SFS 2013:459 Lag om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

130459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HIFBKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HIFBKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HIFBKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HIFBKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HIFBKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2013:86) om �ndring i <br/>f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 35 � f�rvaltningsprocesslagen</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(1971:291) i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2013:86) om �ndring i<br/>n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �verklagande av kammarr�ttens beslut i ett m�l som har inletts i</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kammarr�tten genom �verklagande, underst�llning eller ans�kan pr�vas av<br/>H�gsta f�rvaltningsdomstolen endast om pr�vningstillst�nd har meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om pr�vningstillst�nd inte meddelas, st�r kammarr�ttens beslut fast. En</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">upplysning om detta ska tas in i H�gsta f�rvaltningsdomstolens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">F�rsta stycket g�ller inte<br/>1. talan som Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekanslern f�r i m�l om</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">disciplinansvar eller om �terkallelse eller begr�nsning av beh�righet att ut�va<br/>yrke inom h�lso- och sjukv�rden, tandv�rden, detaljhandeln med l�kemedel<br/>eller djurens h�lso- och sjukv�rd, eller</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. talan som Justitiekanslern f�r i m�l enligt kreditupplysningslagen</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:1173) eller inkassolagen (1974:182). </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:459</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2013:86) om �ndring i
f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

utf�rdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 35 � f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291) i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2013:86) om �ndring i
n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.

35 �

Ett �verklagande av kammarr�ttens beslut i ett m�l som har inletts i

kammarr�tten genom �verklagande, underst�llning eller ans�kan pr�vas av
H�gsta f�rvaltningsdomstolen endast om pr�vningstillst�nd har meddelats.

Om pr�vningstillst�nd inte meddelas, st�r kammarr�ttens beslut fast. En

upplysning om detta ska tas in i H�gsta f�rvaltningsdomstolens beslut.

F�rsta stycket g�ller inte
1. talan som Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekanslern f�r i m�l om

disciplinansvar eller om �terkallelse eller begr�nsning av beh�righet att ut�va
yrke inom h�lso- och sjukv�rden, tandv�rden, detaljhandeln med l�kemedel
eller djurens h�lso- och sjukv�rd, eller

2. talan som Justitiekanslern f�r i m�l enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173) eller inkassolagen (1974:182).

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.

SFS 2013:459

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;