SFS 2013:969 Lag om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

130969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ABCFFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ABCFFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ABCFFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCFFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:11px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ABCFFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:11px;line-height:13px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ABCFFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCFFF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2012:797) om �ndring i lagen <br/>(2009:1497) om �ndring i lagen (1994:1776) om <br/>skatt p� energi;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 a kap. 1 och 2 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">(1994:1776) om skatt p� energi i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen<br/>(2012:797) om �ndring i lagen (2009:1497) om �ndring i n�mnda lag ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Br�nsle som anv�nds f�r nedan angivna �ndam�l, i f�rekommande fall</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">med undantag f�r vissa br�nsleslag, ska helt eller delvis befrias fr�n skatt en-<br/>ligt f�ljande, om inte annat anges.</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 b11 medges be-</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">frielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den en-<br/>ergiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt<br/>2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 a eller 17 a, medges</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">befrielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den<br/>energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt<br/>2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">�ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft111">Br�nsle som inte <br/>ger befrielse</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft111">Befrielse <br/>fr�n energi-<br/>skatt</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft111">Befrielse <br/>fr�n kol-<br/>dioxidskatt</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft111">Befrielse <br/>fr�n <br/>svavelskatt</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">17. Om skattebefrielse inte<br/>f�ljer av tidigare punkter,<br/>f�rbrukning f�r framst�ll-<br/>ning av v�rme i en anl�gg-<br/>ning f�r vilken utsl�pps-<br/>r�tter ska �verl�mnas en-<br/>ligt 6 kap. 1 � lagen om<br/>handel med utsl�ppsr�tter </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft111">R�tallolja och<br/>br�nsle som av-<br/>ses i 2 kap. 1 �<br/>f�rsta stycket 3 b</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">a) i kraftv�rmeproduktion</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft18">70 procent</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft18">100 procent</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft18"></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">b) i annan <br/>v�rmeproduktion</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft18"></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft18">20 procent</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft18"></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:969</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:969</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 17 b, medges befrielse</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den kol-<br/>dioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Agneta Bergqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2012:797) om �ndring i lagen
(2009:1497) om �ndring i lagen (1994:1776) om
skatt p� energi;

utf�rdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 a kap. 1 och 2 �� lagen

(1994:1776) om skatt p� energi i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen
(2012:797) om �ndring i lagen (2009:1497) om �ndring i n�mnda lag ska ha
f�ljande lydelse.

6 a kap.

1 �

Br�nsle som anv�nds f�r nedan angivna �ndam�l, i f�rekommande fall

med undantag f�r vissa br�nsleslag, ska helt eller delvis befrias fr�n skatt en-
ligt f�ljande, om inte annat anges.

2 �

Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 b11 medges be-

frielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den en-
ergiskatt och 40 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt
2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.

Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 9 a eller 17 a, medges

befrielse fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt
2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

�ndam�l

Br�nsle som inte
ger befrielse

Befrielse
fr�n energi-
skatt

Befrielse
fr�n kol-
dioxidskatt

Befrielse
fr�n
svavelskatt

17. Om skattebefrielse inte
f�ljer av tidigare punkter,
f�rbrukning f�r framst�ll-
ning av v�rme i en anl�gg-
ning f�r vilken utsl�pps-
r�tter ska �verl�mnas en-
ligt 6 kap. 1 � lagen om
handel med utsl�ppsr�tter

R�tallolja och
br�nsle som av-
ses i 2 kap. 1 �
f�rsta stycket 3 b

a) i kraftv�rmeproduktion

70 procent

100 procentb) i annan
v�rmeproduktion20 procentSFS 2013:969

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2013

background image

2

SFS 2013:969

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Om r�tallolja f�rbrukas f�r �ndam�l som anges i 1 � 17 b, medges befrielse

fr�n energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den kol-
dioxidskatt som tas ut p� br�nsle enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 3 a.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;