SFS 2013:459 Lag om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

130459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.