SFS 2013:490 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

130490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.