SFS 2013:960 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

130960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft77{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft88{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:PLNDEA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:7px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:12px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:8px;font-family:PLNDDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1229)</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 7 kap. 314 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 ��</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt rubrikerna n�rmast efter 7 kap. 2 och 6 �� ska utg�,</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 7 �, 3 kap. 1 �, 7 kap. 1, 16, 18 och 21 ��, 11 kap. 17 och</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">47 ��, 33 kap. 3 �, 57 kap. 11, 16 och 19 ��, 63 kap. 3 a och 11 ��, 65 kap.<br/>5 �, 67 kap. 7 och 24 �� samt rubriken n�rmast f�re 63 kap. 11 � ska ha f�l-<br/>jande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att punkt 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2001:1175) om �nd-</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tio nya paragrafer, 7 kap. 311 �� och</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">57 kap. 19 a � samt n�rmast f�re 7 kap. 3, 4, 5, 6 och 10 �� och n�rmast efter<br/>7 kap. 2 � nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Juridiska personers skatt ska ber�knas p� den beskattningsbara inkoms-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ten. Denna ska ber�knas p� f�ljande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�verskottet i inkomstslaget n�ringsverksamhet minskas med allm�nna av-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">drag. Det �terst�ende beloppet avrundas ned�t till helt tiotal kronor och �r den<br/>fastst�llda och den beskattningsbara inkomsten.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dana ideella f�reningar och registrerade trossamfund som uppfyller</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">kraven i 7 kap. 46 och 10 �� minskas den fastst�llda inkomsten med grund-<br/>avdrag. Det belopp som �terst�r �r den beskattningsbara inkomsten.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Detta kapitel g�ller f�r fysiska personer. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Det finns best�mmelser om <br/> obegr�nsat skattskyldiga i 316 ��, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Lagen omtryckt 2008:803.<br/>Senaste lydelse av<br/>7 kap. 6 � 2011:1271<br/>7 kap. 10 � 2011:1271<br/>7 kap. 11 � 2011:1256.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2011:1256.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4 �ndringen inneb�r att fj�rde stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"> begr�nsat skattskyldiga i 1721 ��, och <br/> skattskyldighet f�r �verl�tna pensioner eller andra periodiska inkomster i</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">22 och 23 ��.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r d�dsbon finns s�rskilda best�mmelser i 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I detta kapitel finns best�mmelser om undantag fr�n skattskyldighet f�r </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"> staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 �,<br/> stiftelser, ideella f�reningar och registrerade trossamfund i 311 ��,<br/> vissa andra juridiska personer i 1520 ��, och <br/> �gare av vissa fastigheter i 21 �.<br/>Vad som s�gs om ett registrerat trossamfund g�ller �ven f�r sj�lvst�ndiga</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">organisatoriska delar av ett s�dant samfund.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om begr�nsat skattskyldiga g�ller best�mmelserna de inkomster</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som de �r skattskyldiga f�r enligt 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Stiftelser, ideella f�reningar och registrerade trossamfund</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Skattskyldighet</i></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Stiftelser som uppfyller �ndam�ls-, verksamhets- och fullf�ljdskraven i</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">46 �� samt ideella f�reningar och registrerade trossamfund som f�rutom<br/>dessa krav �ven uppfyller �ppenhetskravet i 10 � �r, med undantag f�r kapi-<br/>talvinster och kapitalf�rluster, skattskyldiga bara f�r inkomst av s�dan n�-<br/>ringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�reningar och trossamfund som uppfyller kraven i 46 och 10 �� �r dock</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inte skattskyldiga f�r </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. s�dan inkomst som kommer fr�n en sj�lvst�ndig n�ringsverksamhet eller</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">en s�rskild f�rvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvud-<br/>saklig del kommer fr�n</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> verksamhet som �r ett direkt led i fr�mjandet av s�dana �ndam�l som av-</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ses i 4 � eller som har annan naturlig anknytning till s�dana �ndam�l, eller</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> verksamhet som av h�vd utnyttjats som finansieringsk�lla f�r ideellt ar-</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bete, eller</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. inkomst fr�n innehav av en fastighet som tillh�r f�reningen eller tros-</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">samfundet och som anv�nds i verksamheten p� s�dant s�tt som anges i 3 kap.<br/>4 � fastighetstaxeringslagen (1979:1152).</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>�ndam�lskravet</i></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Stiftelsen, den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ska ha ett eller flera allm�nnyttiga �ndam�l. Med allm�nnyttigt �ndam�l avses<br/>ett �ndam�l som fr�mjar</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"> idrott, <br/> kultur,<br/> milj�v�rd,<br/> omsorg om barn och ungdom,<br/> politisk verksamhet,<br/> religi�s verksamhet,<br/> sjukv�rd,</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34"> social hj�lpverksamhet,<br/> Sveriges f�rsvar och krisberedskap i samverkan med myndighet,<br/> utbildning,<br/> vetenskaplig forskning, eller<br/> en annan likv�rdig verksamhet.<br/>Stiftelsens �ndam�l f�r inte vara begr�nsat till vissa familjer eller best�mda</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">personer. F�reningens eller trossamfundets �ndam�l f�r inte vara begr�nsat<br/>till vissa familjers, medlemmars eller andra best�mda personers ekonomiska<br/>intressen.</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Verksamhetskravet</i></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Stiftelsen, den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ska i den verksamhet som bedrivs under beskattnings�ret uteslutande eller s�<br/>gott som uteslutande fr�mja ett eller flera s�dana �ndam�l som anges i 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om verksamhetskravet inte �r uppfyllt under beskattnings�ret, f�r h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts �ret f�re beskattnings�ret, be-<br/>skattnings�ret samt det n�rmast f�ljande beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Fullf�ljdskravet</i></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Stiftelsen, den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ska under beskattnings�ret i sk�lig omfattning anv�nda sina int�kter f�r ett<br/>eller flera allm�nnyttiga �ndam�l enligt 4 �. H�nsyn f�r �ven tas till hur int�k-<br/>terna sammantaget har anv�nts under en period av flera beskattnings�r. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Fullf�ljdskravet �r uppfyllt �ven om stiftelsen, f�reningen eller trossamfun-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">det under beskattnings�ret inte har anv�nt sina int�kter i tillr�cklig omfatt-<br/>ning, om detta f�rh�llande kan antas vara tillf�lligt. Vid denna bed�mning ska<br/>h�nsyn tas till om kravet har uppfyllts de f�reg�ende beskattnings�ren samt<br/>f�ruts�ttningarna f�r att det kommer att uppfyllas under det n�rmast f�ljande<br/>beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid bed�mningen av om fullf�ljdskravet �r uppfyllt ska s�dana int�kter</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">beaktas som enligt 3 � inte ska tas upp till beskattning, dock med undantag f�r<br/>schablonint�kter enligt 42 kap. 43 � och kapitalvinster. �ven f�ljande int�kter<br/>ska beaktas, om int�kterna inte ska tas upp till beskattning enligt denna lag:</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Medlemsavgifter och andra avgifter f�r deltagande i den allm�nnyttiga</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">2. St�d eller bidrag.<br/>3. F�rv�rv genom testamente eller g�va.<br/>Int�kter som avses i f�rsta stycket 2 och 3 ska dock beaktas bara om det</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">framg�r av omst�ndigheterna att avsikten �r att de ska anv�ndas direkt f�r<br/>verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Int�kter som avses i f�rsta stycket ska minskas med kostnader f�r att f�r-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">v�rva och bibeh�lla dessa int�kter.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket f�r medge undantag fr�n fullf�ljdskravet f�r en ideell f�r-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ening eller ett registrerat trossamfund som avser att f�rv�rva en fastighet eller<br/>annan anl�ggning som �r avsedd f�r den ideella verksamheten. Detsamma<br/>g�ller om en f�rening eller ett trossamfund avser att genomf�ra omfattande</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">byggnads-, reparations- eller anl�ggningsarbeten p� en fastighet som anv�nds<br/>av f�reningen eller trossamfundet. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslutet f�r avse h�gst fem beskattnings�r i f�ljd. Det f�r f�renas med vill-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">kor att f�reningen eller trossamfundet ska st�lla s�kerhet eller liknande f�r<br/>den inkomstskatt som kan komma att p�f�ras f�reningen eller trossamfundet<br/>p� grund av ompr�vning av besluten om slutlig skatt f�r de �r som beslutet<br/>avser, om det upph�r att g�lla enligt 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Skatteverkets beslut f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet inte</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">inom f�reskriven tid har genomf�rt den avsedda investeringen eller inte har<br/>iakttagit n�got annat villkor i beslutet, ska skattskyldigheten pr�vas som om<br/>undantaget inte hade medgetts.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�ppenhetskravet</i></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">En ideell f�rening eller ett registrerat trossamfund f�r inte v�gra n�gon</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">intr�de som medlem, om det inte finns s�rskilda sk�l f�r det med h�nsyn till<br/>arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Ideella f�reningars central-, distrikts- eller samarbetsorganisationer an-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">ses som �ppna om deras medlemmar utg�rs av f�reningar som uppfyller kra-<br/>vet i 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett registrerat trossamfund anses som �ppet om den del av trossamfundet</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">d�r medlemsantagning sker uppfyller kravet i 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft44">5</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">F�ljande juridiska personer �r skattskyldiga bara f�r inkomst p� grund</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">av innehav av fastigheter:</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47"> akademier,<br/> allm�nna undervisningsverk,<br/> studentk�rer vid statliga universitet och h�gskolor som avses i 4 kap. 8 �</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">h�gskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds<br/>universitet som avses i 4 kap. 15 � h�gskolelagen samt samarbetsorgan f�r s�-<br/>dana sammanslutningar med �ndam�l att sk�ta de uppgifter som sammanslut-<br/>ningarna enligt h�gskolelagen eller f�reskrift som meddelats med st�d av<br/>h�gskolelagen ansvarar f�r,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> regionala utvecklingsbolag som med st�d av 1 � lagen (1994:77) om be-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">slutander�tt f�r regionala utvecklingsbolag f�tt r�tt att pr�va fr�gor om st�d<br/>till n�ringsidkare samt moderbolag till s�dana utvecklingsbolag, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft47"> arbetsl�shetskassor,<br/> personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">sionsutf�stelse m.m. och vars �ndam�l uteslutande �r att l�mna underst�d vid<br/>arbetsl�shet, sjukdom, olycksfall eller utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40"> stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">och arbetstagare med �ndam�l att l�mna avg�ngsers�ttning till arbetstagare<br/>som blivit arbetsl�sa eller att fr�mja �tg�rder till f�rm�n f�r arbetstagare som<br/>blivit eller l�per risk att bli arbetsl�sa eller att l�mna underst�d vid utbildning<br/>eller att l�mna permitteringsl�neers�ttning, och</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">5 Senaste lydelse 2009:768.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50"> bolag eller andra juridiska personer som uteslutande har till uppgift att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mna permitteringsl�neers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelserna om begr�nsning i skattskyldigheten i 1517 �� till-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">l�mpas f�r stiftelser bara om fullf�ljdskravet i 6 � �r uppfyllt. Vid till�mpning<br/>av fullf�ljdskravet ska stiftelserna anses fr�mja ett allm�nnyttigt �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det finns s�rskilda krav n�r det g�ller verksamheten eller liknande, till-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">l�mpas best�mmelserna om begr�nsning i skattskyldigheten bara om stiftel-<br/>serna i sin verksamhet uteslutande eller s� gott som uteslutande uppfyller<br/>dessa krav. N�r det anges att stiftelserna uteslutande ska bedriva viss verk-<br/>samhet g�ller dock det.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">6</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">�gare av en s�dan fastighet som avses i 3 kap. 4 � fastighetstaxerings-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">lagen (1979:1152) �r inte skattskyldig f�r inkomst av fastigheten i den ut-<br/>str�ckning den anv�nds f�r �ndam�l som avses i den paragrafen.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r s�dan ideell f�rening eller registrerat trossamfund som uppfyller kra-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ven i 46 och 10 �� till�mpas dock i st�llet 3 � andra stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rm�n i form av utbildning eller annan �tg�rd som �r av betydelse f�r</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">att den skattskyldige ska kunna forts�tta att f�rv�rvsarbeta ska inte tas upp<br/>hos den som blivit eller l�per risk att inom fem �r bli arbetsl�s p� grund av<br/>omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksam-<br/>het.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rsta stycket g�ller ocks� om avsikten �r att den skattskyldige ska f� annat</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">arbete hos arbetsgivaren.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rsta och andra styckena g�ller inte f�rm�n fr�n f�mansf�retag eller f�-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">manshandelsbolag, om den anst�llde �r f�retagsledare eller del�gare i f�reta-<br/>get eller n�rst�ende till en s�dan person. Om arbetsgivaren �r en enskild n�-<br/>ringsidkare, g�ller f�rsta och andra styckena inte f�rm�n till s�dana anst�llda<br/>som �r n�rst�ende till arbetsgivaren.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>47 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Periodiska underst�d eller liknande periodiska inkomster ska inte tas</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">upp till den del givaren enligt 9 kap. 3 � eller 62 kap. 7 � inte f�r dra av det ut-<br/>betalade beloppet.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Som inkomst ska inte heller tas upp s�dana periodiska underst�d som beta-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">las ut fr�n stiftelser, ideella f�reningar eller registrerade trossamfund som �r<br/>undantagna fr�n skattskyldighet enligt 7 kap. 3 �. Detta g�ller dock bara om<br/>utbetalningen g�rs f�r att fr�mja omsorg om barn och ungdom, social hj�lp-<br/>verksamhet, utbildning eller vetenskaplig forskning.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>33 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">7</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett <i>positivt f�rdelningsbelopp</i> ber�knas genom att ett positivt kapital-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft57">underlag f�r r�ntef�rdelning multipliceras med statsl�ner�ntan vid utg�ngen<br/>av november �ret n�rmast f�re det kalender�r under vilket beskattnings�ret<br/>g�r ut �kad med sex procentenheter.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">6 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och andra styckena upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft55">7 Senaste lydelse 2011:1272.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett <i>negativt f�rdelningsbelopp</i> ber�knas genom att ett negativt kapitalun-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">derlag f�r r�ntef�rdelning multipliceras med statsl�ner�ntan vid samma tid-<br/>punkt �kad med en procentenhet.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om beskattnings�ret omfattar l�ngre eller kortare tid �n tolv m�nader, ska</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rdelningsbeloppet justeras i motsvarande m�n.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Hur kapitalunderlaget ber�knas framg�r av 820 ��.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>57 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft64">8</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">�rets gr�nsbelopp �r</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. ett belopp som motsvarar tv� och tre fj�rdedels inkomstbasbelopp f�rde-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">lat med lika belopp p� andelarna i f�retaget, eller </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft67">2. summan av <br/> underlaget f�r �rets gr�nsbelopp multiplicerat med statsl�ner�ntan �kad</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">med nio procentenheter, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60"> f�r andelar i f�mansf�retag eller f�retag som avses i 6 � l�nebaserat ut-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">rymme enligt 1619 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r tillg�ngar som avses i 2 � andra stycket ska statsl�ner�ntan i st�llet</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">�kas med en procentenhet. Best�mmelserna i f�rsta stycket 1 och i 1619 a ��<br/>g�ller inte f�r s�dana tillg�ngar.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">�rets gr�nsbelopp ber�knas vid �rets ing�ng och tillgodor�knas den som</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">�ger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel f�rv�rvas genom arv, testa-<br/>mente, g�va, bodelning eller p� liknande s�tt, intr�der f�rv�rvaren i den tidi-<br/>gare �garens situation i fr�ga om ber�kning av �rets gr�nsbelopp.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft64">9</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">Det l�nebaserade utrymmet �r 50 procent av l�neunderlaget enligt 17</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">och 18 �� och f�rdelas med lika belopp p� andelarna i f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en andel �gts under del av �ret f�re beskattnings�ret, ska bara ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">ning som betalats ut under denna tid ing� i l�neunderlaget vid ber�kningen av<br/>det l�nebaserade utrymmet f�r den andelen.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Det l�nebaserade utrymmet f�r del�garens samtliga andelar f�r inte �ver-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">stiga ett belopp som motsvarar 50 g�nger s�dan kontant ers�ttning som avses<br/>i 17 � f�rsta stycket och som del�garen eller n�gon n�rst�ende har f�tt fr�n f�-<br/>retaget och dess dotterf�retag under �ret f�re beskattnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft64">10</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft60">L�nebaserat utrymme ska ber�knas bara om </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. andels�garen �ger andelar i f�retaget som motsvarar minst fyra procent</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">av kapitalet i f�retaget, och </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. andels�garen eller n�gon n�rst�ende under �ret f�re beskattnings�ret f�tt</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft67">s�dan kontant ers�ttning som avses i 17 � f�rsta stycket fr�n f�retaget och<br/>dess dotterf�retag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det l�gsta<br/>av</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60"> sex inkomstbasbelopp med till�gg f�r fem procent av den sammanlagda</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">kontanta ers�ttningen i f�retaget och i dess dotterf�retag, och</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60"> 9,6 inkomstbasbelopp.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">8 Senaste lydelse 2011:1271.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">9 Senaste lydelse 2011:1271.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">10Senaste lydelse 2008:1343.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft70">Vid till�mpning av 1619 �� ska det med dotterf�retag avses ett f�-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">retag d�r moderf�retagets andel, direkt eller indirekt genom ett annat dotterf�-<br/>retag, �verstiger 50 procent av kapitalet i f�retaget. Om f�retaget �r ett<br/>svenskt handelsbolag eller en i utlandet del�garbeskattad juridisk person, ska<br/>det dock med dotterf�retag avses ett f�retag d�r samtliga andelar, direkt eller<br/>indirekt, �gs av moderf�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>63 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft73">11</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft70">F�r dem som vid beskattnings�rets ing�ng har fyllt 65 �r �r grundav-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">draget beloppet enligt 3 � med till�gg av f�ljande s�rskilda belopp.</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Ideella f�reningar och registrerade trossamfund</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft70">Ideella f�reningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">7 kap. 46 och 10 �� har r�tt till grundavdrag med 15 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>65 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">12</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">F�r fysiska personer �r den statliga inkomstskatten p� beskattnings-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">bara f�rv�rvsinkomster</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">11 Senaste lydelse 2012:757.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76"><i>Fastst�lld f�rv�rvsinkomst</i></p> <p style="position:absolute;top:257px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft76"><i>S�rskilt belopp</i></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger inte 0,99 pris-<br/>basbelopp</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">0,682 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 0,99 men inte<br/>1,105 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">0,880 prisbasbelopp minskat med 20 procent av<br/>den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 1,105 men inte<br/>2,72 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">0,753 prisbasbelopp minskat med 8,5 procent<br/>av den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 2,72 men inte<br/>3,11 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">0,208 prisbasbelopp �kat med 11,5 procent av<br/>den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 3,11 men inte<br/>3,69 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">21,5 procent av den fastst�llda f�rv�rvsinkoms-<br/>ten minskat med 0,103 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 3,69 men inte<br/>4,785 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">0,322 prisbasbelopp �kat med 10 procent av<br/>den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 4,785 men inte<br/>7,88 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">0,753 prisbasbelopp �kat med 1 procent av den<br/>fastst�llda f�rv�rvsinkomsten</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 7,88 men inte<br/>12,43 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft77">1,541 prisbasbelopp minskat med 9 procent av<br/>den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">�verstiger 12,43 prisbasbe-<br/>lopp</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft70">0,422 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">12 Senaste lydelse 2011:1256.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80"> 20 procent av den del av den beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">�verstiger en nedre skiktgr�ns, och</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80"> 5 procent av den del av den beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten som</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">�verstiger en �vre skiktgr�ns.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Skiktgr�nserna best�ms med utg�ngspunkt i en nedre skiktgr�ns p�</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">435 900 kronor f�r beskattnings�ret 2014 och en �vre skiktgr�ns p� 602 600<br/>kronor f�r beskattnings�ret 2014.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">F�r de d�rp� f�ljande beskattnings�ren uppg�r skiktgr�nserna till skikt-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">gr�nserna f�r det f�reg�ende beskattnings�ret multiplicerade med det j�mf�-<br/>relsetal, uttryckt i procent, som anger f�rh�llandet mellan det allm�nna prisl�-<br/>get i juni �ret f�re beskattnings�ret och prisl�get i juni andra �ret f�re beskatt-<br/>nings�ret plus tv� procentenheter. Skiktgr�nserna fastst�lls av regeringen f�re<br/>utg�ngen av �ret f�re beskattnings�ret och avrundas upp�t till helt hundratal<br/>kronor.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om en enskild n�ringsidkare enligt 1 kap. 13 � andra stycket har ett be-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">skattnings�r som inte sammanfaller med kalender�ret, ska de skiktgr�nser<br/>som g�ller vid detta beskattnings�rs utg�ng till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>67 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft83">13</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft80">F�r dem som vid beskattnings�rets ing�ng inte har fyllt 65 �r uppg�r</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">skattereduktionen f�r summan av arbetsinkomster ber�knade enligt 6 � till<br/>f�ljande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:838px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft83">14</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft80">R�tt till skattereduktion enligt 25 och 26 �� har efter beg�ran de som </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft87">1. vid beskattnings�rets utg�ng har fyllt 18 �r,<br/>2. �r obegr�nsat skattskyldiga under n�gon del av beskattnings�ret, och</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">13 Senaste lydelse 2009:1452.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft88"><i>Arbetsinkomst som <br/>beskattas i Sverige</i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft86"><i>Skattereduktion</i></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">�verstiger inte 0,91 pris-<br/>basbelopp</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft87">skillnaden mellan arbetsinkomsterna och<br/>grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen<br/>f�r kommunal inkomstskatt</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">�verstiger 0,91 men inte<br/>2,94 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft87">skillnaden mellan � ena sidan summan av 0,91<br/>prisbasbelopp och 33,2 procent av arbetsin-<br/>komsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp<br/>och � andra sidan grundavdraget, multiplicerad<br/>med skattesatsen f�r kommunal inkomstskatt</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">�verstiger 2,94 men inte<br/>8,08 prisbasbelopp</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft87">skillnaden mellan � ena sidan summan av 1,584<br/>prisbasbelopp och 11,1 procent av arbetsin-<br/>komsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp<br/>och � andra sidan grundavdraget, multiplicerad<br/>med skattesatsen f�r kommunal inkomstskatt</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">�verstiger 8,08 prisbas-<br/>belopp</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft87">skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och<br/>grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen<br/>f�r kommunal inkomstskatt</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">14 Senaste lydelse 2011:1271.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2013:960</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. har haft utgifter f�r g�va avseende fr�mjande av social hj�lpverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">eller vetenskaplig forskning till en godk�nd g�vomottagare eller ska ta upp<br/>v�rdet av s�dan g�va som inkomst.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">S�dan r�tt till skattereduktion har efter beg�ran ocks� de som �r begr�nsat</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">skattskyldiga enligt 3 kap. 18 � f�rsta stycket 1, 2 eller 3, om deras �verskott<br/>av f�rv�rvsinkomster i Sverige och i andra l�nder, uteslutande eller s� gott<br/>som uteslutande, utg�rs av �verskott av f�rv�rvsinkomster i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">�ven d�dsbon har efter beg�ran r�tt till skattereduktion f�r g�va som har</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">l�mnats f�re d�dsfallet.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3.</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft92">15 Best�mmelserna i 61 kap. 8 a � andra och tredje styckena till�mpas till</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">och med det beskattnings�r som slutar den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas p� beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">nings�r som b�rjar efter den 31 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. Best�mmelserna i 22 kap. 5 � om beskattning vid uttag ur n�ringsverk-</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">samhet ska inte till�mpas om en stiftelse vid ikrafttr�dandet blir skattskyldig<br/>enligt best�mmelserna i 7 kap. till f�ljd av den nya best�mmelsen i 7 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. Vid till�mpningen av best�mmelsen i 57 kap. 19 � 2 andra strecksatsen</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">ska f�r beskattnings�r 2014 och 2015 i st�llet f�r 9,6 inkomstbasbelopp g�lla<br/>tio inkomstbasbelopp.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft95">Linda Haggren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93">15 Senaste lydelse 2011:1271.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft100">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft100">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 7 kap. 314 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 och 14 ��

samt rubrikerna n�rmast efter 7 kap. 2 och 6 �� ska utg�,

dels att 1 kap. 7 �, 3 kap. 1 �, 7 kap. 1, 16, 18 och 21 ��, 11 kap. 17 och

47 ��, 33 kap. 3 �, 57 kap. 11, 16 och 19 ��, 63 kap. 3 a och 11 ��, 65 kap.
5 �, 67 kap. 7 och 24 �� samt rubriken n�rmast f�re 63 kap. 11 � ska ha f�l-
jande lydelse,

dels att punkt 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2001:1175) om �nd-

ring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras tio nya paragrafer, 7 kap. 311 �� och

57 kap. 19 a � samt n�rmast f�re 7 kap. 3, 4, 5, 6 och 10 �� och n�rmast efter
7 kap. 2 � nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

7 �

3

Juridiska personers skatt ska ber�knas p� den beskattningsbara inkoms-

ten. Denna ska ber�knas p� f�ljande s�tt.

�verskottet i inkomstslaget n�ringsverksamhet minskas med allm�nna av-

drag. Det �terst�ende beloppet avrundas ned�t till helt tiotal kronor och �r den
fastst�llda och den beskattningsbara inkomsten.

F�r s�dana ideella f�reningar och registrerade trossamfund som uppfyller

kraven i 7 kap. 46 och 10 �� minskas den fastst�llda inkomsten med grund-
avdrag. Det belopp som �terst�r �r den beskattningsbara inkomsten.

3 kap.

1 �

4

Detta kapitel g�ller f�r fysiska personer.

Det finns best�mmelser om
 obegr�nsat skattskyldiga i 316 ��,

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Lagen omtryckt 2008:803.
Senaste lydelse av
7 kap. 6 � 2011:1271
7 kap. 10 � 2011:1271
7 kap. 11 � 2011:1256.

3 Senaste lydelse 2011:1256.

4 �ndringen inneb�r att fj�rde stycket upph�vs.

SFS 2013:960

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:960

 begr�nsat skattskyldiga i 1721 ��, och
 skattskyldighet f�r �verl�tna pensioner eller andra periodiska inkomster i

22 och 23 ��.

F�r d�dsbon finns s�rskilda best�mmelser i 4 kap.

7 kap.

1 �

I detta kapitel finns best�mmelser om undantag fr�n skattskyldighet f�r

 staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 �,
 stiftelser, ideella f�reningar och registrerade trossamfund i 311 ��,
 vissa andra juridiska personer i 1520 ��, och
 �gare av vissa fastigheter i 21 �.
Vad som s�gs om ett registrerat trossamfund g�ller �ven f�r sj�lvst�ndiga

organisatoriska delar av ett s�dant samfund.

I fr�ga om begr�nsat skattskyldiga g�ller best�mmelserna de inkomster

som de �r skattskyldiga f�r enligt 6 kap.

Stiftelser, ideella f�reningar och registrerade trossamfund

Skattskyldighet

3 �

Stiftelser som uppfyller �ndam�ls-, verksamhets- och fullf�ljdskraven i

46 �� samt ideella f�reningar och registrerade trossamfund som f�rutom
dessa krav �ven uppfyller �ppenhetskravet i 10 � �r, med undantag f�r kapi-
talvinster och kapitalf�rluster, skattskyldiga bara f�r inkomst av s�dan n�-
ringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 �.

F�reningar och trossamfund som uppfyller kraven i 46 och 10 �� �r dock

inte skattskyldiga f�r

1. s�dan inkomst som kommer fr�n en sj�lvst�ndig n�ringsverksamhet eller

en s�rskild f�rvaltningsenhet som avser fastighet, om inkomsten till huvud-
saklig del kommer fr�n

 verksamhet som �r ett direkt led i fr�mjandet av s�dana �ndam�l som av-

ses i 4 � eller som har annan naturlig anknytning till s�dana �ndam�l, eller

 verksamhet som av h�vd utnyttjats som finansieringsk�lla f�r ideellt ar-

bete, eller

2. inkomst fr�n innehav av en fastighet som tillh�r f�reningen eller tros-

samfundet och som anv�nds i verksamheten p� s�dant s�tt som anges i 3 kap.
4 � fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

�ndam�lskravet

4 �

Stiftelsen, den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet

ska ha ett eller flera allm�nnyttiga �ndam�l. Med allm�nnyttigt �ndam�l avses
ett �ndam�l som fr�mjar

 idrott,
 kultur,
 milj�v�rd,
 omsorg om barn och ungdom,
 politisk verksamhet,
 religi�s verksamhet,
 sjukv�rd,

background image

3

SFS 2013:960

 social hj�lpverksamhet,
 Sveriges f�rsvar och krisberedskap i samverkan med myndighet,
 utbildning,
 vetenskaplig forskning, eller
 en annan likv�rdig verksamhet.
Stiftelsens �ndam�l f�r inte vara begr�nsat till vissa familjer eller best�mda

personer. F�reningens eller trossamfundets �ndam�l f�r inte vara begr�nsat
till vissa familjers, medlemmars eller andra best�mda personers ekonomiska
intressen.

Verksamhetskravet

5 �

Stiftelsen, den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet

ska i den verksamhet som bedrivs under beskattnings�ret uteslutande eller s�
gott som uteslutande fr�mja ett eller flera s�dana �ndam�l som anges i 4 �.

Om verksamhetskravet inte �r uppfyllt under beskattnings�ret, f�r h�nsyn

tas till hur kravet sammantaget har uppfyllts �ret f�re beskattnings�ret, be-
skattnings�ret samt det n�rmast f�ljande beskattnings�ret.

Fullf�ljdskravet

6 �

Stiftelsen, den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet

ska under beskattnings�ret i sk�lig omfattning anv�nda sina int�kter f�r ett
eller flera allm�nnyttiga �ndam�l enligt 4 �. H�nsyn f�r �ven tas till hur int�k-
terna sammantaget har anv�nts under en period av flera beskattnings�r.

Fullf�ljdskravet �r uppfyllt �ven om stiftelsen, f�reningen eller trossamfun-

det under beskattnings�ret inte har anv�nt sina int�kter i tillr�cklig omfatt-
ning, om detta f�rh�llande kan antas vara tillf�lligt. Vid denna bed�mning ska
h�nsyn tas till om kravet har uppfyllts de f�reg�ende beskattnings�ren samt
f�ruts�ttningarna f�r att det kommer att uppfyllas under det n�rmast f�ljande
beskattnings�ret.

7 �

Vid bed�mningen av om fullf�ljdskravet �r uppfyllt ska s�dana int�kter

beaktas som enligt 3 � inte ska tas upp till beskattning, dock med undantag f�r
schablonint�kter enligt 42 kap. 43 � och kapitalvinster. �ven f�ljande int�kter
ska beaktas, om int�kterna inte ska tas upp till beskattning enligt denna lag:

1. Medlemsavgifter och andra avgifter f�r deltagande i den allm�nnyttiga

verksamheten.

2. St�d eller bidrag.
3. F�rv�rv genom testamente eller g�va.
Int�kter som avses i f�rsta stycket 2 och 3 ska dock beaktas bara om det

framg�r av omst�ndigheterna att avsikten �r att de ska anv�ndas direkt f�r
verksamheten.

Int�kter som avses i f�rsta stycket ska minskas med kostnader f�r att f�r-

v�rva och bibeh�lla dessa int�kter.

8 �

Skatteverket f�r medge undantag fr�n fullf�ljdskravet f�r en ideell f�r-

ening eller ett registrerat trossamfund som avser att f�rv�rva en fastighet eller
annan anl�ggning som �r avsedd f�r den ideella verksamheten. Detsamma
g�ller om en f�rening eller ett trossamfund avser att genomf�ra omfattande

background image

4

SFS 2013:960

byggnads-, reparations- eller anl�ggningsarbeten p� en fastighet som anv�nds
av f�reningen eller trossamfundet.

Beslutet f�r avse h�gst fem beskattnings�r i f�ljd. Det f�r f�renas med vill-

kor att f�reningen eller trossamfundet ska st�lla s�kerhet eller liknande f�r
den inkomstskatt som kan komma att p�f�ras f�reningen eller trossamfundet
p� grund av ompr�vning av besluten om slutlig skatt f�r de �r som beslutet
avser, om det upph�r att g�lla enligt 9 �.

Skatteverkets beslut f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�v-

ningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

9 �

Om den ideella f�reningen eller det registrerade trossamfundet inte

inom f�reskriven tid har genomf�rt den avsedda investeringen eller inte har
iakttagit n�got annat villkor i beslutet, ska skattskyldigheten pr�vas som om
undantaget inte hade medgetts.

�ppenhetskravet

10 �

En ideell f�rening eller ett registrerat trossamfund f�r inte v�gra n�gon

intr�de som medlem, om det inte finns s�rskilda sk�l f�r det med h�nsyn till
arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.

11 �

Ideella f�reningars central-, distrikts- eller samarbetsorganisationer an-

ses som �ppna om deras medlemmar utg�rs av f�reningar som uppfyller kra-
vet i 10 �.

Ett registrerat trossamfund anses som �ppet om den del av trossamfundet

d�r medlemsantagning sker uppfyller kravet i 10 �.

16 �

5

F�ljande juridiska personer �r skattskyldiga bara f�r inkomst p� grund

av innehav av fastigheter:

 akademier,
 allm�nna undervisningsverk,
 studentk�rer vid statliga universitet och h�gskolor som avses i 4 kap. 8 �

h�gskolelagen (1992:1434) och nationer vid Uppsala universitet eller Lunds
universitet som avses i 4 kap. 15 � h�gskolelagen samt samarbetsorgan f�r s�-
dana sammanslutningar med �ndam�l att sk�ta de uppgifter som sammanslut-
ningarna enligt h�gskolelagen eller f�reskrift som meddelats med st�d av
h�gskolelagen ansvarar f�r,

 regionala utvecklingsbolag som med st�d av 1 � lagen (1994:77) om be-

slutander�tt f�r regionala utvecklingsbolag f�tt r�tt att pr�va fr�gor om st�d
till n�ringsidkare samt moderbolag till s�dana utvecklingsbolag,

 arbetsl�shetskassor,
 personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutf�stelse m.m. och vars �ndam�l uteslutande �r att l�mna underst�d vid
arbetsl�shet, sjukdom, olycksfall eller utbildning,

 stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare

och arbetstagare med �ndam�l att l�mna avg�ngsers�ttning till arbetstagare
som blivit arbetsl�sa eller att fr�mja �tg�rder till f�rm�n f�r arbetstagare som
blivit eller l�per risk att bli arbetsl�sa eller att l�mna underst�d vid utbildning
eller att l�mna permitteringsl�neers�ttning, och

5 Senaste lydelse 2009:768.

background image

5

SFS 2013:960

 bolag eller andra juridiska personer som uteslutande har till uppgift att

l�mna permitteringsl�neers�ttning.

18 �

Best�mmelserna om begr�nsning i skattskyldigheten i 1517 �� till-

l�mpas f�r stiftelser bara om fullf�ljdskravet i 6 � �r uppfyllt. Vid till�mpning
av fullf�ljdskravet ska stiftelserna anses fr�mja ett allm�nnyttigt �ndam�l.

Om det finns s�rskilda krav n�r det g�ller verksamheten eller liknande, till-

l�mpas best�mmelserna om begr�nsning i skattskyldigheten bara om stiftel-
serna i sin verksamhet uteslutande eller s� gott som uteslutande uppfyller
dessa krav. N�r det anges att stiftelserna uteslutande ska bedriva viss verk-
samhet g�ller dock det.

21 �

6

�gare av en s�dan fastighet som avses i 3 kap. 4 � fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) �r inte skattskyldig f�r inkomst av fastigheten i den ut-
str�ckning den anv�nds f�r �ndam�l som avses i den paragrafen.

F�r s�dan ideell f�rening eller registrerat trossamfund som uppfyller kra-

ven i 46 och 10 �� till�mpas dock i st�llet 3 � andra stycket 2.

11 kap.

17 �

F�rm�n i form av utbildning eller annan �tg�rd som �r av betydelse f�r

att den skattskyldige ska kunna forts�tta att f�rv�rvsarbeta ska inte tas upp
hos den som blivit eller l�per risk att inom fem �r bli arbetsl�s p� grund av
omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksam-
het.

F�rsta stycket g�ller ocks� om avsikten �r att den skattskyldige ska f� annat

arbete hos arbetsgivaren.

F�rsta och andra styckena g�ller inte f�rm�n fr�n f�mansf�retag eller f�-

manshandelsbolag, om den anst�llde �r f�retagsledare eller del�gare i f�reta-
get eller n�rst�ende till en s�dan person. Om arbetsgivaren �r en enskild n�-
ringsidkare, g�ller f�rsta och andra styckena inte f�rm�n till s�dana anst�llda
som �r n�rst�ende till arbetsgivaren.

47 �

Periodiska underst�d eller liknande periodiska inkomster ska inte tas

upp till den del givaren enligt 9 kap. 3 � eller 62 kap. 7 � inte f�r dra av det ut-
betalade beloppet.

Som inkomst ska inte heller tas upp s�dana periodiska underst�d som beta-

las ut fr�n stiftelser, ideella f�reningar eller registrerade trossamfund som �r
undantagna fr�n skattskyldighet enligt 7 kap. 3 �. Detta g�ller dock bara om
utbetalningen g�rs f�r att fr�mja omsorg om barn och ungdom, social hj�lp-
verksamhet, utbildning eller vetenskaplig forskning.

33 kap.

3 �

7

Ett positivt f�rdelningsbelopp ber�knas genom att ett positivt kapital-

underlag f�r r�ntef�rdelning multipliceras med statsl�ner�ntan vid utg�ngen
av november �ret n�rmast f�re det kalender�r under vilket beskattnings�ret
g�r ut �kad med sex procentenheter.

6 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och andra styckena upph�vs.

7 Senaste lydelse 2011:1272.

background image

6

SFS 2013:960

Ett negativt f�rdelningsbelopp ber�knas genom att ett negativt kapitalun-

derlag f�r r�ntef�rdelning multipliceras med statsl�ner�ntan vid samma tid-
punkt �kad med en procentenhet.

Om beskattnings�ret omfattar l�ngre eller kortare tid �n tolv m�nader, ska

f�rdelningsbeloppet justeras i motsvarande m�n.

Hur kapitalunderlaget ber�knas framg�r av 820 ��.

57 kap.

11 �

8

�rets gr�nsbelopp �r

1. ett belopp som motsvarar tv� och tre fj�rdedels inkomstbasbelopp f�rde-

lat med lika belopp p� andelarna i f�retaget, eller

2. summan av
 underlaget f�r �rets gr�nsbelopp multiplicerat med statsl�ner�ntan �kad

med nio procentenheter, och

 f�r andelar i f�mansf�retag eller f�retag som avses i 6 � l�nebaserat ut-

rymme enligt 1619 a ��.

F�r tillg�ngar som avses i 2 � andra stycket ska statsl�ner�ntan i st�llet

�kas med en procentenhet. Best�mmelserna i f�rsta stycket 1 och i 1619 a ��
g�ller inte f�r s�dana tillg�ngar.

�rets gr�nsbelopp ber�knas vid �rets ing�ng och tillgodor�knas den som

�ger andelen vid denna tidpunkt. Om en andel f�rv�rvas genom arv, testa-
mente, g�va, bodelning eller p� liknande s�tt, intr�der f�rv�rvaren i den tidi-
gare �garens situation i fr�ga om ber�kning av �rets gr�nsbelopp.

16 �

9

Det l�nebaserade utrymmet �r 50 procent av l�neunderlaget enligt 17

och 18 �� och f�rdelas med lika belopp p� andelarna i f�retaget.

Om en andel �gts under del av �ret f�re beskattnings�ret, ska bara ers�tt-

ning som betalats ut under denna tid ing� i l�neunderlaget vid ber�kningen av
det l�nebaserade utrymmet f�r den andelen.

Det l�nebaserade utrymmet f�r del�garens samtliga andelar f�r inte �ver-

stiga ett belopp som motsvarar 50 g�nger s�dan kontant ers�ttning som avses
i 17 � f�rsta stycket och som del�garen eller n�gon n�rst�ende har f�tt fr�n f�-
retaget och dess dotterf�retag under �ret f�re beskattnings�ret.

19 �

10

L�nebaserat utrymme ska ber�knas bara om

1. andels�garen �ger andelar i f�retaget som motsvarar minst fyra procent

av kapitalet i f�retaget, och

2. andels�garen eller n�gon n�rst�ende under �ret f�re beskattnings�ret f�tt

s�dan kontant ers�ttning som avses i 17 � f�rsta stycket fr�n f�retaget och
dess dotterf�retag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det l�gsta
av

 sex inkomstbasbelopp med till�gg f�r fem procent av den sammanlagda

kontanta ers�ttningen i f�retaget och i dess dotterf�retag, och

 9,6 inkomstbasbelopp.

8 Senaste lydelse 2011:1271.

9 Senaste lydelse 2011:1271.

10Senaste lydelse 2008:1343.

background image

7

SFS 2013:960

19 a �

Vid till�mpning av 1619 �� ska det med dotterf�retag avses ett f�-

retag d�r moderf�retagets andel, direkt eller indirekt genom ett annat dotterf�-
retag, �verstiger 50 procent av kapitalet i f�retaget. Om f�retaget �r ett
svenskt handelsbolag eller en i utlandet del�garbeskattad juridisk person, ska
det dock med dotterf�retag avses ett f�retag d�r samtliga andelar, direkt eller
indirekt, �gs av moderf�retaget.

63 kap.

3 a �

11

F�r dem som vid beskattnings�rets ing�ng har fyllt 65 �r �r grundav-

draget beloppet enligt 3 � med till�gg av f�ljande s�rskilda belopp.

Ideella f�reningar och registrerade trossamfund

11 �

Ideella f�reningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i

7 kap. 46 och 10 �� har r�tt till grundavdrag med 15 000 kronor.

65 kap.

5 �

12

F�r fysiska personer �r den statliga inkomstskatten p� beskattnings-

bara f�rv�rvsinkomster

11 Senaste lydelse 2012:757.

Fastst�lld f�rv�rvsinkomst

S�rskilt belopp

�verstiger inte 0,99 pris-
basbelopp

0,682 prisbasbelopp

�verstiger 0,99 men inte
1,105 prisbasbelopp

0,880 prisbasbelopp minskat med 20 procent av
den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten

�verstiger 1,105 men inte
2,72 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp minskat med 8,5 procent
av den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten

�verstiger 2,72 men inte
3,11 prisbasbelopp

0,208 prisbasbelopp �kat med 11,5 procent av
den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten

�verstiger 3,11 men inte
3,69 prisbasbelopp

21,5 procent av den fastst�llda f�rv�rvsinkoms-
ten minskat med 0,103 prisbasbelopp

�verstiger 3,69 men inte
4,785 prisbasbelopp

0,322 prisbasbelopp �kat med 10 procent av
den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten

�verstiger 4,785 men inte
7,88 prisbasbelopp

0,753 prisbasbelopp �kat med 1 procent av den
fastst�llda f�rv�rvsinkomsten

�verstiger 7,88 men inte
12,43 prisbasbelopp

1,541 prisbasbelopp minskat med 9 procent av
den fastst�llda f�rv�rvsinkomsten

�verstiger 12,43 prisbasbe-
lopp

0,422 prisbasbelopp

12 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

8

SFS 2013:960

 20 procent av den del av den beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten som

�verstiger en nedre skiktgr�ns, och

 5 procent av den del av den beskattningsbara f�rv�rvsinkomsten som

�verstiger en �vre skiktgr�ns.

Skiktgr�nserna best�ms med utg�ngspunkt i en nedre skiktgr�ns p�

435 900 kronor f�r beskattnings�ret 2014 och en �vre skiktgr�ns p� 602 600
kronor f�r beskattnings�ret 2014.

F�r de d�rp� f�ljande beskattnings�ren uppg�r skiktgr�nserna till skikt-

gr�nserna f�r det f�reg�ende beskattnings�ret multiplicerade med det j�mf�-
relsetal, uttryckt i procent, som anger f�rh�llandet mellan det allm�nna prisl�-
get i juni �ret f�re beskattnings�ret och prisl�get i juni andra �ret f�re beskatt-
nings�ret plus tv� procentenheter. Skiktgr�nserna fastst�lls av regeringen f�re
utg�ngen av �ret f�re beskattnings�ret och avrundas upp�t till helt hundratal
kronor.

Om en enskild n�ringsidkare enligt 1 kap. 13 � andra stycket har ett be-

skattnings�r som inte sammanfaller med kalender�ret, ska de skiktgr�nser
som g�ller vid detta beskattnings�rs utg�ng till�mpas.

67 kap.

7 �

13

F�r dem som vid beskattnings�rets ing�ng inte har fyllt 65 �r uppg�r

skattereduktionen f�r summan av arbetsinkomster ber�knade enligt 6 � till
f�ljande belopp.

24 �

14

R�tt till skattereduktion enligt 25 och 26 �� har efter beg�ran de som

1. vid beskattnings�rets utg�ng har fyllt 18 �r,
2. �r obegr�nsat skattskyldiga under n�gon del av beskattnings�ret, och

13 Senaste lydelse 2009:1452.

Arbetsinkomst som
beskattas i Sverige

Skattereduktion

�verstiger inte 0,91 pris-
basbelopp

skillnaden mellan arbetsinkomsterna och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
f�r kommunal inkomstskatt

�verstiger 0,91 men inte
2,94 prisbasbelopp

skillnaden mellan � ena sidan summan av 0,91
prisbasbelopp och 33,2 procent av arbetsin-
komsterna mellan 0,91 och 2,94 prisbasbelopp
och � andra sidan grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen f�r kommunal inkomstskatt

�verstiger 2,94 men inte
8,08 prisbasbelopp

skillnaden mellan � ena sidan summan av 1,584
prisbasbelopp och 11,1 procent av arbetsin-
komsterna mellan 2,94 och 8,08 prisbasbelopp
och � andra sidan grundavdraget, multiplicerad
med skattesatsen f�r kommunal inkomstskatt

�verstiger 8,08 prisbas-
belopp

skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp och
grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen
f�r kommunal inkomstskatt

14 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

9

SFS 2013:960

3. har haft utgifter f�r g�va avseende fr�mjande av social hj�lpverksamhet

eller vetenskaplig forskning till en godk�nd g�vomottagare eller ska ta upp
v�rdet av s�dan g�va som inkomst.

S�dan r�tt till skattereduktion har efter beg�ran ocks� de som �r begr�nsat

skattskyldiga enligt 3 kap. 18 � f�rsta stycket 1, 2 eller 3, om deras �verskott
av f�rv�rvsinkomster i Sverige och i andra l�nder, uteslutande eller s� gott
som uteslutande, utg�rs av �verskott av f�rv�rvsinkomster i Sverige.

�ven d�dsbon har efter beg�ran r�tt till skattereduktion f�r g�va som har

l�mnats f�re d�dsfallet.

3.

15 Best�mmelserna i 61 kap. 8 a � andra och tredje styckena till�mpas till

och med det beskattnings�r som slutar den 31 december 2016.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014 och till�mpas p� beskatt-

nings�r som b�rjar efter den 31 december 2013.

2. Best�mmelserna i 22 kap. 5 � om beskattning vid uttag ur n�ringsverk-

samhet ska inte till�mpas om en stiftelse vid ikrafttr�dandet blir skattskyldig
enligt best�mmelserna i 7 kap. till f�ljd av den nya best�mmelsen i 7 kap. 4 �.

3. Vid till�mpningen av best�mmelsen i 57 kap. 19 � 2 andra strecksatsen

ska f�r beskattnings�r 2014 och 2015 i st�llet f�r 9,6 inkomstbasbelopp g�lla
tio inkomstbasbelopp.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

15 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;