SFS 2013:408 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

130408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.