SFS 2013:451 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

130451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.