SFS 2013:956 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

130956.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PJADPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PJADPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PJADPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PJADPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PJADPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PJADPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PJADOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 26 �� lagen (1994:1564) om alko-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">holskatt ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt ska betalas f�r �l som h�nf�rs till KN-nr 2203 om alkoholhalten</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger 0,5 volymprocent.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt ska �ven betalas f�r produkter inneh�llande en blandning av �l och</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">icke-alkoholhaltig dryck h�nf�rlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland-<br/>ningen �verstiger 0,5 volymprocent.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Skatt tas ut per liter med 1,78 kronor f�r varje volymprocent alkohol.<br/>F�r �l med en alkoholhalt om h�gst 2,8 volymprocent tas skatt ut med</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">0 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt ska betalas f�r vin som h�nf�rs till KN-nr 2204 och 2205 om</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">alkoholhalten uppkommit enbart genom j�sning och</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. alkoholhalten �verstiger 1,2 volymprocent men uppg�r till h�gst 15 vo-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lymprocent, eller</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. alkoholhalten �verstiger 15 volymprocent men uppg�r till h�gst 18 vo-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lymprocent och vinet producerats utan tillsatser.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Skatt tas ut per liter f�r<br/>drycker med en alkoholhalt �ver 2,25 men inte �ver 4,5 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">8,11 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">drycker med en alkoholhalt �ver 4,5 men inte �ver 7 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">11,98 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">drycker med en alkoholhalt �ver 7 men inte �ver 8,5 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">16,49 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">drycker med en alkoholhalt �ver 8,5 men inte �ver 15 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">23,09 kronor, och f�r </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">drycker med en alkoholhalt �ver 15 men inte �ver 18 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">48,33 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r vin med en alkoholhalt om h�gst 2,25 volymprocent tas skatt ut med</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">0 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:833px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt ska betalas f�r andra j�sta drycker �n vin eller �l som h�nf�rs till</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">KN-nr 2206 samt s�dana drycker som h�nf�rs till KN-nr 2204 och 2205 men</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:1386.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2007:1386.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2007:1386.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:956</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:956</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 �, om alkoholhalten �verstiger 1,2<br/>men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten �verstiger 10 men inte 15<br/>volymprocent under f�ruts�ttning att alkoholhalten uteslutande har uppkom-<br/>mit genom j�sning.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">Skatt tas ut per liter f�r<br/>drycker med en alkoholhalt �ver 2,25 men inte �ver 4,5 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">8,11 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">drycker med en alkoholhalt �ver 4,5 men inte �ver 7 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">11,98 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">drycker med en alkoholhalt �ver 7 men inte �ver 8,5 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">16,49 kronor, och f�r</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">drycker med en alkoholhalt �ver 8,5 men inte �ver 15 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">23,09 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r andra j�sta drycker med en alkoholhalt om h�gst 2,25 volymprocent tas</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skatt ut med 0 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatt ska betalas f�r mellanklassprodukter med en alkoholhalt �ver 1,2</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">men inte �ver 22 volymprocent som h�nf�rs till KN-nr 2204, 2205 och 2206<br/>men som inte beskattas enligt 24 ��.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">Skatt tas ut per liter f�r <br/>drycker med en alkoholhalt om h�gst 15 volymprocent med 29,10 kronor,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�r </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">drycker med en alkoholhalt �ver 15 volymprocent med 48,33 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatt ska betalas f�r varor h�nf�rliga till KN-nr 2207 och 2208 med en</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">alkoholhalt �verstigande 1,2 volymprocent �ven om dessa ing�r i en vara som<br/>h�nf�rs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska �ven betalas f�r drycker som h�n-<br/>f�rs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten �verstiger 22 volym-<br/>procent. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatt tas ut med 506,42 kronor per liter ren alkohol.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre best�mmelser g�ller fort-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">farande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1998:595.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 1998:595.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 26 �� lagen (1994:1564) om alko-

holskatt ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Skatt ska betalas f�r �l som h�nf�rs till KN-nr 2203 om alkoholhalten

�verstiger 0,5 volymprocent.

Skatt ska �ven betalas f�r produkter inneh�llande en blandning av �l och

icke-alkoholhaltig dryck h�nf�rlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i bland-
ningen �verstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 1,78 kronor f�r varje volymprocent alkohol.
F�r �l med en alkoholhalt om h�gst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

3 �

3

Skatt ska betalas f�r vin som h�nf�rs till KN-nr 2204 och 2205 om

alkoholhalten uppkommit enbart genom j�sning och

1. alkoholhalten �verstiger 1,2 volymprocent men uppg�r till h�gst 15 vo-

lymprocent, eller

2. alkoholhalten �verstiger 15 volymprocent men uppg�r till h�gst 18 vo-

lymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter f�r
drycker med en alkoholhalt �ver 2,25 men inte �ver 4,5 volymprocent med

8,11 kronor,

drycker med en alkoholhalt �ver 4,5 men inte �ver 7 volymprocent med

11,98 kronor,

drycker med en alkoholhalt �ver 7 men inte �ver 8,5 volymprocent med

16,49 kronor,

drycker med en alkoholhalt �ver 8,5 men inte �ver 15 volymprocent med

23,09 kronor, och f�r

drycker med en alkoholhalt �ver 15 men inte �ver 18 volymprocent med

48,33 kronor.

F�r vin med en alkoholhalt om h�gst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

4 �

4

Skatt ska betalas f�r andra j�sta drycker �n vin eller �l som h�nf�rs till

KN-nr 2206 samt s�dana drycker som h�nf�rs till KN-nr 2204 och 2205 men

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/12:56.

2 Senaste lydelse 2007:1386.

3 Senaste lydelse 2007:1386.

4 Senaste lydelse 2007:1386.

SFS 2013:956

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:956

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 �, om alkoholhalten �verstiger 1,2
men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten �verstiger 10 men inte 15
volymprocent under f�ruts�ttning att alkoholhalten uteslutande har uppkom-
mit genom j�sning.

Skatt tas ut per liter f�r
drycker med en alkoholhalt �ver 2,25 men inte �ver 4,5 volymprocent med

8,11 kronor,

drycker med en alkoholhalt �ver 4,5 men inte �ver 7 volymprocent med

11,98 kronor,

drycker med en alkoholhalt �ver 7 men inte �ver 8,5 volymprocent med

16,49 kronor, och f�r

drycker med en alkoholhalt �ver 8,5 men inte �ver 15 volymprocent med

23,09 kronor.

F�r andra j�sta drycker med en alkoholhalt om h�gst 2,25 volymprocent tas

skatt ut med 0 kronor.

5 �

5

Skatt ska betalas f�r mellanklassprodukter med en alkoholhalt �ver 1,2

men inte �ver 22 volymprocent som h�nf�rs till KN-nr 2204, 2205 och 2206
men som inte beskattas enligt 24 ��.

Skatt tas ut per liter f�r
drycker med en alkoholhalt om h�gst 15 volymprocent med 29,10 kronor,

och f�r

drycker med en alkoholhalt �ver 15 volymprocent med 48,33 kronor.

6 �

6

Skatt ska betalas f�r varor h�nf�rliga till KN-nr 2207 och 2208 med en

alkoholhalt �verstigande 1,2 volymprocent �ven om dessa ing�r i en vara som
h�nf�rs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska �ven betalas f�r drycker som h�n-
f�rs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten �verstiger 22 volym-
procent.

Skatt tas ut med 506,42 kronor per liter ren alkohol.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014. �ldre best�mmelser g�ller fort-

farande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 1998:595.

6 Senaste lydelse 1998:595.

;