SFS 2013:514 Lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

130514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.