SFS 2013:963 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

130963.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.