SFS 2013:970 Lag om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

130970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.