SFS 2013:410 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

130410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.