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNDEFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DNDEFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DNDEFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DNDEFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i tandv�rdslagen (1985:125);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i tandv�rdslagen (1985:125) ska</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">inf�ras en ny paragraf, 13 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I landstingen ska det finnas m�jlighet till anst�llning f�r tandl�kares</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">specialiseringstj�nstg�ring enligt patients�kerhetslagen (2010:659) i en om-<br/>fattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandl�kare med<br/>specialistkompetens i klinisk verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Tidigare 13 � upph�vd genom 1996:788.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1143</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i tandv�rdslagen (1985:125);

utf�rdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i tandv�rdslagen (1985:125) ska

inf�ras en ny paragraf, 13 �, av f�ljande lydelse.

13 �

2

I landstingen ska det finnas m�jlighet till anst�llning f�r tandl�kares

specialiseringstj�nstg�ring enligt patients�kerhetslagen (2010:659) i en om-
fattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandl�kare med
specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

2 Tidigare 13 � upph�vd genom 1996:788.

SFS 2013:1143

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;