SFS 2013:426 Lag om ändring i jordabalken

130426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.