SFS 2013:453 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

130453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.