SFS 2013:433 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

130433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.