SFS 2013:489 Lag om ändring i jordabalken

130489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.