SFS 2013:861 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

130861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.