SFS 2013:491 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

130491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.