SFS 2013:405 Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

130405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.