SFS 2013:844 Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

130844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.