SFS 2013:425 Lag om ändring i brottsbalken

130425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.