SFS 2014:1002 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

141002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.