SFS 2013:411 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

130411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.